پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم وام بانکی


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم وام بانکی

HyperLink
قیمت: 145000 ریال - چهارده هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب

عنوان.... ................................ ....................................................................................................صفحه
چکیده 8
فصل اول: مقدمه ای بر UML 9
هدف سیستم جاری 10
زبان تحلیل سیستم 10
تاریخچة UML 11
ویژگیهای UML 13
فصل دوم: تحلیل و طراحی 16
Use case چیست؟ 17
Actor چیست؟ 17
دیاگرام use case چیست؟ 17
ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 18
شناسائی Actor های سیستم 18
Actor کاربر 18
نمایش Actor ها در حالت کلی 18
Actor مدیر وب سایت 20
Actor کاربر وب سایت 20
Actor کاربر میهمان 20
شناسائی سیستم در حالت کلی 21
شناسائی Use Case زیر سیستم ایجاد مشتری 22
سناریوی Sing Up Use Case 24
نمودار توالی Sing Up 24
نمودار همکاری Sing Up 26
نمودار فعالیت Sing Up 27
سناریوی Sing In Use Case 28
نمودار توالی Sing In 29
نمودار همکاری Sing In 30
نمودار فعالیت Sing In 32
سناریوی Use Case تعیین سطح دسترسی 33
نمودار توالی تعیین سطح دسترسی 34
نمودار همکاری تعیین سطح دسترسی 35
نمودار فعالیت تعیین سطح دسترسی 37
شناسائی Use Case زیر سیستم ایجاد حساب 38
سناریوی Use Case ایجاد نوع حساب 39
نام: ایجاد نوع حساب 39
نمودار توالی Use Case ایجاد نوع حساب 40
نمودار همکاری Use Case ایجاد نوع حساب 41
نمودار فعالیت Use Case ایجاد نوع حساب 43
سناریوی Use Case ایجاد حساب جدید 44
نام: ایجاد حساب جدید 44
نمودار توالی Use Case ایجاد حساب جدید 45
نمودار همکاری Use Case ایجاد حساب جدید 46
نمودار فعالیت Use Case ایجاد حساب جدید 48
سناریوی Use Case تایید حساب 49
نام: تایید حساب 49
نمودار توالی Use Case تایید حساب 50
نمودار همکاری Use Case تایید حساب 51
نمودار فعالیت Use Case تایید حساب 52
سناریوی Use Case ایجاد دسته چک 53
نام:ایجاد دسته چک 53
نمودار توالی Use Case ایجاد دسته چک 54
نمودار همکاری Use Case ایجاد دسته چک 55
نمودار فعالیت Use Case ایجاد دسته چک 57
سناریوی Use Case پرداخت چک 58
نام: پرداخت چک 58
نمودار توالی Use Case پرداخت چک 58
نمودار همکاری Use Case پرداخت چک 60
نمودار فعالیت Use Case پرداخت چک 62
سناریوی Use Case واریز به حساب 63
نام: واریز به حساب 63
نمودار توالی Use Case واریز به حساب 64
نمودار همکاری Use Case واریز به حساب 65
نمودار فعالیت Use Case واریز به حساب 67
سناریوی Use Case مشاهده وضعیت حساب 68
نام مشاهده وضعیت حساب 68
نمودار توالی Use Case مشاهده وضعیت حساب 69
نمودار همکاری Use Case مشاهده وضعیت حساب 71
نمودار فعالیت Use Case مشاهده وضعیت حساب 72
شناسائی Use Case زیر سیستم پرداخت وام 73
سناریوی Use Case محاسبه امتیاز 75
نام: محاسبه امتیاز 75
نمودار توالی Use Case محاسبه امتیاز 75
نمودار همکاری Use Case محاسبه امتیاز 77
نمودار فعالیت Use Case محاسبه امتیاز 78
سناریوی Use Case اخذ وام 80
نام: اخذ وام 80
نمودار توالی Use Case اخذ وام 80
نمودار همکاری Use Case اخذ وام 82
نمودار فعالیت Use Case اخذ وام 83
رسم نمودار کلاس سیستم نوبت دهی وام بانکی 84
کلاس کاربر 85
کلاس مدیر وب سایت 86
کلاس کاربر وب سایت 87
کلاس درخواست بازگشایی حساب 87
کلاس چک ها 87
کلاس حساب 88
کلاس نوع حساب 88
کلاس اعطای وام 89
کلاس اقساط وام 89
فصل سوم : مروری بر زبان برنامه نویسی 91
مروری بر پایه محیط ASP.NET 91
نکات مهم در مورد ASP.NET 92
یادگیری از تاریخچه ASP 93
پیدایش ASP 94
چرا ASP مورد نیاز بود؟ 95
چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ 97
نیاز به مدل جدید ASP 99
آشنائی با زبان C# 103
مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتی 103
C# چيست ؟ 104
كد مديريت يافته 105
روش يادگيری C# 106
خلاصه 107
فصل چهارم : توضیح کدهای برنامه 108
صفحه مدیریت مدیر سایت 109
صفحه ایجاد نوع حساب 112
صفحه تایید حساب 114
صفحه تایید حساب - اختصاص اطلاعات حساب 115
صفحه ایجاد نوع وام 117
صفحه اعطای وام 119
صفحه پرداخت اقساط وام 123
صفحه صدور دسته چک 125
صفحه ثبت چک های کشیده شده 127
صفحه تایید مشتریان ثبت نام کرده 129
صفحه مدیریت کاربر وب سایت 130
صفحه درخواست بازگشایی حساب 131
صفحه مشاهده وضعیت حساب 132
صفحه واریز وجه به حساب مورد نظر 133
صفحه ثبت نام در سیستم 135
صفحه ورود به سیستم 138
کلاس Class_tblCustomer.cs 140
کلاس Class_tblHesab.cs 144
کلاس Class_tblVam.cs 148
کلاس Class_tblVamType.cs 151
کلاس Class_tblVarizHa.cs 152
کلاس Class_tblCheck.cs 155
کلاس Class_tblDragCheck.cs 158
کلاس Class_tblAghsadVam.cs 160
کلاس Class_tblEmtiaz.cs 163
فصل پنجم : آموزش سیستم نوبت دهی وام بانکی 164
ایجاد نوع حساب جدید 165
ایجاد نوع وام 166
تایید مشتریان ثبت نام کرده 167
تایید حساب 168
تایید حساب - مشخص نمودن اطلاعات حساب 169
صدور دسته چک 170
ثبت پرداخت چک ها 171
پرداخت چک می نماید. 172
ایجاد وام جدید 172
پرداخت اقساط وام 173
درخواست ایجاد حساب 174
مشاهده وضعیت حساب 175
مشاهده وضعیت چک ها 176
واریز وجه به حساب 177
فصل ششم: جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات 179
جمع بندی 180
نتیجه گیری 180
پیشنهادات 181
منابع 183

چکیده
در این نوشتار ، به بررسی ، تحلیل و پیاده سازی سیستماتیک یکی از نرم افزارهای آنلاین با عنوان سیسیتم نوبت دهی وام بانکی پرداخته شده است. 
هدف از تحلیل این سیستم نرم افزاری ، یافتن راه حلهای مناسب برای پیاده سازی می باشد. یافتن راه حل مناسب نیاز به بررسی دارد. برای بررسی بایستی از یکی از روشهای تحلیل مناسب استفاده نمود. روشی که برای تحلیل این سیستم استفاده شده است روش RUP می باشد [1] که برای نمایش برخی از مراحل آن از نمودارهای UML استفاده شده است. برای این منظور:
در فصل اول مقدمه ای بر  UML مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل دوم تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است
در فصل سوم مروری بر زبان برنامه نویسی مورد بررسی قرار گرفته است
در فصل چهارم نحوه پیاده سازی مورد بررسی قرار گرفته شده است
در فصل پنجم سیستم موجود آموزش داده شده است
در فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفته اند
در نهایت فهرست منابع مورد استفاده ارائه شده اند

سناریوی Use Case ایجاد نوع حساب

سناریوی شماره 4

سیستم نوبت دهی وام بانکی

نام: ایجاد نوع حساب

 

Actor: مدیر سایت

شرح سناریو: در این سناریو ، کاربر پس از وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور خود و تایید صحت از طرف سیستم اقدام به ایجاد نوع حساب جدید می نماید.

Assumption: منظور از مدیر سیستم در این Use Case همان فردی است که قبلا ثبت نام نموده اند و ثبت نام آنها تکمیل و تائید شده است ودارای بالاترین سطح دسترسی است.

Include: Sign In

Extended:

(Pre-Condition): ثبت نام مدیر سایت قبلا تکمیل شده و مدیر سایت دارای کلمه عبور و نام کاربری می باشد.

مراحل:

Actor

System

1- اکتور بر روی ایجاد نوع حساب جدید کلیک می کند

2- سیستم فرم مربوط به ورود اطلاعات نوع حساب جدید را نمایش می دهد

3- اکتور اطلاعات خواسته شده را وارد کرده و دکمه ثبت را کلیک می کند

4- سیستم پس از بررسی عنوان نوع حساب در صورتیکه معتبر باشد نوع حساب جدید را درج می کند.

 

5- در صورت تکراری بودن عنوان نوع حساب سیستم پیغام خطای مناسب را نمایش می دهد.

Constraints: عنوان نوع حساب ترکیبی از حروف و ارقام است.

Post-Condition: نوع حساب جدید درج شده است.

Alternative Flow: در صورتی که عنوان نوع حساب وارد شده معتبر نباشد ،  پیغامی مبنی بر ورود مجدد اطلاعات از طرف سیستم صادر می گردد.

Exception: در صورتی که پیغام درج نوع حساب جدید نمایش داده نشود اکتور از درج اطلاعات اطمینات داشته باشد.

           

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink