پشتیبانی: 09131253620
ارتباط با ما
تلگرام: 09131253620

HyperLink
مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
دانلود پروژه پایگاه داده SQL Server برنامه کتاب فروشی
قیمت: 70000 ریال - هفت هزار تومان گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

پروژه پایگاه داده کتاب فروشی

 پروژه پایگاه داده SQL Server برنامه کتاب فروشی دارای View یا کوئری و stored procedure یا رویه ذخیره شده و trigger تریگر و فانکشن function و دارای بک آپ و فایلهای MDF و LDF مربوط به پایگاه داده و دارای فایل DOC برای توضیحات و آموزش می باشد. فهرست مطالب به شرح ذیل می باشد:


جداول سیستم کتابفروشی 5

جدول کتابها 5
رکوردهایی برای جدول کتابها 5
جدول مشتریان 6
رکوردهایی برای جدول مشتریان 6
جدول اطلاعات فروش کتابها 7
رکوردهایی برای جدول فروش 7
نمودار ERD سیستم کتابفروشی 8
QUERY نمایش لیست کمترین و بیشترین فروش کتاب (MAX,MINF) 10
Query نمایش لیست مشتریانی که حداقل یک کتاب خریده اند(KharidHadeKetab) 11
Query نمایش میزان کل فروش هر کتاب(ForoshCol) 11
توابع 12
تابع UDFGetCustomerPayList 13
تابع UDFSelledBookList 13
تابع UDFSelledBookGroupDescription 14
تابع UDFBookWriterList 15
تریگر 16
تریگر TrNotDeleteBookGroups 16
تریگر  NoEventOnSecificTable 17
ویو ها 18
ویو DaramadForosh 18
ویو ForoshCol 19
رویه ها 19
رویه SPInsertToBookGroups 20
رویه SPGetDetailsOfBook 20
 
پروژه پایگاه داده SQL Server برنامه کتاب فروشی
 
پروژه دارای توضیحات می باشد و 22 صفحه است و بخشی از پروژه به شرح ذیل می باشد:
Trigger های پایگاه داده
 
TrNoDeletTable : عدم حذف جدول

این تریگر اجازه حذف هیچ یک از جداول پایگاه داده را نمی دهد.
 
کد :
CREATE TRIGGER TrNoDeletTable ON DATABASE
      FOR  DROP_TABLE

AS

BEGIN

   PRINT N'no delete '

   ROLLBACK TRANSACTION

END

GO

تگها: view sp function trigger   انجام پروژه های پایگاه داده   پایگاه داده پیشرفته   پروژه پایان ترم پایگاه داده SQL Server   پروژه پایگاه داده SQL   پروژه پایگاه داده اس کیو ال سرور   پروژه حرفه ای پایگاه داده اس کیو ال   پروژه دانشگاهی پایگاه داده   دانلود پروژه پایگاه داده SQL Server   سوال های SQL Server   طراحی جدول پایگاه داده   نرمال سازی پایگاه داده   نمودار ER پایگاه داده   
مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink