پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم فروشگاه موبایل آنلاین


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم فروشگاه موبایل آنلاین

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب 

مقدمه 6
مراحل انجام پروژه 7
فصل اول: شرح سيستم 8
1-1هدف از تشکیل  فروشگاه موبایل آنلاین 9
1-2 - نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار  فروشگاه موبایل آنلاین 11
اطلاعات پايه 11
عمليات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداري كالاهای تولیدی و سوابق آن و كنترل موجودي شركت 11
گزارش‌ها 12
امنيت و حدود دسترسي 13
كاربران سيستم نرم افزار  فروشگاه موبایل آنلاین 14
ذينفعان نرم افزار 15
فصل دوم: متغيرها 16
متغيرهاي مورد نياز و مورد استفاده در سيستم نرم افزار  فروشگاه موبایل آنلاین  و تعاريف مربوط به آنها 17
اطلاعات و نيازمنديهاي مربوط به ثبت مشتريان (Customers) 17
اطلاعات مربوط به مدارک تحصیلی ACADEMIC 18
اطلاعات مربوط به ثبت نام كارمندان فروشگاه (Employees) 18
اطلاعات اصلي مربوط به شركت درخواست كننده نرم افزار  (Company Information ) 19
اطلاعات مربوط به شرح سفارشات (OrderDetails) 20
اطلاعات مربوط به سفارشات (orders) 21
اطلاعات مربوط به راههاي پرداخت (Payment Methods) 22
اطلاعات مربوط به پرداختها (Payments) 23
اطلاعات مربوط به محصولات (Products) 23
اطلاعات مربوط به روش حمل يا ارسال بار (ShippingMethods) 24
فصل سوم: ERD 25
نمودار ER کلی سیستم  فروشگاه موبایل آنلاین 26
فصل چهارم: Creatures 27
فصل پنجم: Data Flow Diagrams 29
نمودار گردش داده سیستم فروش 30
نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش 31
نمودار DFD فیزیکی اولیه (سطح صفر) 32
مشخص نمودن محدوده سیستم 33
تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها در نمودار DFD 34
نمودار سطح زمینه ای(DFD) 35
نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD) 36
نمودار DFD سطح 2 مربوط به دریافت و پرداخت سطح 1 37
نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم فروش 38
نمودار DFD منطقی سطح 0 مربوط به سیستم فروش 39
نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت سفارش 40
نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت پرداخت 41
فصل ششم: زبان برنامه نویسی 42
اهداف طراحی زبان 44
تاریخچه 44
ویژگی‌ها 45
سیستم یکپارچه شده 46
انواع داده 46
Boxing و EnBoxing 47
ویژگی‌های جدید در C# 2.0 47
کلاسهای partial 47
Genericها 48
کلاس های static 48
یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع 48
Delegateهای ناشناس 49
Delegate covariance and contravariance 49
نوع داده Nullable 50
فصل هفتم: نمودار Use Case و سناریو 51
7-1- Use case چیست؟ 52
7-2- Actor چیست؟ 53
7-3- دیاگرام use case چیست؟ 53
7-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 53
7-5- شناسائی Actor های سیستم 54
7-5-1- Actor کاربر 54
7-5-2- Actor مدیر واحد فروش 55
7-5-3- Actor کارمندان فروش 56
7-5-4- Actor مشتریان 56
7-6-  شناسائی Use Case ها 57
7-6-1- نمودارهای USE CASE 1 58
7-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 59
7-6-1-2- سناریوی Sing In Use Case 60
7-6-1-3- سناریوی Sing Out Use Case 61
7-6-2- نمودارهای USE CASE 2 62
7-6-2-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 63
7-6-2-2- سناریوی Staff Mailbox Use Case 64
7-6-2-3- سناریوی Possibilities Of Orders Use Case 65
7-6-2-4- سناریوی Registeration of Orders Use Case 66
7-6-2-5- سناریوی Costumer Invoice Use Case 67
نمودارهای USE CASE 3 68
7-6-3-1- سناریوی Use Case پرداخت وجه 69
7-6-3-2- سناریوی Use Case Order 70
نمودارهای USE CASE 4 71
نمودار کلی Use Case 72
فصل هشتم: Class Diagram 74
8-1- نمودار Class اصلی سیستم  فروشگاه موبایل آنلاین 75
8-2- نمودار Class مربوط به کاربر 76
8-2- نمودار Class مربوط به مدیر  فروشگاه موبایل آنلاین 76
8-3- نمودار Class مربوط به بخشهای  فروشگاه موبایل آنلاین 77
8-4- نمودار Class مربوط به کلاس کارمند 77
8-5- نمودار Class مربوط به مشتری 77
8-6- نمودار Class مربوط به سفارشات 78
8-7- نمودار Class مربوط به جزئیات سفارشات 78
8-8- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام 79
8-9- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام 79
فصل نهم: SequEnce Diagram 80
9-1- نمودار توالی SignIn 81
9-2- نمودار توالی Order Register 82
9-3- نمودار توالی Product Group Definition 83
9-4- نمودار توالی Product Definition 84
9-5- نمودار توالی SignIn 85
9-6- نمودار توالی SignOut 86
فصل دهم: Collaboration Diagram 87
10-1- نمودار همکاری SignIn 88
10-2- نمودار همکاری SignUp 89
10-3- نمودار همکاری Products And Products Description 90
10-4- نمودار همکاری Products Groups DeFinition 91
10-5- نمودار همکاری Sign Out 92
فصل یازدهم: StateChart Diagram 93
11-1- نمودار وضعیت SignUp 94
11-2- نمودار وضعیت SignIn 95
11-3- نمودار وضعیت SignOut 96
11-4- نمودار وضعیت Product Definition 97
11-5- نمودار وضعیت Possibility Of Orders 98
فصل دوازدهم:   Component diagram 99
12-1- نمودار Component کلی سیستم 100
12-2- نمودار Component بخش حساب های مشتریان 101
12-3- نمودار Component بخش مدیریت حساب ها 102
فصل سیزدهم:   فرمهای برنامه 103
1- بخش تعریف طبقه های اصلی: 104
2- بخش محصولات هر طبقه: 105
3- مدیریت اعضاء 106
1- مدیریت فروش 107
5- عضویت در سایت 108
6- جستجو در سایت 109
8- تایید نهایی سبد خرید 110
صفحه اصلی سایت 111
در باره ما 112
صفحه ورود به بخش مدیریت 113
نتیجه گیری 114
پیشنهادات 115
منابع و مواخذ 116

 

مقدمه
تفاوت برنامه نویسان حرفه ای با برنامه نویسان آماتور در توانایی ایجاد برنامه هایی با رابط کاربر زیبا تر و حجم کمتر و سرعت پردازش بالاتر است.
البته در اين ميان طراحان مساله نيز سهم بسزائي در اين زمينه دارند. چرا كه در صورت وجود نداشتن يك طرح اوليه از نرم افزار نمي توان به سادگي برنامه نويسي نمود. زيرا شناخت كافي از صورت مساله وجود ندارد. به همين سبب ممكن است در مراحل مختلف براي نوشتن برنامه مجبور شويم چندين مرحله به عقب بازكرديم و اين گونه مسائل در پروژه هاي بزرگ كه در آنها پروسه زماني وجود دارد مشكل ساز خواهد بود.
البته نكته مهمي كه بايد به آن اشاره نمود اين است كه عدم وجود منابع اطلاعاتی مناسب در مورد راه حل مسائل برنامه نویسی همیشه یکی ار دلایل عقب ماندگی صنعت نرم افزار کشور بوده است.
یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که یکی از منابع درآمد ارزی در کشور هند فروش نرم افزار های تولید شده در این کشور به کشورهای دیگر می باشد. 
البته برنامه نويسي مساله مهمي مي باشد. ولي مهمتر از آن طراحي و تحليل سيستمي است كه بايد براي آن برنامه نويسي نمود. بنابراين با توجه به اين مساله ، شناخت روشي كه بتوان با آن به گونه اي سيستماتيك و اصولي يك سيستم را مورد بررسي قرار داد و نيازمنديهاي آن را به طور كامل بدست آورد نكته بسيار مهمي است كه البته به آن توجه زيادي نمي شود.
در اين پروژه و تحقيق سعي بر آن شده كه با يكي از روشهاي طراحي و تجزيه و تحليل سيستمها به نام UML  به طراحي نرم افزار فروشگاه يكي از  فروشگاه های موبایل به صورت بخش به بخش پرداخته شود. 
 

سناریوی شماره 1 - 1

سیستم  فروشگاه موبایل آنلاین

نام: ثبت نام در سیستم (Sign Up)

Actor: کاربران

شرح سناریو: در این سناریو ، کاربر پس از فشردن کلید ثبت نام به بخش ورود اطلاعات وارد شده و پس از وارد نمودن اطلاعات کاربری ، و کلیک بر روی کلید تائید ثبت نام می نماید.

Assumption: منظور از کاربر در این Use Case در حقیقت افرادی هستند که از نرم افزار استفاده می نماید.

Include: Sign In

Extended: Sign In

(Pre-Condition): کاربر برای ثبت نام به بخش ثبت نام مراجعه می نماید.

مراحل:

Actor

System

1- کاربر درخواست ثبت نام از سیستم را می نماید.

2- سیستم فرم مربوط به ورود اطلاعات ثبت نام کاربر را نمایش می دهد.

3- کاربر اطلاعات درخواستی را وارد می نماید. (اعم از اطلاعات شناسنامه ای ، اطلاعات تماس ، عکس و . . .) و کلید ثبت نام را فشار می دهد.

4- سیستم پیغامی مبنی بر ثبت نام صادر می نماید.

5-کاربر اطلاعات مربوط به حساب خود را مشاهده می نماید.

 

 

Constraints: پس از ورود نام کاربری برای ثبت نام در صورتی که نام وارد شده قبلا ثبت شده باشد به کاربر پیغام مناسبی مبنی بر انتخاب نام کاربری دیگر نمایش داده خواهد شد.

Post-Condition: کاربران ثبت نامی پس از تائید ثبت نام خود (پس کلیک بر روی لینک ایمیل فعال سازی حساب کاریری) می توانند وارد سیستم شده و امکانات سیستم استفاده نمایند.

Exception: کاربر هم می تواند به عنوان بازدیدکننده عادی از اطلاعات نرم افزار استفاده نماید و هم اینکه می تواند به عنوان یک کاربر ثبت نام شده از تمامی امکانات نرم افزار استفاده نماید.

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620