پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم فروشگاه پوشاک


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم فروشگاه پوشاک

HyperLink
قیمت: 145000 ریال - چهارده هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب 

مقدمه 6
مراحل انجام پروژه 7
فصل اول: شرح سيستم 8
1-1هدف از تشکیل فروشگاه پوشاک 9
1-2 - نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار فروشگاه پوشاک 11
اطلاعات پايه 11
عمليات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداري كالاهای تولیدی و سوابق آن و كنترل موجودي شركت 11
گزارش‌ها 12
امنيت و حدود دسترسي 13
كاربران سيستم نرم افزار فروشگاه پوشاک 14
ذينفعان نرم افزار 15
فصل دوم: متغيرها 16
متغيرهاي مورد نياز و مورد استفاده در سيستم نرم افزار فروشگاه پوشاک و تعاريف مربوط به آنها 17
اطلاعات و نيازمنديهاي مربوط به ثبت مشتريان (Customers) 17
اطلاعات مربوط به مدارک تحصیلی ACADEMIC 18
اطلاعات مربوط به ثبت نام كارمندان فروشگاه پوشاک (Employees) 18
اطلاعات اصلي مربوط به شركت درخواست كننده نرم افزار  (Company Information ) 19
اطلاعات مربوط به شرح سفارشات (OrderDetails) 20
اطلاعات مربوط به سفارشات (orders) 21
اطلاعات مربوط به راههاي پرداخت (Payment Methods) 22
اطلاعات مربوط به پرداختها (Payments) 23
اطلاعات مربوط به محصولات (Products) 23
اطلاعات مربوط به روش حمل يا ارسال بار (ShippingMethods) 24
فصل سوم: ERD 25
نمودار ER کلی سیستم فروشگاه پوشاک 26
فصل چهارم: Creatures 27
فصل پنجم: Data Flow Diagrams 29
نمودار گردش داده سیستم فروش 30
نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش 31
نمودار DFD فیزیکی اولیه (سطح صفر) 32
مشخص نمودن محدوده سیستم 33
تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها در نمودار DFD 34
نمودار سطح زمینه ای(DFD) 35
نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD) 36
نمودار DFD سطح 2 مربوط به دریافت و پرداخت سطح 1 37
نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم فروش 38
نمودار DFD منطقی سطح 0 مربوط به سیستم فروش 39
نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت سفارش 40
نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت پرداخت 41
فصل ششم: زبان برنامه نویسی 42
اهداف طراحی زبان 44
تاریخچه 44
ویژگی‌ها 45
سیستم یکپارچه شده 46
انواع داده 46
Boxing و EnBoxing 47
ویژگی‌های جدید در C# 2.0 47
کلاسهای partial 47
Genericها 48
کلاس های static 48
یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع 48
Delegateهای ناشناس 49
Delegate covariance and contravariance 49
نوع داده Nullable 50
فصل هفتم: نمودار Use Case و سناریو 51
7-1- Use case چیست؟ 52
7-2- Actor چیست؟ 53
7-3- دیاگرام use case چیست؟ 53
7-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 53
7-5- شناسائی Actor های سیستم 54
7-5-1- Actor کاربر 54
7-5-2- Actor مدیر واحد فروش 55
7-5-3- Actor کارمندان فروش 56
7-5-4- Actor مشتریان 56
7-6-  شناسائی Use Case ها 57
7-6-1- نمودارهای USE CASE 1 58
7-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 59
7-6-1-2- سناریوی Sing In Use Case 60
7-6-1-3- سناریوی Sing Out Use Case 61
7-6-2- نمودارهای USE CASE 2 62
7-6-2-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 63
7-6-2-2- سناریوی Staff Mailbox Use Case 64
7-6-2-3- سناریوی Possibilities Of Orders Use Case 65
7-6-2-4- سناریوی Registeration of Orders Use Case 66
7-6-2-5- سناریوی Costumer Invoice Use Case 67
نمودارهای USE CASE 3 68
7-6-3-1- سناریوی Use Case پرداخت وجه 69
7-6-3-2- سناریوی Use Case Order 70
نمودارهای USE CASE 4 71
نمودار کلی Use Case 72
فصل هشتم: Class Diagram 73
8-1- نمودار Class اصلی سیستم فروشگاه پوشاک 74
8-2- نمودار Class مربوط به کاربر 75
8-2- نمودار Class مربوط به مدیر فروشگاه پوشاک 75
8-3- نمودار Class مربوط به بخشهای فروشگاه پوشاک 76
8-4- نمودار Class مربوط به کلاس کارمند 76
8-5- نمودار Class مربوط به مشتری 76
8-6- نمودار Class مربوط به سفارشات 77
8-7- نمودار Class مربوط به جزئیات سفارشات 77
8-8- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام 78
8-9- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام 78
فصل نهم: SequEnce Diagram 79
9-1- نمودار توالی SignIn 80
9-2- نمودار توالی Order Register 81
9-3- نمودار توالی Product Group Definition 82
9-4- نمودار توالی Product Definition 83
9-5- نمودار توالی SignIn 84
9-6- نمودار توالی SignOut 85
فصل دهم: Collaboration Diagram 86
10-1- نمودار همکاری SignIn 87
10-2- نمودار همکاری SignUp 88
10-3- نمودار همکاری Products And Products Description 89
10-4- نمودار همکاری Products Groups DeFinition 90
10-5- نمودار همکاری Sign Out 91
فصل یازدهم: StateChart Diagram 92
11-1- نمودار وضعیت SignUp 93
11-2- نمودار وضعیت SignIn 94
11-3- نمودار وضعیت SignOut 95
11-4- نمودار وضعیت Product Definition 96
11-5- نمودار وضعیت Possibility Of Orders 97
فصل دوازدهم:   Source Code 98
فصل سیزدهم:   Component diagram 149
13-1- نمودار Component کلی سیستم 150
13-2- نمودار Component بخش حساب های مشتریان 151
13-3- نمودار Component بخش مدیریت حساب ها 152
نتیجه گیری 153
پیشنهادات 154
منابع و مواخذ 155

مقدمه
تفاوت برنامه نویسان حرفه ای با برنامه نویسان آماتور در توانایی ایجاد برنامه هایی با رابط کاربر زیبا تر و حجم کمتر و سرعت پردازش بالاتر است.
البته در اين ميان طراحان مساله نيز سهم بسزائي در اين زمينه دارند. چرا كه در صورت وجود نداشتن يك طرح اوليه از نرم افزار نمي توان به سادگي برنامه نويسي نمود. زيرا شناخت كافي از صورت مساله وجود ندارد. به همين سبب ممكن است در مراحل مختلف براي نوشتن برنامه مجبور شويم چندين مرحله به عقب بازكرديم و اين گونه مسائل در پروژه هاي بزرگ كه در آنها پروسه زماني وجود دارد مشكل ساز خواهد بود.
البته نكته مهمي كه بايد به آن اشاره نمود اين است كه عدم وجود منابع اطلاعاتی مناسب در مورد راه حل مسائل برنامه نویسی همیشه یکی ار دلایل عقب ماندگی صنعت نرم افزار کشور بوده است.
یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که یکی از منابع درآمد ارزی در کشور هند فروش نرم افزار های تولید شده در این کشور به کشورهای دیگر می باشد. 
البته برنامه نويسي مساله مهمي مي باشد. ولي مهمتر از آن طراحي و تحليل سيستمي است كه بايد براي آن برنامه نويسي نمود. بنابراين با توجه به اين مساله ، شناخت روشي كه بتوان با آن به گونه اي سيستماتيك و اصولي يك سيستم را مورد بررسي قرار داد و نيازمنديهاي آن را به طور كامل بدست آورد نكته بسيار مهمي است كه البته به آن توجه زيادي نمي شود.
در اين پروژه و تحقيق سعي بر آن شده كه با يكي از روشهاي طراحي و تجزيه و تحليل سيستمها به نام UML  به طراحي نرم افزار فروشگاه پوشاک يكي از فروشگاههای پوشاک به صورت بخش به بخش پرداخته شود. 
 

سناریوی Registeration of Orders Use Case

سناریوی شماره 2-4

سیستم فروشگاه پوشاک

نام: ثبت سفارشات

(Order Registeration)

Actor: کارمند

شرح سناریو: در این سناریو ، کاربر پس ازورود به بخش کاربری خود ، در صورتی که سفارش کاری جدید از مشتری دریافت شده باشد آن را در سیستم ثبت نموده و جهت دریافت دستور کار ، آ ن را به مدیر فروشگاه پوشاک ارجاء می دهد.

