پشتیبانی: 09131253620
ارتباط با ما
تلگرام: 09131253620

HyperLink
مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
دانلود پروژه پایگاه داده SQL داروخانه
قیمت: 70000 ریال - هفت هزار تومان گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

 این پروژه پایگاه داده برای داروخانه طراحی گردیده است و دارای نمودار ER پایگاه داده و رویه های ذخیره شده و فانکشن و تریگر و چند ویو می باشد و فایل MDF و LDF پایگاه داده موجود است و فایل Backup.bak دیتابیس نیز موجود می باشد.

 

پروژه پایگاه داده داروخانه

 

دیاگرام پایگاه داده..................................................................................................................4

جداول پایگاه داده ..................................................................................................................5

.........................................................................................51.جدول سازمان های بیمه کننده 

        2.جدول دفترچه بیمه.......................................................................................................5

        3.جدول کارمندان داروخانه(صندوق داران_فروشندگان دارو)........................................................6

        4.جدول پزشکان...........................................................................................................6

        5.جدول تخصص پزشکان................................................................................................7

        6.جدول فروش ............................................................................................................7

        7.جدول جزئیات فروش...................................................................................................7

         8.جدول دارو..............................................................................................................8

         9.جدول جزئیات فروش دارو............................................................................................8

     10.جدول شرکت های تامین کننده دارو.................................................................................9


Viewsهای پایگاه داده............................................................................................................10

1.XtblAllSales : میزان فروش روزانه............................................................................10

2.XtblDetailSale1: تعداد فروش دارو ،هزینه فروش دارو روزانه............................................10

3.XtblDetailSale2 :تعداد و قیمت داروی هر بیمار روزانه....................................................11

4.XtblFactorDrugAndBooklet :کل داروهای یک بیمار و کل فروش آنها ...............................12

           5.XtblAllSales: کل فروش از هر نوع بیمه........................................................................12

        6.XtblCompanyDrug:تعداد داروهای یک شرکت...............................................................13

Stored Proceduresهای پایگاه داده...........................................................................................14

1.SpListDrugOfCompany: لیست داروهای یک شرکت ....................................................14

       2.SpListInsuranc: لیست گیری جهت بیمه..................................................................14

             3.SpExpierDrug:نمایش تاریخ انقضای یک دارو.......................................................................15

Trigger پایگاه داده................................................................................................................16

     1.TrNoDeletTabl:هیچ جدولی از پایگاه داده حذف نمی شود.................................................16

   2.NoEventOnSecificTable: جدول های فروش،جزییات فروش،دارو حذف یا ویرایش نمی شوند............17

Functions های پایگاه داده ....................................................................................................17

1.UdfInsurance: کل فروش به بیماران بیمه خاص ...............................................................17

2.dbo.UdfInsuranceAndUser: نام شخص و نوع بیمه آن......................................................17

3.:dbo.UdfInsuranceAndDrug5داروو نوع بیمه آن.............................................................18

4.UdfDateOfBuyDrug:تاریخ خرید دارو............................................................................19

5.:UdfNameBuyerنام آخرین خریدار داروی خاص..........................................................................20


فایل WORD تعداد 20 صفحه دارد . . .

تمامی بخشها به صورت مناسبی توضیح داده شده اند. (مثال زیر)


XtblDetailSale1:

تعداد فروش دارو به همراه هزینه کل فروش همان دارو را به صورت روزانه نمایش می دهد. 

به عنوان مثال:12بسته داروی آسپرین  در تاریخ 23/07/1394 به قیمت 1000011 فروخته شده.

کد :

SELECT     dbo.tblDrugs.DrugName, dbo.tblSales.DateOfSale, dbo.tblSaleDetails.CountDrug, dbo.tblSaleDetails.SalePrice

FROM         dbo.tblSales INNER JOIN

dbo.tblSaleDetails ON dbo.tblSales.SaleRowId = dbo.tblSaleDetails.SaleRowId INNER JOIN

dbo.tblDrugs ON dbo.tblSaleDetails.DrugRowId = dbo.tblDrugs.DrugRowId

 

ضمنا جهت مشاهده نحوه Attach نمودن پایگاه داده می توانید بر روی همین لینک کلیک فرمائید . . .


تگها: view sp function trigger   انجام پروژه های پایگاه داده   انجام پروژه های پایگاه داده اس کیو ال سرور   پایگاه داده پیشرفته   پروژه SQL Server   پروژه SQL Server به همراه کوئری ویو استرد پروسیجر فانکشن و تریگر   پروژه پایان ترم پایگاه داده SQL Server   پروژه پایگاه داده SQL   پروژه پایگاه داده SQL SERVER   پروژه پایگاه داده اس کیو ال سرور   پروژه پایگاه داده داروخانه   پروژه پایگاه داده داروخانه به همراه داکیومنت و مستندات   پروژه حرفه ای پایگاه داده اس کیو ال   پروژه دانشگاهی اس کیو ال سرور   پروژه دانشگاهی پایگاه داده   دانلود پروژه پایگاه داده SQL Server   دانلود پروژه دانشجویی SQL Server   سوال های SQL Server   طراحی پایگاه داده داروخانه   طراحی جدول پایگاه داده   نرمال سازی پایگاه داده   نمودار ER پایگاه داده   
مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink