برنامه داروخانه و فاکتور با اکسس


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>

برنامه داروخانه و فاکتور با اکسس

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access

 با استفاده از این برنامه مس توانید به مدیریت کامل داروخانه بپردازید. این برنامه ساده مدیریت دارو های داروخانه علاوه بر صدور فاکتور فروش برای مشتریان ، می تواند مانده موجودی لحظه ای دارو های داروخانه را نیز نمایش دهد.

صدور فاکتور داروخانه access اکسس

 

فرم فاکتور داروخانه


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>
HyperLink