پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم امور مشترکین تلفن همراه


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم امور مشترکین تلفن همراه

HyperLink
قیمت: 145000 ریال - چهارده هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب 

چکیده 6
نرم افزار مکانیزه امور مشترکین 6
مخاطبین نرم افزار امور مشترکین 6
مقدمه 7
فصل اول: ویژگیهای نرم افزار امور مشترکین 8
1-1- مشخصات فنی نرم افزار امور مشترکین 9
1-3- نیازمندیهای سیستمی (نرم افزاری و سخت افزاری) 10
1-3-1- نیازمندیهای نرم افزاری 10
1-3-1- نیازمندیهای سخت افزاری 10
كاربران سيستم نرم افزار امور مشترکین 11
ذينفعان نرم افزار 11
فصل دوم: نمودارهای DFD 12
2-1- نمودار Context Diagram  (سطح صفر) سیستم امور مشترکین 13
2-2- جداسازی سیستم مورد نظر از سایر موجودیتها 14
2-3- نمودار سطح یک امور مشترکین 15
2-4- نمودار سطح دو امور مشترکین (پرداختها) 16
2-5- نمودار سطح دو امور مشترکین (عملیات ثبت نام) 17
2-6- نمودار سطح دو امور مشترکین (عملیات رفع عیب ، تعویض) 18
2-7- نمودار سطح سه امور مشترکین (ناشی از درخواست صدور) 19
2-8- نمودار سطح سه امور مشترکین (ناشی از عملیات صدور) 20
2-9- نمودار سطح سه امور مشترکین (ناشی از عملیات صورتحسابها) 21
فصل سوم: نمودار ER 22
نمودار ER به همراه متدهای (مشابه نمودار کلاس) 23
نمودار ER مربوط به جداول پایگگاه داده ایجاد شده در محیط SQL Server 24
فصل چهارم: بررسي موجودیتهای برنامه و روابط موجود 25
فصل پنجم: معرفی زبان برنامه نویسی و علت انتخاب آن 27
اهداف طراحی زبان 29
تاریخچه 29
ویژگی‌ها 30
سیستم یکپارچه شده 31
انواع داده 31
Boxing و EnBoxing 32
ویژگی‌های جدید در C# 2.0 32
کلاسهای partial 32
Genericها 33
کلاس های static 33
یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع 33
Delegateهای ناشناس 34
Delegate covariance and contravariance 34
نوع داده Nullable 35
فصل ششم: نمودار Use Case و سناریو 36
6-1- Use case چیست؟ 37
6-2- Actor چیست؟ 38
6-3- دیاگرام use case چیست؟ 38
6-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 38
6-5- شناسائی Actor های سیستم 39
6-5-1- Actor کاربر 39
6-5-2- Actor مدیر 40
6-5-3- Actor کارمندان 40
6-5-4- Actor مشتریان 41
6-6-  شناسائی Use Case ها 42
6-6-1- نمودارهای USE CASE 1 43
6-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 44
6-6-1-2- سناریوی Sing In Use Case 44
6-6-1-3- سناریوی Sing Out Use Case 45
6-6-2- نمودارهای USE CASE 2 46
6-6-2-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 47
6-6-2-2- سناریوی Staff Mailbox Use Case 48
6-6-2-3- سناریوی Possibilities Of Orders Use Case 50
6-6-2-4- سناریوی Registeration of Orders Use Case 51
6-6-2-5- سناریوی Costumer Invoice Use Case 52
نمودارهای USE CASE 3 53
6-6-3-1- سناریوی Use Case پرداخت وجه 54
6-6-3-2- سناریوی Use Case Order 55
نمودارهای USE CASE 4 56
6-6-4-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 57
1-6-3-2- سناریوی Staff Employment Use Case 58
1-6-3-3- سناریوی Use Case تعریف شرح وظائف 59
1-6-3-4- سناریوی Use Case تائید عملیات کاربران 60
1-6-3-4- سناریوی Generate Reports Use Case 61
نمودار کلی Use Case 62
فصل هشتم: Class Diagram 63
8-1- نمودار Class اصلی سیتم امور مشترکین 63
8-2- نمودار Class مربوط به کاربر 64
8-2- نمودار Class مربوط به مدیر 65
8-3- نمودار Class مربوط به بخشهای مختلف امور مشترکین 65
8-4- نمودار Class مربوط به کلاس کارمند 66
8-5- نمودار Class مربوط به مشتری 66
8-6- نمودار Class مربوط به سفارشات 67
8-7- نمودار Class مربوط به جزئیات سفارشات 67
8-8- نمودار Class مربوط به گروه بندی سیمکارتها 67
8-9- نمودار Class مربوط به ثبت مشخصات سیمکارتها 68
فصل نهم: SequEnce Diagram 69
9-1- نمودار توالی SignIn 69
9-2- نمودار توالی Order Register 71
9-3- نمودار توالی Product Group Definition 72
9-4- نمودار توالی Product Definition 73
9-5- نمودار توالی SignIn 74
9-6- نمودار توالی SignOut 75
فصل دهم: Collaboration Diagram 76
10-1- نمودار همکاری SignIn 77
10-2- نمودار همکاری SignUp 78
10-3- نمودار همکاری Products And Products Description 78
10-4- نمودار همکاری Products Groups DeFinition 79
10-5- نمودار همکاری Sign Out 80
فصل یازدهم: StateChart Diagram 82
11-1- نمودار وضعیت SignUp 83
11-2- نمودار وضعیت SignIn 84
11-3- نمودار وضعیت SignOut 85
11-4- نمودار وضعیت Product Definition 86
11-5- نمودار وضعیت Possibility Of Orders 87
فصل دوازدهم: دیکشنری داده 88
12-1- دیکشنری ساختار داده مربوط به مشخصات مشتریان 89
12-2- دیکشنری اجزاء داده مربوط به مشخصات مشتریان 89
12-3- دیکشنری ساختار داده مربوط به مشخصات مدیران سیستم 89
12-4- دیکشنری اجزاء داده مربوط به مشخصات مدیران سیستم 90
12-5- دیکشنری ساختار داده مربوط به سفارش خرید سیمکارتها 91
12-6- دیکشنری اجزاء داده مربوط به سفارش خرید سیمکارتها 92
12-7- دیکشنری ساختار داده مربوط به صورتحسابهای مشتریان 92
12-8- دیکشنری اجزاء داده مربوط به صورت حسابهای مشتریان 93
12-9- دیکشنری ساختار داده مربوط به مشخصات سیمکارتها 93
12-10- دیکشنری اجزاء داده مربوط به مشخصات سیمکارتها 94
فصل سیزدهم:   Component diagram 95
13-1- نمودار Component کلی سیستم 95
13-2- نمودار Component بخش حساب های مشتریان 96
13-3- نمودار Component بخش مدیریت حساب ها 97
فصل چهاردهم:   Domain Diagram 99
14-1- نمودار Domain اصلی سیستم 100
فصل پانزدهم:   Activity Diagram 101
15-1- نمودار فعالیت LogIn 102
15-2- نمودار فعالیت SignUp 103
15-3- نمودار فعالیت LogOut 104
15-4- نمودار فعالیت امکانسنجی سفارش کارها 105
15-5- نمودار فعالیت ایجاد سیمکارت جدید 106
15-6- نمودار فعالیت ایجاد سیمکارت جدید 107
نتیجه گیری 107
پیشنهادات 108
منابع و مواخذ 109


چکیده
نرم افزار مکانیزه امور مشترکین
نرم افزار “  امور مشترکین “  به منظور مدیریت ثبت اطلاعات مشتریان و . . . در یکی از نمایندگیهای پست استاندارد با استفاده از UML طراحی و پیاده سازی شده است. این سیستم کلیه عملیات مورد نیاز که قبلا در قالب سیستم سنتی که  به صورت دستی و کاغذی انجام می گرفت به صورت خودکار و با قابلیتهای بسیار بیشتر در اختیار کاربران قرار می دهد. 
قابلیت بارز این نرم افزار منطبق بودن بالای آن بر نوع عملکرد رفع کلیه نیازهای موجود در آنها می باشد. 

استفاده از این سیستم مکانیزه مزایای زیادی دارد. قسمتی از این مزایا عبارتند از:
دقت بالا در محاسبه هزینه ها  
سرعت بالا در پیدا کردن اطلاعات مربوط به مشتریان 
جلوگیری از اتلافات وقت
حذف هزینه های اضافی مانند خرید کاغذ و اختصاص فضای بایگانی
جلوگیری از بایگانی تعداد زیادی کاغذ و زونکن
سرعت در سرویس دهی به ارباب رجوع و . . .

مخاطبین نرم افزار امور مشترکین 
نرم افزار امور مشترکین جهت مدیریت نمایندگیهای ادارات مخابرات طراحی شده است و کلیه اداره کنندگان و صاحبان این نمایندگیها  که نیاز به مدیریت وضعیت مشتریان و سایر خدمات خود دارند می توانند از این سیستم استفاده نمایند. 

مقدمه
تفاوت برنامه نویسان حرفه ای با برنامه نویسان آماتور در توانایی ایجاد برنامه هایی با رابط کاربر زیبا تر و حجم کمتر و سرعت پردازش بالاتر است.
البته در اين ميان طراحان مساله نيز سهم بسزائي در اين زمينه دارند. چرا كه در صورت وجود نداشتن يك طرح اوليه از نرم افزار نمي توان به سادگي برنامه نويسي نمود. زيرا شناخت كافي از صورت مساله وجود ندارد. به همين سبب ممكن است در مراحل مختلف براي نوشتن برنامه مجبور شويم چندين مرحله به عقب بازكرديم و اين گونه مسائل در پروژه هاي بزرگ كه در آنها پروسه زماني وجود دارد مشكل ساز خواهد بود.
البته نكته مهمي كه بايد به آن اشاره نمود اين است كه عدم وجود منابع اطلاعاتی مناسب در مورد راه حل مسائل برنامه نویسی همیشه یکی ار دلایل عقب ماندگی صنعت نرم افزار کشور بوده است.
یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که یکی از منابع درآمد ارزی در کشور هند فروش نرم افزار های تولید شده در این کشور به کشورهای دیگر می باشد. 
البته برنامه نويسي مساله مهمي مي باشد. ولي مهمتر از آن طراحي و تحليل سيستمي است كه بايد براي آن برنامه نويسي نمود. بنابراين با توجه به اين مساله ، شناخت روشي كه بتوان با آن به گونه اي سيستماتيك و اصولي يك سيستم را مورد بررسي قرار داد و نيازمنديهاي آن را به طور كامل بدست آورد نكته بسيار مهمي است كه البته به آن توجه زيادي نمي شود.
در اين پروژه و تحقيق سعي بر آن شده كه با يكي از روشهاي طراحي و تجزيه و تحليل سيستمها با عنوان UML به طراحي نرم افزار امور مشترکین تلفنهای قابت و همراه فرضی پرداخته شود.
 

سناریوی Costumer Invoice Use Case

سناریوی شماره 2-5

سیتم امور مشترکین

نام: صورتحساب مشتری

(Costumer Invoice)

Actor: کارمند

شرح سناریو: در این سناریو ، کاربر پس ازورود به بخش کاربری خود ، وارد بخش صدور فاکتور شده و صورتحساب مربوط به سفارش مشتری را ارائه می دهد.

Assumption: منظور از کاربر در این Use Case همان کارمندان امور مشترکین تلفن همراه هستند که قبلا ثبت نام نموده اند و ثبت نام آنها تکمیل و تائید شده است.

Include: کارمندان امور مشترکین تلفن همراه

Extendedصفحه اصلی نرم افزار

(Pre-Condition): کاربر جهت صدور صورتحساب سفارشات مشتری وارد سیستم شده و پس از صدور صورتحساب آن را به مدیر جهت دریافت تائیدیه ارائه می دهد و پس از تائید مدیر آن را در اختیار مشتری قرار می دهد.

مراحل:

Actor

System

1- کاربر  بر روی کلید ایجاد صورتحساب جدید کلیک می نماید.

2- سیستم صفحه مربوط به صورتحسابهای باز مشتریان را نمایش می دهد.

3- کاربر صورتحساب مورد نظر را انتخاب می نماید.

 

4- کاربر بر روی کلید ثبت کلیک می نماید.

5- سیستم پیغامی مبنی بر ثبت اطلاعات نمایش می دهد.

 

6- سیستم جهت اطلاع مدیر ، تمامی صورتحسابهای ثبت شده جدید را به مدیر ارجاع می دهد.

 

7- سیستم پیغامی مبنی بر ارسال ارجاع اطلاعات به مدیر نمایش می دهد.

8- کاربر پس از دریافت تائیدیه مدیر صورتحساب را به مشتری ارائه می دهد.

 

Constraints: کارمند نمی تواند بدون تائید مدیر ، صورتحسابهای مشتریان را به آنها ارائه دهد.

Post-Condition: کاربر پس از تائید مدیر یک نسخه از صورتحساب را جهت آرشیو در بایگانی خود نگهداری می نماید.

Alternative Flow: در صورتی که در تهیه صورتحساب مشتری مشکلی پیش آمد باید به گونه ای بتوان زمان تحویل صورتحساب مشتری را جهت تسویه حساب به مشتری اعلام نمود.

           

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink