پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم آموزشگاه کنکور


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم آموزشگاه کنکور

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب

مقدمه 7
هدف سیستم جاری 7
زبان تحلیل سیستم 7
تاریخچة UML 8
ویژگیهای UML 11
فصل اول: Use Case Diagrams (نمودار كاربرد) 14
1-1- Vision چیست 15
1-2- موضوع پروژه 16
1-3- اهداف پروژه 16
1-4- انجام پروژه چه سودی دارد 17
1-5- ذینفعان پروژه 17
1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 18
1-7- معایب پروژه های گذشته 18
1-8- زبان برنامه نویسی 20
1-9- پایگاه داده 20
1-10-روش تحلیل سیستم 21
1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 21
1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 21
1-2- Use case چیست؟ 22
1-3- Actor چیست؟ 22
1-4- دیاگرام use case چیست و ارتباط آنها چگونه است؟ 23
1-5- شناسائی Actor های سیستم 23
1-5-1- Actor کاربر 24
1-5-2- Actor مدیر آموزشگاه کنکور 25
1-5-3- Actor استاد کلاس کنکور 26
1-6-  شناسائی Use Case ها 28
1-6-1- Sing Up Use Case 29
1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 30
1-6-2- Sing In  Use Case 31
1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 32
1-6-3- SignOut Use Case 33
1-6-3-1- سناریوی SignOut Use Case 34
1-6-4- Teacher Acception Use Case 35
1-6-4-1- سناریوی Teacher Acception Use Case 36
1-6-5- Teacher & Boss Mailbox Use Case 37
1-6-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 38
1-6-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case 39
1-6-6- Lesson Definition & Exam Definition Use Case 40
1-6-6-1- سناریوی Lesson Definision Use Case 41
1-6-6-2- سناریوی Exam Definision Use Case 42
1-6-7- Teacher Marks & Marks View Use Case 43
1-6-7-1- سناریوی Teacher Mark Use Case 44
1-6-7-2- سناریوی View Marks Use Case 45
1-6-8-  Use Case    کلی سیستم 46
1-6-9-  Use Case    کلی سیستم (بخش اول) 47
1-6-10-  Use Case    کلی سیستم (بخش دوم) 48
فصل دوم: Class Diagram (نمودار كلاس) 49
2-1- نمودار Class کلی سیستم 50
2-1-1- کلاس کاربر 51
2-1-2- کلاس مدیر 51
2-1-3- کلاس استاد کلاس کنکور 51
2-1-4- کلاس صندوق پستی کاربران 52
2-1-5- کلاس تعریف امتحانات 52
2-1-6- کلاس گزارش امتحانات 52
2-1-7- کلاس تعریف دروس آموزشگاه کنکور 53
2-1-8- کلاس بانک سوالات 53
2-1-9- کلاس درخواست شرکت در آزمون 53
فصل سوم: Sequence Diagrams (نمودار توالي) 54
3-1- نمودار توالی SignIn 55
3-2- نمودار توالی SignUp 56
3-3- نمودار توالی SignOut 57
3-4- نمودار توالی Question Bank 58
3-5- نمودار توالی Exam 59
3-6- نمودار توالی Exam Definition 60
3-7- نمودار توالی Teacher Acception 61
3-8- نمودار توالی Lesson Definision 62
3-9- نمودار توالی Be In Exam Request 63
3-10- نمودار توالی Boss MailBox 64
3-11- نمودار توالی Teacher MailBox 65
3-12- نمودار توالی Marks View 66
فصل چهارم: Collaboration Diagrams (نمودار همكاري) 67
4-1- نمودار همکاری SignIn 68
4-2- نمودار همکاری  SignUp 69
4-3- نمودار همکاری SignOut 70
4-4- نمودار همکاری Question Bank 71
4-5- نمودار همکاری Be In Exam Request 72
4-6- نمودار همکاری Exam Definition 73
4-7- نمودار همکاری Teacher Acception 74
4-8- نمودار همکاری Lesson Definision 75
4-9- نمودار همکاری Exam Registeration 76
4-10- نمودار همکاری Boss MailBox 77
4-11- نمودار همکاری Teacher MailBox 78
4-12- نمودار توالی Teacher Marks 79
فصل پنجم: Activity Diagrams (نمودار فعاليت) 80
5-1- نمودار فعالیت SignUp 81
5-2- نمودار فعالیت برگذاری امتحانات 82
5-3- نمودار فعالیت Exam Definition 83
5-4- نمودار فعالیت Teacher Acception 84
5-5- نمودار فعالیت Lesson Definision 85
5-6- نمودار فعالیت Exam Registration 86
5-7- نمودار فعالیت Boss Mailbox 87
فصل ششم:  نیازمندیهای سیستم آموزشگاه کنکور 88
6-1- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار 89
6-1-1-اطلاعات پايه 89
6-1-2- عمليات مربوط به جستجو 89
6-1-3- گزارش‌ها 90
6-1-4-  امنيت و حدود دسترسي 91
6-1-5-بازسازی اطلاعات 91
فصل هفتم:  نمودار ER سیستم آموزشگاه کنکور 92
7-1- نمودار کلی ER سیستم 93
فصل هفتم:  نمودار وضعيت State Chart 94
نمودار وضعيت ورود به سيستم 95
نمودار وضعيت ثبت نام جديد 96
نمودار وضعيت خروج از سيستم 97
نمودار وضعيت ايجاد درس جديد 98
فصل هشتم:  نمودار توسعه (Deployment) 99
نمودار توسعه سيستم آموزشگاه 100
فصل نهم:  نمودار اجزا (Component) 101
نمودار اجزاي اصلي 102
نمودار اجزاي پيگيري حسابهاي دانش آموزان 103
نمودار اجزاي نمرات دانش آموزان 104
فصل دهم: نمودار های DFD 105
نمودار DFD زمینه ای (Context Diagram) 106
نمودار DFD سطح صفر سیستم آموزشگاه کنکور 107
نمودار DFD سطح یک ناشی از ارائه آموزش در کلاس کنکور 108
نمودار DFD سطح یک ناشی از درخواست رزرو ثبت نام در کلاس کنکور 109
نمودار DFD سطح یک ناشی از عملیات دریافت وجه در کلاس کنکور 110
منابع 111
کتابها 111
وب سایتها 111
 
