پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم دفترچه خاطرات آنلاین


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم دفترچه خاطرات آنلاین

HyperLink
قیمت: 145000 ریال - چهارده هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب

مقدمه 7
هدف سیستم جاری 7
زبان تحلیل سیستم 7
تاریخچة UML 8
ویژگیهای UML 10
فصل اول: USE CASE DIAGRAMS 13
1-1- Use case چیست؟ 15
1-2- Actor چیست؟ 15
1-3- دیاگرام use case چیست؟ 16
1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 16
1-5- شناسائی Actor های سیستم 16
1-5-1- Actor کاربر 18
1-5-2- Actor مدیر وب سایت 18
1-5-3- Actor بازدید کننده 19
1-6 :  شناسائی Use Case ها 21
1-6-2-Sing In  Use Case 23
1-6-3- Add  News Group Use Case 24
1-6-4-  Add khatere Use Case 25
1-6-5-Voting Use Case 26
1-6-6- Management Voting Use Case 27
1-6-7- Sending File Use Case 28
1-6-8-  News Editing Use Case 29
1-6-9-  Edite Profile Use Case 30
1-6-10Accept News Use Case - 31
1-6-11- Users PermissionUse Case 32
1-6-12- Add Private Users Use Case 33
1-6-13- Maim Use Case 34
فصل دوم: SEQUENCE DIAGRAMS 35
2-1-  نمودار توالی  (Sequence Diagram) 36
2-2- رسم نمودارهای توالی (Sequence Diagrams) 37
2-2-1- نمودار توالی مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید 38
2-2-2-  نمودار توالی مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر 39
2-2-3- نمودار توالی مربوط به عملیات ایجاد گروه خبری جدید 40
2-2-4- نمودار توالی مربوط به عملیات ارسال خاطره 41
2-2-5- نمودار توالی مربوط به عملیات تعیین سطح دسترسی کاربران 44
2-2-6-  نمودار توالی مربوط به عملیات ارسال نظرکاربر 45
2-2-7- نمودار توالی مربوط به عملیات مدیریت نظرات 47
2-2-8-  نمودار توالی مربوط به ارسال فایل کاربر 48
2-2-9- نمودار توالی مربوط به اشتراک خاطرات خصوصی 50
2-2-10- نمودار توالی مربوط به تایید نوشته های اعضا 53
2-2-11- نمودار توالی مربوط به ویرایش نوشته 54
فصل سوم: رسم نمودارهای همکاری 58
3-1: نمودارهمکاری مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید 59
3-2:  نمودار همکاری مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر 59
3-3 : نمودار همکاری مربوط به عملیات ایجاد گروه عنوان جدید 60
3-4 : نمودار همکاری مربوط به عملیات ثبت خاطره ها 61
3-5 : نمودارهمکاری مربوط به عملیات تعیین سطح دسترسی کاربران 62
3-6: نمودار همکاری مربوط به ارسال نظر 63
3-7 : نمودارهمکاری مربوط به عملیات مدیریت نظرات 64
3-8  : نمودار همکاری مربوط به عملیات ارسال فایل کاربر 65
3-9: نمودار همکاری مربوط به اشتراک خاطرات خصوصی 66
3-10: نمودارهمکاری مربوط به تایید نوشته های اعضا 67
3-11: نمودارهمکاری مربوط به ویرایش نوشته 68
3-12: نمودار همکاری مربوط به ویرایش مشخصات 69
فصل چهارم: ACTIVITY DIAGRAMS 70
4-1- نمودارفعالیت مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید 71
4-2-  نمودار فعالیت مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر 72
4-3-نمودارفعالیت مربوط به عملیات ایجاد گروه خبری جدید 73
4-4-نمودار فعالیت مربوط به عملیات درج خاطره ها 74
4-5-نمودارفعالیت مربوط به عملیات خروج 76
4-6- نمودار فعالیت مربوط به ارسال نظر 77
4-7-نمودارفعالیت مربوط به عملیات مدیریت نظرات 78
4-8-نمودار فعالیت مربوط به عملیات ارسال فایل کاربر 79
4-9- نمودار فعالیت مربوط به اشتراک خاطرات خصوصی 80
4-10-نمودارفعالیت مربوط به تایید نوشته های اعضا 82
4-11- نمودار فعالیت مربوط به ویرایش مشخصات 83
فصل پنجم: ER DIAGRAM 84
5-1-  مدلسازی معنایی 85
5-1-1-سه مفهوم معنايي موجود در روش ER 85
5-1-2-سه ضابطه در رابطه با تشخيص يك نوع موجوديت 85
5-2-نمودار ER سیستم خبری الکترونیکی دفترچه خاطرات 86
فصل ششم : طراحی پایگاه داده 87
6-1: کاربران(Users) 88
6-2  :نوع کا ربران(UserTypes) 88
6-3  :نظر سنجی(Votes) 89
6-4 :خاطره(tblKhaterat) 89
6-5: تعدادا بازدید(VisitCounts) 90
6-6  :فایل های ضمیمه(tblMusics) 90
6-7 :گروه خاطره(NewsGroups) 90
6-8 : لینک های اصلی(MainLinks) 91
6-9 :خاطرات خصوصی(tblKhateratPrivate) 91
6-10:  نوع خاطره 91
6- :11 ارتباط جداول 92
منابع 93
کتابها 93
وب سایتها 93
 
چکیده
با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 
در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 
در سیستم جاری (سیستم الکترونیکی دفترچه خاطرات ) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 

 
مقدمه
با بهره گیری از پایه الکترونیک ، سیستمهای خبری الکترونیک دفترچه خاطرات زیادی در سراسر جهان در محیط مجازی اینترنت پا به عرصه حیات نهاده اند. سایت های اینترنتی مختلفی تاسیس گردیده است که می توان اخبار و اطلاعات جدید دفترچه خاطرات ها را از آنها مستقیما بدست آورد.
این گونه  اخبار  مزایای بسیار زیادی دارند. البته در حال حاضر با بهره گیری از ویژگیهای وب سایتهای پویا قابلیتهای بسیار زیادی از جمله عضو گیری در وب سایت ها ، ارسال خبرهای جدید به آدرس پست الکترونیکی اعضا ، دانستن نظرات و انتقادات اعضا در مورد سیستم اطلاعاتی جاری به این گونه سیستمها اضافه گردیده است.
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink