پروژه مهندسی نرم افزار uml سیستم آموزشگاه زبان


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار uml سیستم آموزشگاه زبان

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب

چکیده 5
مقدمه 7
هدف سیستم جاری 7
زبان تحلیل سیستم 7
تاریخچة UML 8
ویژگیهای UML 11
فصل اول: Use Case Diagrams 14
1-1- Vision چیست 15
1-2- موضوع پروژه 16
1-3- اهداف پروژه 16
1-4- انجام پروژه چه سودی دارد 17
1-5- ذینفعان پروژه 17
1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 18
1-7- معایب پروژه های گذشته 18
1-8- زبان برنامه نویسی 20
1-9- پایگاه داده 20
1-10-روش تحلیل سیستم 21
1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 21
1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 21
1-2- Use case چیست؟ 22
1-3- Actor چیست؟ 22
1-4- دیاگرام use case چیست و ارتباط آنها چگونه است؟ 23
1-5- شناسائی Actor های سیستم 23
1-5-1- Actor کاربر 24
1-5-2- Actor مدیر موسسه زبان 25
1-5-3- Actor معلم زبان زبان 26
1-6-  شناسائی Use Case ها 28
1-6-1- Sing Up Use Case 29
1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 30
1-6-2- Sing In  Use Case 31
1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 32
1-6-3- SignOut Use Case 33
1-6-3-1- سناریوی SignOut Use Case 34
1-6-4- Teacher Acception Use Case 35
1-6-4-1- سناریوی Teacher Acception Use Case 36
1-6-5- Teacher & Boss Mailbox Use Case 37
1-6-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 38
1-6-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case 39
1-6-6- Lesson Definition & Exam Definition Use Case 40
1-6-6-1- سناریوی Lesson Definision Use Case 41
1-6-6-2- سناریوی Exam Definision Use Case 42
1-6-7- Teacher Marks & Marks View Use Case 43
1-6-7-1- سناریوی Teacher Mark Use Case 44
1-6-7-2- سناریوی View Marks Use Case 45
1-6-8-  Use Case    کلی سیستم 46
1-6-9-  Use Case    کلی سیستم (بخش اول) 47
1-6-10-  Use Case    کلی سیستم (بخش دوم) 48
فصل دوم: Class Diagram 49
2-1- نمودار Class کلی سیستم 50
2-1-1- کلاس کاربر 51
2-1-2- کلاس مدیر 51
2-1-3- کلاس معلم زبان 51
2-1-4- کلاس صندوق پستی کاربران 52
2-1-5- کلاس تعریف امتحانات 52
2-1-6- کلاس گزارش امتحانات 52
2-1-7- کلاس تعریف دروس مدرسه 53
2-1-8- کلاس بانک سوالات 53
2-1-9- کلاس درخواست شرکت در آزمون 53
فصل سوم: Sequence Diagrams 54
3-1- نمودار توالی SignIn 55
3-2- نمودار توالی SignUp 56
3-3- نمودار توالی SignOut 57
3-4- نمودار توالی Question Bank 58
3-5- نمودار توالی Exam 59
3-6- نمودار توالی Exam Definition 60
3-7- نمودار توالی Teacher Acception 61
3-8- نمودار توالی Lesson Definision 62
3-9- نمودار توالی Be In Exam Request 63
3-10- نمودار توالی Boss MailBox 64
3-11- نمودار توالی Teacher MailBox 65
3-12- نمودار توالی Marks View 66
فصل چهارم: Collaboration Diagrams 67
4-1- نمودار همکاری SignIn 68
4-2- نمودار همکاری  SignUp 69
4-3- نمودار همکاری SignOut 70
4-4- نمودار همکاری Question Bank 71
4-5- نمودار همکاری Be In Exam Request 72
4-6- نمودار همکاری Exam Definition 73
4-7- نمودار همکاری Teacher Acception 74
4-8- نمودار همکاری Lesson Definision 75
4-9- نمودار همکاری Exam Registeration 76
4-10- نمودار همکاری Boss MailBox 77
4-11- نمودار همکاری Teacher MailBox 78
4-12- نمودار توالی Teacher Marks 79
فصل پنجم: Activity Diagrams 80
5-1- نمودار فعالیت SignUp 81
5-2- نمودار فعالیت برگذاری امتحانات 82
5-3- نمودار فعالیت Exam Definition 83
5-4- نمودار فعالیت Teacher Acception 84
5-5- نمودار فعالیت Lesson Definision 85
5-6- نمودار فعالیت Exam Registration 86
5-7- نمودار فعالیت Boss Mailbox 87
فصل ششم:  نیازمندیهای سیستم موسسه آموزش زبان 88
6-1- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار 89
6-1-1-اطلاعات پايه 89
6-1-2- عمليات مربوط به جستجو 89
6-1-3- گزارش‌ها 90
6-1-4-  امنيت و حدود دسترسي 91
6-1-5-بازسازی اطلاعات 91
فصل هفتم:  نمودار ER سیستم موسسه آموزش زبان 92
7-1- نمودار کلی ER سیستم 93


چکیده
با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 
در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 
در سیستم جاری  سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 

 


- سناریوی Teacher Acception Use Case

سناریوی شماره 4

سیستم موسسه آموزش زبان

نام: پذیرش کارمند  (Teacher Acception)

Actor: مدیر موسسه زبان

شرح سناریو: در این سناریو ، مدیر موسسه زبان پس ازورود به سیستم ، در خواست مشاهده لیست افراد متقتضی استخدام را می نماید. در صورت وجود لیستی از متقاضیان نمایش داده می شود.

Assumption: منظور از مدیر در این Use Case در حقیقت فردی است که تمامی موسسه آموزش زبان را انجام می دهد و بالاترین شخص از نظر سطوح دسترسی به اطلاعات می باشد و می تواند هر گونه ویرایشی در اطلاعات درج شده انجام دهد.

Communicate: مدیر موسسه زبان

Extended:  صفحه اصلی سیستم

(Pre-Condition): کارمند جدید قبلا استخدام نشده است. 

مراحل:

Actor

System

1- مدیر بر روی کلید لیست متقاضیان استخدامی کلیک می نماید.

2- سیستم فرم مربوط به لیست متقاضیان را نمایش می دهد.

3- مدیر شخص یا اشخاص مورد نطر را انتخاب می نماید و بر روی کلید تائید کلیک می نماید.

4- سیستم صفحه مربوط به اطلاعات فرد / افراد انتخاب شده را نمایش می دهد.

5- مدیر پیامی مبنی بر تائید شخص ارسال می نماید.

6- سیستم اطلاعات را اعتبار سنجی می نماید.

 

7- سیستم پیغامی مبنی بر تائید ارسال اطلاعات برای متقاضی به مدیر نمایش می دهد.

Constraints: مدیر باید گروه افراد مناسب را انتخاب نماید.

Post-Condition: بعد از مشاهده و بررسی پروفایل کاربران ، مدیر می تواند در مورد تائید و یا عدم تائید متقاضیان تصمیم گیری نماید.

Alternative Flow: پس از ارسال تائیدیه استخدام به متقاضیان ، اطلاعات سایر کاربران باید به صورت آرشیو دائمی برای دسترسی در آینده ، در سیستم ذخیره شود.

           

 

 سناریوی Boss Mailbox Use Case

سناریوی شماره 5-1

سیستم موسسه آموزش زبان

نام: ایمیل باکس مدیر (Boss Mailbox)

Actor: مدیر موسسه زبان

شرح سناریو: در این سناریو ، مدیر موسسه آموزش زبان پس ازورود به سیستم ، وارد صندوق پستی خود می شود و نسبت به ارسال پیامها و بررسی پیامهای رسیده اقدام می نماید.

Assumption: منظور از مدیر موسسه آموزش زبان در این Use Case در حقیقت فردی است که تمامی امور موسسه آموزش زبان را انجام می دهد و بالاترین شخص از نظر سطوح دسترسی به اطلاعات می باشد و می تواند هر گونه ویرایشی در اطلاعات و اخبار درج شده انجام دهد.

Communicate: مدیر موسسه آموزش زبان

Extendedصفحه اصلی سیستم

(Pre-Condition): پس از بروز رسانی ، از طریق ارسال پیغام به صندوق پستی اعضا ، به آنها اطلاعات داده می شود. در صورتی که ایمیل جدیدی در صندوق پستی موجود باشد به آن پاسخ داده خواهد شد.

مراحل:

Actor

System

1- مدیر بر روی کلید ورود به صندوق پستی کلیک می نماید.

2- سیستم صفحه مربوط به صندوق پستی را نمایش می دهد.

 

3- سیستم در صورت وجود ، نامه های رسیده جدید را نمایش می دهد.

4- مدیر نامه های مورد نظر را ارسال می نماید.

5- سیستم فهرست تائید ارسال نامه های ارسالی را نمایش می دهد.

 

6- سیستم نامه های خوانده شده ، خوانده نشده و جواب داده شده را به تفکیک نمایش می دهد.

Constraints:مدت زمان مشاهده هر یک از نامه ها و جواب دادن توسط مدیر  مشخص می گردد.

Post-Condition: پس از ارسال ایمیل به معلم زبان زبانین و دانش آموزان ، معلم زبانین و دانش آموزان ثبت نامی باید بتوانند به اطلاعات جدید دسترسی داشته باشند. معلم زبانین و دانش آموزان به گونه ای باید از دریافت ایمیل در ایمیل باکس خود در هنگام ورود به سیستم آگاه شوند.

Alternative Flow: درصورتی که ایمیل به هر دلیلی ارسال نشد باید از طرف سیستم پیغام مناسبی صادر شود.


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620