پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم دیکشنری


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم دیکشنری

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                صفحه
چکیده 2
پیشگفتار 8
توضیحات پروژه 11
فرم اصلی 11
فرم درج لغت ها و جستجو 12
فرم جستجوی لغت ها 13
VISION چیست 14
موضوع پروژه 14
اهداف پروژه 14
انجام پروژه چه سودی دارد 15
ذینفعان پروژه 15
سابقه انجام پروژه های مشابه 16
معایب پروژه های گذشته 17
پایگاه داده 18
روش تحلیل سیستم 18
سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 18
سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 18
فصل دوم :کدهای مربوط به پروژه دیکشنری 19
کد های مربوط به فرم اصلی 20
کدهای مربوط به فرم جستجو 42
فصل سوم: طراحی و پیاده سازی نمودارهای UML 47
مقدمه 48
نمودار منطقی کلی USE CASE پروژه دیکشنری 49
نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای USE CASE ها 50
1. سناریوی  USE CASEمربوط به درج لغت 52
نمودار توالی مربوط به درج لغت(Sequence Diagram) 54
نمودار همکاری مربوط به درج لغت(Collaboration Diagram) 55
نمودار فعالیت مربوط به درج لغت (Activity Diagram) 56
2. سناریوی  USE CASEمربوط به جستجوی لغت 57
نمودار توالی مربوط به جستجوی لغت (Sequence Diagram) 59
نمودارهمکاری مربوط به جستجوی لغت (Collaboration Diagram) 60
نمودار فعالیت مربوط به جستجوی لغت (Activity Diagram) 61
3. سناریوی  USE CASEمربوط به مشاهده لیست لغت ها 62
نمودار توالی مربوط به مشاهده لیست لغت ها (Sequence Diagram) 64
نمودار همکاری مربوط به مشاهده لیست لغت ها (Collaboration Diagram) 65
نمودار فعالیت مربوط به مشاهده لیست لغت ها (Activity Diagram) 66
4. سناریوی  USE CASEمربوط به ویرایش لغت 67
نمودار توالی مربوط به ویرایش لغت ها (Sequence Diagram) 69
نمودار همکاری مربوط به ویرایش لغت ها (Collaboration Diagram) 70
نمودارفعالیت مربوط به ویرایش لغت ها ( Activity Diagram) 71
نمودار حالت کلی سیستم ( STATECHART DIAGRAM ) 72
نمودار DEPLOYMENT 73
مقدمه 75
نمودار اصلی CLASS سیستم 76
توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم 76
جزئیات و نام کلاس 84
جدول پایگاه داده مربوط به پروژه دیکشنری 84
جدول دیتادیکشنری مربوط به پروژه دیکشنری 85
فصل پنجم: زبان برنامه نویسی مورد استفاده 86
اهداف طراحی زبان 88
تاریخچه 89
ویژگی‌ها 89
انواع داده 91
ویژگی‌های جدید در C# 2.0 93
کلاسهای PARTIAL 93
نوع داده NULLABLE 96
منابع 98

 

فهرست شکل ها و نمودارها 
عنوان                                                                                                         صفحه
شکل 1- 1- شکل فرم اصلی 11
شکل 1- 2- شکل فرم درج لغت ها و جستجو 12
شکل 1- 3- شکل فرم جستجوی لغت ها 13
شکل2- 1- قالب فرم اصلی 20
شکل2- 2- قالب فرم درج لغت ها و جستجو 22
شکل2- 3- قالب فرم جستجو 40
نمودار3- 1- نمودار USECASE کلی سیستم 47
نمودار3- 2- نمودار توالی درج لغت 52
نمودار3- 3- نمودار همکاری درج لغت 53
نمودار3- 4- نمودار فعالیت درج لغت 54
نمودار3- 5- نمودار توالی جستجوی لغت 57
نمودار3- 6- نمودارهمکاری جستجوی لغت 58
نمودار3- 7- نمودار فعالیت جستجوی لغت 59
نمودار3- 8- نمودار توالی مشاهده لیست لغت ها 62
نمودار3- 9- نمودار همکاری مشاهده لیست لغت ها 63
نمودار3- 10- نمودار فعالیت مشاهده لیست لغت ها 64
نمودار3- 11-نمودار توالی ویرایش لغت ها 67
نمودار3- 12- نمودار همکاری ویرایش لغت ها 68
نمودار3- 13- نمودارفعالیت ویرایش لغت ها 69
نمودار3- 14- نمودار حالت کلی سیستم 70
نمودار3- 15- نمودار DEPLOYMENT 71
نمودار4- 1- نمودار اصلی CLASS  سیستم 74
نمایه 4- 1- نمایه کلاس لغت 81

فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                         صفحه 
جدول3-  1- جدول کلی مربوط به سناریو 49
جدول3-  2- سناریوی  USE CASE درج لغت 51
جدول3-  3- سناریوی  USE CASE جستجوی لغت 56
جدول3-  4- سناریوی  USE CASE مشاهده لیست لغت ها 61
جدول3-  5- سناریوی  USE CASE ویرایش لغت 66

سناریوی شماره 3

پروژه دیکشنری

نام: مشاهده لیست لغت ها

 (View Loghats

Actor: کاربر

شرح سناریو: در این سناریو ، Actor  اقدام به دیدن فهرست لغت های موجود می نماید.

Assumption: منظور از Actor در این Use Case کاربرانی که ازسیستم استفاده می کنند و نیازی به ثبت نام آن ها در سیستم نمی باشد.

Include: - - -

Extended: - - -

(Pre-Condition): Actor نیاز به مشاهده لیست لغت های موجود دارد.

مراحل:

Actor

System

1- Actor بر روی درج لغت یا جستجوی لغت ها کلیک می نماید.

2- سیستم فرم مربوط به درج لغت ها یا جستجو را نمایش می دهد.

3- کاربر در حین ورود به فرم، لیست  لغت ها برای او نمایش داده می شود .

4- سیستم تمام جزئیات لغت  را نمایش می دهد.

 

Constraints:  لغت ها باید از قبل در پایگاه داده ذخیره شده باشند .

Post-Condition: - - -

Alternative Flow: در صورتی که اطلاعاتی جهت نمایش وجود نداشت بایستی به نحوی به Actor اطلاع داده شود.

Goal:  Actor لیست لغت ها را مشاهده می نماید.

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620