 


چکیده
با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 
در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 
در سیستم جاری (سیستم نرم افزاری آموزشگاه کنکور) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 


 
مقدمه
با بهره گیری از پایه کامپیوتر و زبانهای برنامه نویسی بسیار قوی ، سیستمهای نرم افزاری زیادی در سراسر جهان پا به عرصه حیات نهاده اند. پروژه های نرم افزاری مختلفی طراحی و پیاده سازی گردیده اند که می توان اطلاعات ثبت شده در آنها را با سرعت بسیار زیادی بدست آورد.
این گونه نرم افزارها مزایای بسیار زیادی دارند. البته در حال حاضر با بهره گیری از ویژگیهای شئ گرایی به قابلیتهای این سیستمها اضافه شده اند و امنیت اطلاعات را بسیار بالا برده و بیشتر و بهتر می توان از ابزار و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود استفاده کرد.

هدف سیستم جاری
 هدف از طراحی و پیاده سازی این سیستم ، نر م افزاری است که با آن بتوان در آن عملیات مربوط به ثبت نام و . . . در یک آموزشگاه کنکور را به صورت سیستمی انجام داد.

سناریوی شماره 3

سیستم آموزشگاه کنکور

نام: خروج از  سیستم (Sign Out)

Actor: استاد کلاس کنکور و دانش آموز

شرح سناریو: در این سناریو ، کاربر پس از اتمام کار بر روی خروج از سیستم کلیک می نماید و از سیستم خارج می شود.

Assumption: منظور از Actor در این Use Case مدیر آموزشگاه کنکور ، استاد کلاس کنکور و دانش آموزان و کاربران سیستم می باشند که ثبت نام نموده و آماده استفاده از سیستم می باشند.

Communicate: مدیر ، استاد کلاس کنکور و دانش آموز

Extended: صفحه اصلی سیستم

(Pre-Condition): این سرویس وجود ندارد. (قبلا تعریف نشده است)

مراحل:

Actor

System

1- کاربر بر روی کلید خروج کلیک می نماید.

2- سیستم پیغامی مبنی بر تائید درخواست صادر می نماید.

3- کاربر بر روی کلید تائید کلیک می نماید.

4- سیستم تغییرات انجام شده را ذخیره می نماید.

 

5- سیستم فضای نام کاربری ایجاد شده را حذف می نماید.

Constraints: کاربر باید قیبل از زدن کلید تائید برای احتیاط بیشتر تمامی عملیات انجام شده را ذخیره نماید.

Post-Condition: بعد از فشردن کلید خروج ، کاربر می تواند مجددا با ورود نام کاربری و کلمه عبور از سیستم استفاده نماید.

Alternative Flow: در صورتی که در هنگام خروج تغییرات به هر دیلی ثبت نشد باید به کاربر اخطار داده شود.


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620