Assumption: منظور از کاربر در این Use Case همان کارمندان فروشگاه پوشاک هستند که قبلا ثبت نام نموده اند و ثبت نام آنها تکمیل و تائید شده است.

Include: کامندان فروشگاه پوشاک

Extendedصفحه اصلی نرم افزار

(Pre-Condition): کاربر جهت ورود اطلاعات سفارشات جدید وارد سیستم شده و پس از ثبت ، آنها را به اطلاع مدیر فروشگاه پوشاک می رساند.

مراحل:

Actor

System

1- کاربر  بر روی ثبت سفارشات جدید کلیک می نماید.

2- سیستم صفحه مربوط به ثبت سفارشات جدید  را نمایش می دهد.

3- کاربر اطلاعات مربوط به سفارشات جدید را وارد می نماید.

 

4- کاربر بر روی کلید ثبت کلیک می نماید.

5- سیستم پیغامی مبنی بر ثبت اطلاعات نمایش می دهد.

 

6- سیستم جهت اطلاع مدیر فروشگاه پوشاک ، تمامی سفارشات ثبت شده جدید را به مدیر ارجاع می دهد.

 

7- سیستم پیغامی بر ارسال ارجاع اطلاعات به مدیر فروشگاه پوشاک نمایش می دهد.

 

 

Constraints: کارمند نمی تواند بدون تائید مدیر ، سفارشات جدید را ارجاع داده یا پیگیری نماید. هر کارمند فقط می تواند سفارشات ارجاع داده شده به خود را مورد بررسی قرار دهد.

Post-Condition:

Alternative Flow: سفارشات رسیده مربوط به فعالیت شرکت نمی باشد بایستی به نحوی به ارسال کننده درخواست سفارش اطلاع داده شود.

           

 

7-6-2-5- سناریوی Costumer Invoice Use Case

سناریوی شماره 2-5

سیستم فروشگاه پوشاک

نام: صورتحساب مشتری

(Costumer Invoice)

Actor: کارمند

شرح سناریو: در این سناریو ، کاربر پس ازورود به بخش کاربری خود ، وارد بخش صدور فاکتور شده و صورتحساب مربوط به سفارش مشتری را ارائه می دهد.

Assumption: منظور از کاربر در این Use Case همان کارمندان فروشگاه پوشاک هستند که قبلا ثبت نام نموده اند و ثبت نام آنها تکمیل و تائید شده است.

Include: کامندان فروشگاه پوشاک

Extendedصفحه اصلی نرم افزار

(Pre-Condition): کاربر جهت صدور صورتحساب سفارشات مشتری وارد سیستم شده و پس از صدور صورتحساب آن را به مدیر جهت دریافت تائیدیه ارارئه می دهد و پس از تائید مدیر آن را در اختیار مشتری قرار می دهد.

مراحل:

Actor

System

1- کاربر  بر روی کلید ایجاد صورتحساب جدید کلیک می نماید.

2- سیستم صفحه مربوط به صورتحسابهای باز مشتریان را نمایش می دهد.

3- کاربر صورتحساب مورد نظر را انتخاب می نماید.

 

4- کاربر بر روی کلید ثبت کلیک می نماید.

5- سیستم پیغامی مبنی بر ثبت اطلاعات نمایش می دهد.

 

6- سیستم جهت اطلاع مدیر فروشگاه پوشاک ، تمامی صورتحسابهای ثبت شده جدید را به مدیر ارجاع می دهد.

 

7- سیستم پیغامی بر ارسال ارجاع اطلاعات به مدیر فروشگاه پوشاک نمایش می دهد.

8- کاربر پس از دریافت تائیدیه مدیر صورتحساب را به مشتری ارائه می دهد.

 

Constraints: کارمند نمی تواند بدون تائید مدیر ، صورتحسابهای مشتریان را به آنها ارائه دهد.

Post-Condition: کاربر پس از تائید مدیر یک نسخه از صورتحساب را جهت آرشیو در بایگانی خود نگهداری می نماید.

Alternative Flow: در صورتی که در تهیه صورتحساب مشتری مشکلی پیش آمد باید به گونه ای بتوان زمان تحویل صورتحساب مشتری را جهت تسویه حساب به مشتری اعلام نمود.


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink