پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم دبیرستان


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم دبیرستان

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب

چکیده 5
مقدمه 7
هدف سیستم جاری 7
زبان تحلیل سیستم 7
تاریخچة UML 8
ویژگیهای UML 11
فصل اول: Use Case Diagrams 14
1-1- Vision چیست 15
1-2- موضوع پروژه 16
1-3- اهداف پروژه 16
1-4- انجام پروژه چه سودی دارد 16
1-5- ذینفعان پروژه 17
1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 18
1-7- معایب پروژه های گذشته 18
1-8- زبان برنامه نویسی 20
1-9- پایگاه داده 20
1-10-روش تحلیل سیستم 21
1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 21
1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 21
1-2- Use case چیست؟ 22
1-3- Actor چیست؟ 22
1-4- دیاگرام use case چیست؟ 23
1-5- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 23
1-6- شناسائی Actor های سیستم 23
1-6-1- Actor کاربر 24
1-6-2- Actor مدیر دبیرستان 25
1-6-3- Actor معلم 26
1-7-  شناسائی Use Case ها 27
1-7-1- Sing Up Use Case 29
1-7-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 30
1-7-2- Sing In  Use Case 31
1-7-2-1- سناریوی Sing In Use Case 32
1-7-3- SignOut Use Case 33
1-7-3-1- سناریوی SignOut Use Case 34
1-7-4- Teacher Acception Use Case 35
1-7-4-1- سناریوی Teacher Acception Use Case 36
1-7-5- Teacher & Boss Mailbox Use Case 37
1-7-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 38
1-7-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case 39
1-7-6- Lesson Definition & Exam Definition Use Case 40
1-7-6-1- سناریوی Lesson Definision Use Case 41
1-7-6-2- سناریوی Exam Definision Use Case 42
1-7-7- Teacher Marks & Marks View Use Case 43
1-7-7-1- سناریوی Teacher Mark Use Case 44
1-7-7-2- سناریوی View Marks Use Case 45
1-7-8-  Use Case    کلی سیستم 46
1-7-9-  Use Case    کلی سیستم (بخش اول) 47
1-7-10-  Use Case    کلی سیستم (بخش دوم) 48
فصل دوم: Class Diagram 49
2-1- نمودار Class کلی سیستم 50
2-1-1- کلاس کاربر 51
2-1-2- کلاس مدیر 51
2-1-3- کلاس معلم 51
2-1-4- کلاس صندوق پستی کاربران 52
2-1-5- کلاس تعریف امتحانات 52
2-1-6- کلاس گزارش امتحانات 52
2-1-7- کلاس تعریف دروس دبیرستان 53
2-1-8- کلاس بانک سوالات 53
2-1-9- کلاس درخواست شرکت در آزمون 53
فصل سوم: Sequence Diagrams 54
3-1- نمودار توالی SignIn 55
3-2- نمودار توالی SignUp 56
3-3- نمودار توالی SignOut 57
3-4- نمودار توالی Question Bank 58
3-5- نمودار توالی Exam 59
3-6- نمودار توالی Exam Definition 60
3-7- نمودار توالی Teacher Acception 61
3-8- نمودار توالی Lesson Definision 62
3-9- نمودار توالی Be In Exam Request 63
3-10- نمودار توالی Boss MailBox 64
3-11- نمودار توالی Teacher MailBox 65
3-12- نمودار توالی Marks View 66
فصل چهارم: Collaboration Diagrams 67
4-1- نمودار همکاری SignIn 68
4-2- نمودار همکاری  SignUp 69
4-3- نمودار همکاری SignOut 70
4-4- نمودار همکاری Question Bank 71
4-5- نمودار همکاری Be In Exam Request 72
4-6- نمودار همکاری Exam Definition 73
4-7- نمودار همکاری Teacher Acception 74
4-8- نمودار همکاری Lesson Definision 75
4-9- نمودار همکاری Exam Registeration 76
4-10- نمودار همکاری Boss MailBox 77
4-11- نمودار همکاری Teacher MailBox 78
4-12- نمودار توالی Teacher Marks 79
فصل پنجم: Activity Diagrams 80
5-1- نمودار فعالیت SignUp 81
5-2- نمودار فعالیت برگذاری امتحانات 82
5-3- نمودار فعالیت Exam Definition 83
5-4- نمودار فعالیت Teacher Acception 84
5-5- نمودار فعالیت Lesson Definision 85
5-6- نمودار فعالیت Exam Registration 86
5-7- نمودار فعالیت Boss Mailbox 87
فصل ششم:  نیازمندیهای سیستم دبیرستان 88
6-1- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار 89
6-1-1-اطلاعات پايه 89
6-1-2- عمليات مربوط به جستجو 89
6-1-3- گزارش‌ها 90
6-1-4-  امنيت و حدود دسترسي 91
6-1-5-بازسازی اطلاعات 91
فصل هفتم:  نمودار ER سیستم دبیرستان 92
7-1- نمودار کلی ER سیستم 93

 

چکیده
با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 
در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 
در سیستم جاری (سیستم نرم افزاری دبیرستان) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 

مراحل مختلف طراحی و تحلیل به شرح ذیل انجام خواهد شد:
درفصل اول پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.
در فصل دوم به بررسی Class Diagram خواهیم پرداخت.
در فصل سوم به بررسی Sequence Diagram ها (نمودارهای توالی) خواهیم پرداخت.
در فصل چهارم  به بررسی Collaboration Diagrams خواهیم پرداخت.
در فصل پنجم به بررسی نمودارهای Activity خواهیم پرداخت.
در فصل ششم به بررسی نمودارهای StateCharts خواهیم پرداخت.
در فصل هفتم به بررسی ER Diagram یا نمودار Entity Relations پرداخته خواهد شد.

سناریوی شماره 3

سیستم دبیرستان

نام: خروج از  سیستم (Sign Out)

Actor: معلم و دانش آموز

شرح سناریو: در این سناریو ، کاربر پس از اتمام کار بر روی خروج از سیستم کلیک می نماید و از سیستم خارج می شود.

Assumption: منظور از Actor در این Use Case مدیر دبیرستان ، معلم و دانش آموزان و کاربران سیستم می باشند که ثبت نام نموده و آماده استفاده از سیستم می باشند.

Communicate: مدیر ، معلم و دانش آموز

Extended: صفحه اصلی سیستم

(Pre-Condition): این سرویس وجود ندارد. (قبلا تعریف نشده است)

مراحل:

Actor

System

1- کاربر بر روی کلید خروج کلیک می نماید.

2- سیستم پیغامی مبنی بر تائید درخواست صادر می نماید.

3- کاربر بر روی کلید تائید کلیک می نماید.

4- سیستم تغییرات انجام شده را ذخیره می نماید.

 

5- سیستم فضای نام کاربری ایجاد شده را حذف می نماید.

Constraints: کاربر باید قیبل از زدن کلید تائید برای احتیاط بیشتر تمامی عملیات انجام شده را ذخیره نماید.

Post-Condition: بعد از فشردن کلید خروج ، کاربر می تواند مجددا با ورود نام کاربری و کلمه عبور از سیستم استفاده نماید.

Alternative Flow: در صورتی که در هنگام خروج تغییرات به هر دیلی ثبت نشد باید به کاربر اخطار داده شود.


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620