پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم آزمایشگاه


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم آزمایشگاه

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

فهرست مطالب

مقدمه 4

هدف سیستم جاری 4

زبان تحلیل سیستم 5

فصل اول: Use case Diagram 6

1-1- Use case چیست؟ 7

1-2- Actor چیست؟ 8

1-3- دیاگرام use case چیست؟ 8

1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 8

1-5- شناسائی Actor های سیستم 9

1-5-1- Actor کاربر 9

1-5-2- Actor مدیر آزمایشگاه 10

1-5-3- Actor بیمار 11

1-6-  شناسائی Use Case ها 12

1-6-1- Use Case  ورود به سیستم 13

1-6-1-1- سناریوی Use Case ورود به سیستم 14

1-6-2- Use Case  مربوط به Actor مدیر آزمایشگاه 15

1-6-2-1-  سناریوی  Use Case مشاهده گزارشات 16

1-6-2-2-  سناریوی  Use Case برنامه ریزی آزمایشگاه 17

1-6-3-1- سناریوی Use Case استخدام مسئول آزمایشات 18

1-6-3-1-  سناریوی  Use Case صندوق پستی مدیر 19

1-6-3- Use Case  مربوط به Actor مسئول آزمایشات 20

1-6-3-1-  سناریوی  Use Case صندوق پستی مسئول آزمایشگاه 21

1-6-3-2- سناریوی Use Case ارائه صورتحساب به مشتری 22

1-6-3-3-  سناریوی  Use Case ثبت اطلاعات آزمایشات 23

1-6-4- Use Case  مربوط به Actor بیمار 24

1-6-4-1-  سناریوی  Use Case عملیات پرداخت وجه آزمایشات 25

1-6-5- Use Case  کلی سیستم آزمایشگاه 26

فصل دوم: Class Diagram 27

2-1- نمودار کلاس کلی سیستم آزمایشگاه 28

فصل سوم: Sequence Diagrams 29

3-1- نمودار Sequence  ورود به سیستم 30

3-2- نمودار Sequence  صدور صورتحساب مشتری 31

3-3- نمودار Sequence  صدور جواب آزمایش 32

3-4- نمودار Sequence  استخدام مسئول آزمایشگاه جدید 33

3-5- نمودار Sequence  برنامه ریزی روند کار آزمایشگاه 34

فصل چهارم: Collaboration Diagrams 35

4-1- نمودار همکاری ورود به سیستم 36

4-2- نمودار همکاری صدور صورتحساب مشتری 37

4-3- نمودار همکاری صدور جواب آزمایش 38

4-4- نمودار همکاری استخدام مسئول آزمایشگاه جدید 39

4-5- نمودار همکاری برنامه ریزی روند کار آزمایشگاه 40

  سناریوی  Use Case مشاهده گزارشات

سناریوی شماره 2-1

سیستم آزمایشگاه

نام: دریافت گزارشات مدیریتی

Actor: مدیر آزمایشگاه

شرح سناریو: در این سناریو ، مدیر آزمایشگاه پس ازورود به سیستم ، گزارش مورد نظر خود را از سیستم درخواست می نماید.

Assumption: منظور از مدیر در این Use Case در حقیقت فردی است که تمامی امور مدیریتی آزمایشگاه را انجام می رهد و بالاترین شخص از نظر سطوح دسترسی به اطلاعات می باشد.

Communicate: مدیر

Extended: صفحه اصلی سیستم

(Pre-Condition): گزارشات جدید مشاهده نشده اند. (قبلا درخواست نشده است)

مراحل:

Actor

System

1- مدیر بر روی کلید ایجاد گزارشات پارامتریک کلیک می نماید.

2- سیستم فرم مربوط به گزارشات پارامتریک را نمایش می دهد.

3- مدیر آزمایشگاه  اطلاعات مربوط به فیلتر گزارش گیری را وارد می نماید.

4- سیستم پس از بررسی عدم وجود اشکال ، گزارش مورد نظر را در صورت وجود ، نمایش می دهد.

 

5- سیستم پیغامی مبنی بر ثبت تائیدیه نمایش گزارشات به کاربر نمایش می دهد.

Constraints: مدیر آزمایشگاه باید اطلاعات فیلتر نمودن گزارشات را به درستی و کامل وارد نماید.

 

Post-Condition: بعد از مشاهده گزارشات ، مدیر باید بتواند به دلخواه خود ، اطلاعات موجود را ویرایش نماید.

Alternative Flow: در صورتی که گزارش خاصی مورد نظر بود و اطلاعاتی برای گزارش موجود نبود بایستی به نحوی به مدیر اطلاع داده شود.

           

 

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620