پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم هتل


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم هتل

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

چکیده 7
نرم افزار OnLine مکانیزه هتل 7
مخاطبین نرم افزار هتل 8
مقدمه 8
فصل اول: ویژگیهای نرم افزار هتل 9
1-1- مشخصات فنی نرم افزار هتل 10
1-2- مزایای استفاده از این سیستم 10
1-3- نیازمندیهای سیستمی (نرم افزاری و سخت افزاری) 11
1-3-1- نیازمندیهای نرم افزاری 11
1-3-1- نیازمندیهای سخت افزاری 11
فصل دوم: جدول انتظارات سیستم هتل 12
2-1- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار هتل 13
2-1-1-اطلاعات پايه در بخش ثبت و پذیرش مشتریان هتل 13
2-1-2- عمليات مربوط به جستجو ، نگهداري سوابق اتاقها 14
2-1-3- گزارش‌ها 14
2-1-4-  امنيت و حدود دسترسي 15
2-1-5-بازسازی اطلاعات 15
فصل سوم: چارت سازمانی و شرح وظایف 16
3-1- چارت سازمانی مربوط به هتل 17
3-2- شرح وظائف هر یک از بخشها 18
3-2-1- شرح وظائف مدیر عامل 19
3-2-2- شرح وظائف معاونت مدیر عامل 19
3-2-3- شرح وظایف واحد مالی و حسابداری 19
3-2-4- شرح وظائف واحد کنترل کیفیت 20
3-2-5- شرح وظائف واحد انبار 20
3-2-6- شرح وظائف واحد خدمات داخلی 21
3-2-7- شرح وظائف واحد خرید (تدارکات) 22
3-2-8- شرح وظائف بازاریابی و فروش 23
3-2-9- شرح وظائف واحد قراردادها 23
3-2-10- شرح وظائف واحد پشتیبانی فروش 24
3-2-11- شرح وظائف واحد پذیرش 24
3-2-12- شرح وظائف امور اداری 25
3-2-13- شرح وظائف واحد نگهبانی 25
3-2-14- شرح وظائف بخش دوربینهای مداربسته 26
3-2-15- شرح وظائف بخش حراست 26
3-2-16- شرح وظائف بخش تعمیرات داخلی 27
3-2-17- شرح وظائف بخش نظافت و آنکارد 28
3-2-18- شرح وظائف صندوق 29
3-2-19- شرح وظائف امور اتاقها 29
3-2-20- شرح وظائف رستوران 29
فصل چهارم:    بررسی Use Case Diagrams و Actor ها  و تجزیه عملیاتی 30
4-1- شناسایی Actor ها (بخش 1 – ورود مشتری) 31
4-2- شناسایی Use Case ها 35
نمودار UseCase کلی سیستم هتل 37
UseCase های مشترک بین کاربران 38
سناریوی Sing Up Use Case 39
سناریوی SignIn Use Case 40
سناریوی SignOut Use Case 41
UseCase های مدیر هتل 42
سناریوی Boss Mailbox Use Case 43
سناریوی Use Case تعریف شرح وظائف 44
سناریوی Staff Employment Use Case 45
سناریوی Use Case تائید پرداختها 47
سناریوی Generate Reports Use Case 48
Staff Use Case  (کارمندان) 49
سناریوی Generate Reports Use Case 50
سناریوی Rooms States Case 51
سناریوی Costumer Invoice Use Case 52
سناریوی Staff Mailbox Use Case 53
Costumer Use Case  (مشتریان) 54
سناریوی Use Case تحویل اتاقها توسط مشتریان 55
سناریوی Staff Mailbox Use Case 59
سناریوی  Use Case ارائه اطلاعات شناسنامه ای 61
سناریوی  Use Case درخواست رزرو اتاق توسط مشتری 62
سایر سناریوهای مربوط به سیستم هتل 63
4-3- Scenario  مربوط به نمودار 63
فصل پنجم:    بررسی روند کار در واحدهای هتل 69
5-1- نحوه صدور درخواست کالا از انبار در کلیه واحدها 70
5-2- نحوه تنظیم قراردادهای هتل 72
5-3- روال کار در انبار 74
5-4- روال کار در واحد پذیرش 75
5-5- روال کار در واحد خرید 76
5-6- روال کار در امور مالی و حسابداری 78
فصل پنجم: نمودارهای ERD 80
نمودار ERD کلی سیستم هتل 81
روابط بین موجودیتها به تفکیک 82
فصل ششم: نمودارهای DFD 84
مدل مفهومی پذیرش مشتری در هتل 85
نمودارDFD زمینه ای هتل 86
نمودار سطح 1 DFD فیزیکی نرم افزار هتل 87
نمودار سطح 2 DFD فیزیکی نرم افزار هتل (عملیات کرایه دادن) 88
نمودار سطح 2 DFD فیزیکی نرم افزار هتل (عملیات پردازش پرداخت) 89
فصل هفتم: طراحی پایگاه داده به همراه Data Dictionary SQL Server DataBase 90
نمودار ارتباط موجودیتهای جداول پایگاه داده 91
Data Dictionary جدول Costumer 91
فصل هشتم: نمودار Class 93
نمودار کلاس اصلی سیستم هتل 94
توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم 95
متد Add() 95
متد Delete() 95
متد Update() 95
متد GetInfo() 96
متد PostInfo() 96
جزئیات و نام هر کلاس 97
کلاس کاربر 97
كلاس مدیر هتل 97
کلاس مشتری 97
کلاس صندوق پستی کاربران 98
کلاس عملیات انجام شده 98
کلاس خدمات دریافتی مشتریان 98
کلاس خدمات دریافتی مشتریان 99
کلاس شرح وظائف 99
کلاس استخدام نیرو 99
فصل نهم: نمودار های توالی (Sequence Diagrams) 100
نمودار توالی ورود به سیستم 101
نمودار توالی خروج از سیستم 102
نمودار توالی ثبت نام در سیستم 103
نمودار توالی ایجاد شرح وظائف 104
نمودار توالی ثبت ارائه خدمات به مشتری 105
نمودار توالی استخدام کارمند 106
نمودار توالی ایجاد صورتحساب 107
نمودار توالی مشاهده وضعیت اتاقها 108
نمودار توالی صندوق پستی کاربر 109
فصل دهم: نمودار های همکاری (Collaboration Diagrams) 110
نمودار همکاری ورود به سیستم 111
نمودار همکاری خروج از سیستم 112
نمودار همکاری ایجاد کاربر جدید 113
نمودار همکاری ایجاد شرح وظائف 114
نمودار همکاری ثبت ارائه سرویس به مشتری 115
نمودار همکاری استخدام کارمند 116
نمودار همکاری ایجاد صورتحساب 117
نمودار همکاری مشاهده وضعیت اتاقها 118
نمودار همکاری صندوق پستی کاربر 119
فصل یازدهم: نمودار Domain 120
نمودار Domain 121
فصل دوازدهم: نمودار فعالیت ( Activity Diagram ) 122
نمودار فعالیت ورود به سیستم 123
نمودار فعالیت ایجاد شرح وظائف 124
نمودار فعالیت مشاهده گزارشات 125
نمودار فعالیت ثبت برنامه ریزی جدید 126
نمودار فعالیت خروج از سیستم 127
فصل سیزدهم: نمودار های حالت (State Diagrams) 128
نمودارحالت ورود به سیستم 129
نمودارحالت نمایش گزارشات 130
نمودارحالت خروج از سیستم 131
نمودارحالت نمایش وضعیت اتاق ها 132
نمودارحالت ثبت برنامه ریزی جدید 133
نمودارحالت ثبت کارمند جدید 134
نمودارحالت ثبت خدمات ارائه شده 135
نمودارحالت ثبت نام 137
نمودارحالت ثبت صورتحساب 138
نمودارحالت ثبت شرح وظیفه 139
نمودارحالت صندوق پستی 140
فصل چهاردهم: اینترفیس های برنامه و Source Code 141
فرم اصلی برنامه هتل 142
فرم مربوط به رزرو و تحویل دهی و تحویل گیری اتاقها 144
فرم سوابق تحویل اتاقها 146
فرم نمایش وضعیت اتاقها 147
فرم تنظیمات مدیریتی و امنیتی 149
فرم در مورد نرم افزار 151
فرم ورود به سیستم (LoGin) 152
فصل پانزدهم: نمودار گانت 153
جدول شرح فعالیتهای سیستم 154
نمودار گانت سیستم هتل 155
فصل شانزدهم: نمودار Context Diagram 157
نمودار Context Diagram (همراه با جزئیات) 158
نمودار Context Diagram (کلی) 159
فصل هفدهم: نمودار Object 160
نمودار آبجکت 161
کتب 162
آدرسهای اینترنتی 162 
چکیده
نرم افزار OnLine مکانیزه هتل
نرم افزار “  هتل “  به منظور مدیریت ثبت اطلاعات مشتریان و . . . در یک هتل استاندارد با استفاده از UML طراحی و پیاده سازی شده است. این سیستم کلیه عملیات مورد نیاز که قبلا در قالب سیستم سنتی که  به صورت دستی و کاغذی انجام می گرفت به صورت خودکار و با قابلیتهای بسیار بیشتر و به صورت تحت وب در اختیار کاربران قرار می دهد. 
قابلیت بارز این نرم افزار منطبق بودن بالای آن بر نوع عملکرد هتل ها و رفع کلیه نیازهای موجود در آنها می باشد. 

استفاده از این سیستم مکانیزه هتل مزایای زیادی دارد. قسمتی از این مزایا عبارتند از:
دقت بالا در محاسبه هزینه ها  
سرعت بالا در پیدا کردن اطلاعات مربوط به مشتریان 
جلوگیری از اتلافات وقت
حذف هزینه های اضافی مانند خرید کاغذ و اختصاص فضای بایگانی
جلوگیری از بایگانی تعداد زیادی کاغذ و زونکن
سرعت در سرویس دهی به ارباب رجوع و . . .
 

سناریوی شماره 10

سیستم هتل

نام: بررسی وضعیت اتاقها 

Actor: کارمند

شرح سناریو: در این سناریو ، کارمند پس ازورود به سیستم ، به  بررسی وضعیت اتاقها از نظر رزرو بودن و . . . می پردازد.

Assumption: منظور از کارمند در این Use Case در حقیقت فردی است که عملیات خدمات دهی به مشتریان را انجام می دهند و در صورت اتمام موفقیت آمیز سرویس دهی ، آن را در سیستم ثبت می نماید.

Communicate: کارمند

Extendedصفحه اصلی نرم افزار

(Pre-Condition): سرویس ارائه نشده است

مراحل:

Actor

System

1- کارمند بر روی نمایش وضعیت اتاقها کلیک می نماید.

2- سیستم وضعیت اتاقها را نمایش می دهد.

3- کارمند بر روی کلید نمایش تفکیک اتاقها کلیک می نماید.

4- سیستم فهرست اتاقها را به تفکیک نمایش می دهد.

5- کارمند پس از بررسی وضعیت اتاقها ، وضعیت جاری را تائید می نماید.

6- سیستم وضعیت تائید شده ره به همراه کد تائید کننده در سیستم ذخیره می نماید.

 

7- سیستم پیغامی مبنی بر تائید ثبت عملیات نمایش می دهد.

Constraints: وضعیت اتاقها در جهار رده به شرح آزاد ، رزرو ، خارج از سرویس و در حال استفاده می باشد.

Post-Condition: در صورتی که یک اتاق از حالت استفاده و یا از حالت رزروی خارج شده و در حالت آزاد قرار گرفت باید بتوان به سرعت از آن استفاده کرد.

Alternative Flow: در صورتی که اتاقی به عناوینی قابل استفاده نبود ، بایستی به نحوی اتاقی همسطح با اتاق درخواستی مشتری در اختیارش قرار داده شود.

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620