پشتیبانی: 09131253620
ارتباط با ما
تلگرام: 09131253620

HyperLink
مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم کاخانه تولید کفش
قیمت: 125000 ریال - دوازده هزار و پانصد تومان گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب 

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شماره صفحه
فصل اول:  نمودار مورد کاربرد (Use case diagram) 5
نمودار اصلی سیستم تولید کفش 6
نمودار ارتباط بین کاربران سیستم 7
نمودار های Use case مربوط به فعالیتهای کارگر بخش تولید و مسئول فروش 8
نمودار های Use case مربوط به فعالیتهای حسابداری و مشتری 9
فصل دوم:  نمودار کلاس (Class diagram) 10
نمودار کلاس کلی سیستم 11
کلاس کاربر 12
کلاس مسئول فروش 12
کلاس کارگر خط تولید 13
کلاس حسابدار 13
کلاس مشتری 14
کلاس فروش اقلام 14
کلاس اقلام تولیدی 15
کلاس اقلام 15
فصل دوم:  نمودار توالی (Sequence diagram) 16
نمودار توالی مشاهده لیست تولید 17
نمودار توالی ورود به سیستم 18
نمودار توالی درخواست بررسی حسابها 19
نمودار توالی درخواست پرداخت 20
نمودار توالی مشاهده لیست اقلام توسط مشتری 21
نمودار توالی درخواست مشاهده فاکتور 22
نمودار توالی بازاریابی توسط مسئول فروش 23
فصل سوم:  نمودار همکاری (Collaboration diagram) 24
نمودار همکاری بررسی حسابها 25
نمودار همکاری لیست تولید 26
نمودار همکاری درخواست ورود به سیستم 27
نمودار همکاری درخواست پرداخت 28
نمودار همکاری مشاهده لیست اقلام توسط مشتری 29
نمودار همکاری مشاهده لیست اقلام توسط مسئول فروش 30
نمودار همکاری مشاهده فاکتور 31
نمودار همکاری خرید توسط مشتری 32
فصل چهارم:  نمودار فعالیت (Activity diagram) 33
نمودار فعالیت درخواست لیست تولید 34
نمودار فعالیت درخواست مشاهده لیست مشتریان 35
نمودار فعالیت درخواست ورود به سیستم 36
نمودار فعالیت درخواست بررسی حسابها 37
نمودار فعالیت درخواست پرداخت توسط مشتری 38
نمودار فعالیت درخواست مشاهده لیست اجناس توسط مشتری 39
نمودار فعالیت درخواست مشاهده فاکتور توسط مشتری 40
نمودار فعالیت ایجاد فضای کاربری بر اساس سطح دسترسی 41
فصل پنجم:  نمودار گسترش (Deployment diagram) 42
نمودار گسترش کلی سیستم 43


 
 

تگها: انجام پروژه درس مهندسی نرم افزار   انجام پروژه درس مهندسی نرم افزار UML   انجام پروژه مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد   انجام پروژه های تجزیه و تحلیل سیستمها   انجام پروژه های تحلیل شئ گرایی سیستمهای نرم افزاری   انجام پروژه های درس مهندسی نرم افزار   انجام پروژه های مهندسی نرم افزار   انجام پروژه های مهندسی نرم افزار دانشگاهی   انجام پروژه های مهندسی نرم افزار و رسم نمودارها   پروژه های DFD و ERD   پروژه های رشنال رز   پروژه های ویژوال پارادایم   دانلود پروژه UML   دانلود پروژه درس مهندسی نرم افزار   دانلود پروژه درس مهندسی نرم افزار با فایل رشنال رز   دانلود پروژه های مهندسی نرم افزار   دانلود پروژه های یو ام ال   داکیومنت سازی پروژه های برنامه نویسی   داکیومنت سازی و مستند سازی پروژه ها   رسم نمودار های UML   ساخت داکیومنت و مستندات   مستند سازی پروژه های برنامه نویسی   نمودار activity   نمودار class   نمودار sequence نمودار   نمودار state chart   نمودار Use Case Diagram   نمودار توالی   نمودار حالت   نمودار فعالیت   نمودار مورد کاربرد   نمودار های مهندسی نرم افزار شی گرایی   نمودار کلاس   
مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink