پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم قرض الحسنه


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم قرض الحسنه

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

فهرست مطالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صفحه

چکیده 5

مقدمه 7

هدف سیستم جاری 7

زبان تحلیل سیستم 7

تاریخچة UML 8

ویژگیهای UML 11

فصل اول: Use Case Diagrams 14

1-1- Use case چیست؟ 15

1-2- Actor چیست؟ 16

1-3- دیاگرام use case چیست؟ 16

1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 16

1-5- شناسائی Actor های سیستم 17

1-5-1- Actor کاربر 17

1-6-  شناسائی Use Case ها 20

1-6-1- Use Case  ورود به سیستم 22

1-6-1-1- سناریوی Use Case ورود به سیستم (Login) 23

1-6-2- Use Case  های مربوط به اپراتور 24

1-6-2-1- سناریوی Use Case ثبت نام مشتری 25

1-6-2-2- سناریوی Use Case بررسی درخواستهای وام 26

1-6-2-3- سناریوی Use Case دریافت و ثبت ضمانتهای وام 27

1-6-2-4- سناریوی Use Case ایجاد برنامه پرداخت اقساط 28

1-6-2-5- سناریوی Use Case ثبت دریافت اقساط 29

1-6-2-6- سناریوی Use Case تسویه حساب با مشتری 30

1-6-2-7- سناریوی Use Case ایجاد حساب مشتری 31

1-6-2-8- سناریوی Use Case برداشت وجه از حساب (مشتری) 32

1-6-2-9- سناریوی Use Case واریز وجه به حساب (مشتری) 33

1-6-3- Use Case  تعویض کلمه عبور 34

1-6-3-1- سناریوی Use Case واریز وجه به حساب (مشتری) 35

1-6-4- Use Case  های مربوط به مشتری 36

1-6-5- Use Case Diagram  کلی سیستم قرض الحسنه 37

فصل دوم: Class Diagrams 38

2-1- Class Diagram کلی سیستم 39

2-2- توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم 40

متد InsertInfo() 40

متد DeleteInfo() 40

متد UpdateInfo() 40

متد GetInfo() 41

2-3- جزئیات و نام هر کلاس 41

2-3-1- کلاس کاربر 41

2-3-2- کلاس اپراتور (کارمند) 41

2-3-3- کلاس مشتری 42

2-3-4- کلاس حسابهای مشتریان 42

2-3-5- کلاس وامها 42

2-3-5- کلاس اطلاعات بازپرداخت وامها 43

فصل سوم: Sequence Diagrams 44

3-1- نمودار توالی ثبت نام مشتری 45

3-2- نمودار توالی ایجاد برنامه تقسیط 46

3-3- نمودار توالی تسویه حساب با مشتری 47

3-4- نمودار توالی تسویه حساب با مشتری 48

3-5- نمودار توالی واریز وجه به حساب مشتری 49

3-6- نمودار توالی ایجاد حساب جدید 50

3-7- نمودار توالی برداشت وجه از حساب (مشتری) 51

3-8- نمودار توالی برررسی درخواست وام 52

3-9- نمودار توالی تعویض کلمه عبور 53

3-10- نمودار توالی ثبت پرداخت اقساط وام 54

فصل چهارم: Collaboration Diagrams 55

4-1- نمودار همکاری ثبت نام مشتری 56

4-2- نمودار همکاری ایجاد برنامه تقسیط 57

4-3- نمودار همکاری تسویه حساب با مشتری 58

4-4- نمودار همکاری ورود به سیستم 59

4-5- نمودار همکاری واریز وجه به حساب مشتری 60

4-6- نمودار همکاری ایجاد حساب جدید 61

4-7- نمودار همکاری برداشت از حساب مشتری 62

4-8- نمودار همکاری بررسی درخواستهای وام 63

4-9- نمودار همکاری تعویض کلمه عبور 64

4-10- نمودار همکاری ثبت پرداخت اقساط 65

فصل پنجم: State Chart Diagrams 66

5-1- نمودار وضعیت ورود به سیستم 67

5-2- نمودار وضعیت ایجاد حساب جدید 68

5-3- نمودار وضعیت برداشت وجه از حساب 69

5-4- نمودار وضعیت تعویض کلمه عبور 70

5-5- نمودار وضعیت ثبت نام مشتری 71

فصل ششم: ER Diagram 72

6-1- نمودا ER کلی سیستم قرض الحسنه 73

فصل هفتم: بررسی زبان برنامه نویسی 74

دلفی چیست ( تاریخچه زبان دلفی) 75

سال 1996 - Delphi2 77

سال 1997 - Delphi3 78

سال 1998 - Delphi4 79

سال 1999 - Delphi5 80

پیشنهادات 82

منابع و مواخذ 83


چکیده

با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 

در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 

در سیستم جاری (سیستم نرم افزاری قرض الحسنه) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 


مراحل مختلف طراحی و تحلیل به شرح ذیل انجام خواهد شد:

درفصل اول پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.

