دانلود سیستم فروشگاه آنلاین آلات موسیقی با Asp.net به همراه Source Code سی شارپ با فایل UML و نمودارها و توضیحات


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>

دانلود سیستم فروشگاه آنلاین آلات موسیقی با Asp.net به همراه Source Code سی شارپ با فایل UML و نمودارها و توضیحات

HyperLink
قیمت: 135000 ریال - سيزده هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی

فهرست مطالب


چکیده 6

مقدمه 7

هدف سیستم جاری 8

دیاگرام جداول در SQL Server 9

فصل اول: بخشهای مختلف سیستم فروشگاه آلات موسیقی آنلاین  آلات موسیقی 10

بخش تعریف طبقه های اصلی 11

بخش محصولات هر طبقه 12

مدیریت اعضاء 13

مدیریت فروش 14

عضویت در سایت 15

جستجو در سایت 16

تایید نهایی سبد خرید 17

صفحه اصلی سایت 18

در باره ما 19

تماس با ما 20

صفحه ورود به بخش مدیریت 21

فصل دوم: Source Code 22

Source صفحه Default.aspx 23

Source صفحه AdminGroup.aspx 25

Source صفحه AdminLogin.aspx 27

Source صفحه AdminManageSells.aspx 28

Source صفحه AdminProducts.aspx 29

Source صفحه Basket.aspx 32

Source صفحه Login.aspx 34

Source صفحه MasterPage.master 35

Source صفحه MasterPageAdmin.master 37

Source صفحه Register.aspx 39

Source صفحه Search.aspx 40

Source صفحه shop.aspx 42

Source صفحه Web.Config 44

Source مربوط به Style.css 45

Source مربوط به StyleMenu.css 47

فصل سوم: SQL Scripts 48

فصل چهارم: زبان برنامه نویسی مورد استفاده 54

مروری بر پایه محیط ASP.NET 55

نکات مهم در مورد ASP.NET 55

یادگیری از تاریخچه ASP 57

پیدایش ASP 57

چرا ASP مورد نیاز بود؟ 58

چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ 61

نیاز به مدل جدید ASP 62

آشنائی با زبان #C 66

مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتی 67

#C چيست ؟ 69

كد مديريت يافته 70

روش يادگيری #C 71

خلاصه 72

فصل پنجم: مروری بر ASP.NET 73

ASP.NET و پايگاه داده 74

دستيابی داده در ASP.NET 2.0 79

دستيابی داده در برنامه های وب 81

معماری دستيابی داده 81

Data providers 82

لايه برنامه وب 83

اعمال محدوديت مشاهده فايل های XML و XSL در ASP.NET 84

فصل ششم: Data Flow Diagrams 87

نمودار گردش داده سیستم فروش 88

نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش آنلاین 89

نمودار DFD فیزیکی اولیه (سطح صفر) 90

مشخص نمودن محدوده سیستم 91

تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها در نمودار DFD 92

نمودار سطح زمینه ای(DFD) 93

نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD) 94

نمودار DFD سطح 2 مربوط به دریافت و پرداخت سطح 1 95

نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم فروش 96

نمودار DFD منطقی سطح 0 مربوط به سیستم فروش 97

نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت سفارش 98

نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت پرداخت 99

فصل هفتم: نمودار Use Case و سناریو 100

7-1- Use case چیست؟ 101

7-2- Actor چیست؟ 102

7-3- دیاگرام use case چیست؟ 102

7-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 102

7-5- شناسائی Actor های سیستم 103

7-5-1- Actor کاربر 103

7-5-2- Actor مدیر واحد فروش 104

7-5-3- Actor کارمندان فروش 105

7-5-4- Actor مشتریان 105

7-6-  شناسائی Use Case ها 106

7-6-1- نمودارهای USE CASE 1 108

7-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 109

7-6-1-2- سناریوی Sing In Use Case 110

7-6-1-3- سناریوی Sing Out Use Case 111

7-6-2- نمودارهای USE CASE 2 112

7-6-2-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 113

7-6-2-2- سناریوی Staff Mailbox Use Case 114

7-6-2-3- سناریوی Possibilities Of Orders Use Case 115

7-6-2-4- سناریوی Registeration of Orders Use Case 116

7-6-2-5- سناریوی Costumer Invoice Use Case 117

نمودارهای USE CASE 3 118

7-6-3-1- سناریوی Use Case پرداخت وجه 119

7-6-3-2- سناریوی Use Case Order 120

نمودارهای USE CASE 4 121

نمودار کلی Use Case 122

فصل هشتم: Class Diagram 123

8-1- نمودار Class اصلی سیستم فروشگاه آلات موسیقی 124

8-2- نمودار Class مربوط به کاربر 125

8-2- نمودار Class مربوط به مدیر فروشگاه 125

8-3- نمودار Class مربوط به بخشهای فروشگاه 126

8-4- نمودار Class مربوط به کلاس کارمند 126

8-5- نمودار Class مربوط به مشتری 127

8-6- نمودار Class مربوط به سفارشات 127

8-7- نمودار Class مربوط به جزئیات سفارشات 128

8-8- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام 128

8-9- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام 128

فصل نهم: SequEnce Diagram 130

9-1- نمودار توالی SignIn 131

9-2- نمودار توالی Order Register 132

9-3- نمودار توالی Product Group Definition 133

9-4- نمودار توالی Product Definition 134

9-5- نمودار توالی SignIn 135

9-6- نمودار توالی SignOut 136

جمع بندی 137

نتیجه گیری 139

پیشنهادات 140

منابع 141

کتابها 141

وب سایتها 141چکیده

با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 

در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 

در سیستم جاری (سیستم فروشگاه آلات موسیقی آلات موسیقی) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. برنامه فروشگاه آنلاین آلات موسیقی


برنامه فروشگاه آنلاین آلات موسیقی با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

برنامه فروشگاه آنلاین آلات موسیقی با ASP.NET و سی شارپ و SQL Server
 
عنوان جداول طراحی شده در سیستم فروشگاه آنلاین آلات موسیقی
tblAdminUserNames
tblReshtehTahsili
tblVotes
tGroups
tProducts
tSells
tUsers

امکانات سایت
Source صفحه Default.aspx
Source صفحه AdminGroup.aspx
Source صفحه AdminLogin.aspx
Source صفحه AdminManageSells.aspx
Source صفحه AdminProducts.aspx
Source صفحه Basket.aspx
Source صفحه Login.aspx
Source صفحه MasterPage.master
Source صفحه MasterPageAdmin.master
Source صفحه Register.aspx
Source صفحه Search.aspx
Source صفحه shop.aspx
Source صفحه Web.Config
Source مربوط به Style.css
Source مربوط به StyleMenu.css

پروژه دارای پشتیبانی می باشد.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>
HyperLink