پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم رادیولوژی


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم رادیولوژی

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب

عنوان..............................................................صفحه
چکیده 8
نرم افزار مکانیزه رادیولوژی 8
مخاطبین نرم افزار رادیولوژی 8
مقدمه 9
مراحل انجام پروژه رادیولوژی 11
Vision چیست 11
موضوع پروژه 12
1-3- اهداف پروژه 12
1-4- انجام پروژه چه سودی دارد 13
1-5- ذینفعان پروژه 13
1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 14
روش تحلیل سیستم 15
سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 15
1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 15
مشخصات فنی نرم افزار رادیولوژی 16
نیازمندیهای سیستمی (نرم افزاری و سخت افزاری) 16
نیازمندیهای نرم افزاری 16
1-3-1- نیازمندیهای سخت افزاری 16
فصل دوم : نمودارهای UML 17
شناسایی Actorها : 18
1-Actor مدیر ارشد 19
2- Actorپزشک معالج 19
3- Actorمسئول رادیولوژی 19
4- Actorپرستار 19
5- Actor بیمار 20
شناسایی Use Case 21
شناسایی UseCase های زیر سیستم ورود اطلاعات 22
سناریوی UseCase  دستور عکسبرداری در رادیولوژی 23
نمودار توالی دستور عکسبرداری در رادیولوژی 24
نمودار همکاری دستور عکسبرداری در رادیولوژی 25
نمودار فعالیت دستور عکسبرداری در رادیولوژی 26
سناریوی UseCase  درخواست عکسبرداری 27
نمودار توالی درخواست عکسبرداری 28
نمودار همکاری درخواست عکسبرداری 29
نمودار فعالیت درخواست عکسبرداری 30
سناریوی UseCase  ثبت مشخصات بیمار 31
نمودار توالی ثبت مشخصات بیمار 32
نمودار همکاری ثبت مشخصات بیمار 33
نمودار فعالیت ثبت مشخصات بیمار 34
سناریوی UseCase  دریافت وجه رادیولوژی 35
نمودار توالی دریافت وجه رادیولوژی 36
نمودار همکاری دریافت وجه رادیولوژی 37
نمودار فعالیت دریافت وجه رادیولوژی 38
سناریوی UseCase  ارائه نوبت به بیمار 39
نمودار توالی ارائه نوبت به بیمار 40
نمودار همکاری ارائه نوبت به بیمار 41
نمودار فعالیت ارائه نوبت به بیمار 42
سناریوی UseCase  عکس برداری 43
نمودار توالی عکس برداری 44
نمودار همکاری عکسبرداری 45
نمودار فعالیت عکسبرداری 46
سناریوی UseCase  تحویل عکس و ثبت در پرونده 47
نمودار توالی تحویل عکس و ثبت در پرونده 48
نمودار همکاری تحویل عکس و ثبت در پرونده 49
نمودار فعالیت تحویل عکس و ثبت در پرونده 50
شناسایی UseCase های زیر سیستم تنظیمات امنیتی 51
سناریوی UseCase  ایجاد کاربر 52
نمودار توالی ایجاد کاربر 53
نمودار همکاری ایجاد کاربر 54
نمودار فعالیت ایجاد کاربر 55
سناریوی UseCase  ویرایش کاربر 56
نمودار توالی ویرایش کاربر 57
نمودار همکاری ویرایش کاربر 58
نمودار فعالیت ویرایش کاربر 59
سناریوی UseCase حذف کاربر 60
نمودار توالی حذف کاربر 62
نمودار همکاری حذف کاربر 63
نمودار فعالیت حذف کاربر 64
شناسایی UseCase های زیر سیستم  گزارشات 65
سناریوی UseCase گزارش سوابق بیمار 66
نمودار توالی گزارش سوابق بیمار 67
نمودار همکاری گزارش سوابق بیمار 69
نمودار فعالیت گزارش سوابق بیمار 70
سناریوی UseCase گزارش پرداختهای مالی 71
نمودار توالی گزارش پرداختهای مالی 73
نمودار همکاری گزارش پرداختهای مالی 74
نمودار همکاری گزارش پرداختهای مالی 75
سناریوی UseCase گزارش تعداد عکسهای رادیولوِژی 76
نمودار توالی گزارش تعداد عکسهای رادیولوژی 78
نمودار همکاری گزارش تعداد عکسهای رادیولوژی 79
نمودار فعالیت گزارش تعداد عکسهای رادیولوژی 80
فصل سوم : Source Code 81
در مورد زبان برنامه نویسی 82
مروري بر تاريخچه برنامه نويسي 82
برنامه نويسي ساخت يافته 84
تاریخچه سی شارپ 86
اهداف طراحی زبان 87
تاریخچه 88
ویژگی‌ها 89
سیستم یکپارچه شده 90
انواع داده 91
Boxing و EnBoxing 91
ویژگی‌های جدید در C# 2.0 92
کلاسهای partial 92
Genericها 93
کلاس های static 93
یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع 93
Delegateهای ناشناس 94
Delegate covariance and contravariance 94
نوع داده Nullable 95
Source Code صفحه LogIn 96
فرم اصلی برنامه 98
گزینه های منوی پرونده 103
Source Code  فرم مشخصات بیماران 104
Source Code فرم خدمات ( سرویس ها ) 110
Source Code فرم بیمه 114
Source Code فرم پذیرش بیمار 118
Source Code فرم عکس های رادیولوژی 123
منوی تنظیمات کاربران فرم اصلی 128
Source Code  فرم نوع کاربران 129
Source Code  فرم امور کاربران 133
Source Code فرم مشخصات کاربری 138
منوی گزارشات سیستم 140
Source Code فرم گزارشات بیماران 141
Source Code  فرم گزارشات پذیرش بیماران 144
Source Code   فرم گزارش عکس های رادیولوژی 147
Source Code   فرم گزارش کاربران سیستم 150
جمع بندی 153
نتیجه گیری 154
پیشنهادات 155
منابع 156
کتابها 156
وب سایتها 156

چکیده
نرم افزار مکانیزه رادیولوژی
نرم افزار “  رادیولوژی “  به منظور مدیریت ثبت اطلاعات بیماران و . . . در یک رادیولوژی استاندارد با استفاده از UML طراحی و پیاده سازی شده است. این سیستم کلیه عملیات مورد نیاز که قبلا در قالب سیستم سنتی که  به صورت دستی و کاغذی انجام می گرفت به صورت خودکار و با قابلیتهای بسیار بیشتر و به صورت تحت ویندوز در اختیار کاربران قرار می دهد. 
قابلیت بارز این نرم افزار منطبق بودن بالای آن بر نوع عملکرد رادیولوژیها و رفع کلیه نیازهای موجود در آنها می باشد. 
استفاده از این سیستم مکانیزه رادیولوژی مزایای زیادی دارد. قسمتی از این مزایا عبارتند از:
دقت بالا در محاسبه هزینه ها  
سرعت بالا در پیدا کردن اطلاعات مربوط به بیماران 
جلوگیری از اتلافات وقت
حذف هزینه های اضافی مانند خرید کاغذ و اختصاص فضای بایگانی
جلوگیری از بایگانی تعداد زیادی کاغذ و زونکن
سرعت در سرویس دهی به بیماران و . . .

مخاطبین نرم افزار رادیولوژی
نرم افزار رادیولوژی جهت مدیریت رادیولوژی طراحی شده است و کلیه کاربران که نیاز به مدیریت وضعیت بیماران دارند می توانند از این سیستم استفاده نمایند. 

سناریوی UseCase  دستور عکسبرداری در رادیولوژی

سناریوی شماره 1

سیستم رادیولوژی

نام: دستور عکسبرداری در رادیولوژی

Actor:بیمارو پزشک معالج

شرح سناریو: در این سناریو ، پزشک معالج دستور انجام عکسبرداری از بیمار را صادر می نماید.

Assumption: منظور پزشک معالج در این مورد استفاده در حقیقت فردی است که عملیات صدور فرمان عکسبرداری را انجام می دهد وآن را در سیستم ثبت می کند.

Include: درخواست عکسبرداری

Extended: صفحه اصلی نرم افزار

(Pre-Condition):- - -

مراحل:

Actor

System

1-پزشک معالج  درخواست ثبت دستور عکسبرداری را صادر می کند

2-سیستم فرم ورود اطلاعات ثبت دستور را نمایش می دهد

3-پزشک اطلاعات خواسته شده را  وارد و دکمه ثبت را کلیک می کند.

4-سیستم دستور پزشک را ثبت کرده و پیغام مناسب را صادر می کند

 

5-پزشک دستور صادر شده در اختیار بیمار قرار می دهد.

 

Constraints: - - -

Alternative Flow: درصورتیکه دستور انجام عکسبرداری از طرف پزشک معالج صادر شود ولی سیستم پیغام مناسب را نمایش ندهد پزشک معالج بایستی از ثبت دستور در سیستم اطمینان داشته باشد.

           

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620