در فصل دوم به بررسی Class Diagram خواهیم پرداخت.

در فصل سوم به بررسی Sequence Diagram ها (نمودارهای توالی) خواهیم پرداخت.

در فصل چهارم  به بررسی Collaboration Diagrams خواهیم پرداخت.

در فصل پنجم به بررسی نمودارهای StateCharts خواهیم پرداخت.

در فصل ششم به بررسی ER Diagram یا نمودار Entity Relations پرداخته خواهد شد.

در نهایت در فصل هفتم به بررسی زبان برنامه نویسی پرداخته خواهد شد.


مقدمه

با بهره گیری از پایه کامپیوتر و زبانهای برنامه نویسی بسیار قوی ، سیستمهای نرم افزاری زیادی در سراسر جهان پا به عرصه حیات نهاده اند. پروژه های نرم افزاری مختلفی طراحی و پیاده سازی گردیده اند که می توان اطلاعات ثبت شده در آنها را با سرعت بسیار زیادی بدست آورد.

این گونه نرم افزارها مزایای بسیار زیادی دارند. البته در حال حاضر با بهره گیری از ویژگیهای شئ گرایی به قابلیتهای این سیستمها اضافه شده اند و امنیت اطلاعات را بسیار بالا برده و بیشتر و بهتر می توان از ابزار و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود استفاده کرد.


هدف سیستم جاری

 هدف از طراحی و پیاده سازی این سیستم ، نر م افزاری است که با آن بتوان در آن عملیات مربوط به وامهای قرض الحسنه را به صورت سیستمی انجام داد.


زبان تحلیل سیستم

تحلیل سیستم با استفاده از زبان مدلسازی یکنواخت UML انجام خواهد شد. زبان مدلسازی یکنواخت یا Unified Modeling Language) UML)، یک زبان مدلسازی است که برای تحلیل وطراحی سیستمهای شی‌گرا بکار می‌رود. UML اولین بار توسط شرکت Rational ارائه شد و پس از آن از طرف بسیاری از شرکت‌های کامپیوتری و مجامع صنعتی و نرم‌افزاری دنیا مورد حمایت قرار گرفت. به طوریکه تنها پس از یک سال ، توسط گروه Object Management Group ، به عنوان زبان مدلسازی استاندارد پذیرفته شد. UML تواناییها و خصوصیات بارز فراوانی دارد که می‌تواند به طور گسترده‌ای در تولید نرم‌افزار استفاده گردد. 

 

سناریوی Use Case ایجاد برنامه پرداخت اقساط

سناریوی شماره 5

سیستم قرض الحسنه

نام: برنامه پرداخت اقساط

Actor: کارمند

شرح سناریو: در این سناریو ، Actor کارمند پس از ورود به سیستم اقدام به ایجاد برنامه زمانبندی پرداخت اقساط قرض الحسنه می نماید.

Assumption: منظور از Actor در این Use Case اپراتو سیستم (کارمندان) می باشند که تمامی عملیات مربوط به ثبت و بررسی اطلاعات سیستم قرض الحسنه را انجام می دهند.

Include: برنامه پرداخت اقساط

Extended: منوی اصلی سیستم قرض الحسنه

(Pre-Condition): برنامه پرداخت اقساط ایجاد نشده است.

مراحل:

Actor

System

1- کاربر درخواست ایجاد برنامه زمانبندی می نماید.

2- سیستم فرم مربوط به ایجاد برنامه زمانبندی را نمایش می دهد.

3- کاربر اطلاعات مربوط به برنامه زمانبندی را وارد می نماید.

4- سیستم برنامه زمانبندی را بر اساس اطلاعات وارد شده ایجاد می نماید.

 

5- سیستم برنامه زمانبندی را به کاربر نمایش می دهد.

6- کاربر اطلاعات برنامه زمانبندی را به مشتری ارائه می دهد.

 

 

 

Constraints: تعداد اقساط نباید بیش از اندازه زیاد باشد که موجب از بین رفتن اصل سرمایه در دراز مدت شود.

Post-Condition: کارمند پس از ایجاد برنامه زمانبندی می تواند نسبت به دریافت اقساط از مشتری در زمانهای مشخص شده اقدام نماید.

Exception: در صورتی که به هر نحوی برنامه زمانبندی توسط سیستم تولید نشد باید به نحوی با استفاده از سیستمهای دستی اقدام به ارائه برنامه زمانبندی به مشتری تا زمان رفع ایراد سیستم نمود.

           

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620