پروژه اس کیو ال رستوران sql


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>

پروژه اس کیو ال رستوران sql

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

تعداد صفحه: 35

پروژه SQL سیستم میریت رستوران

دارای فایل WORD توضیحات کدها و دیتابیس SQL Server فایل MDF و LDF

فهرست مطالب

شروع پروژه رستوران با اجرای SQL Server 4

ایجاد جدول tbl_foods با کوئری SQL بدون ویزارد 5

ایجاد جدول tbl_factor_detail و فیلد کلید با استفاده از اسکریپ SQL Server بدون ویزارد 7

شکل قبل از اضافه شدن فیلد fodGroups 8

دستور Select در جدول غذا قبل از درج 9

با کوئری زیر می توان تعداد غذای موجود در هر گروه را نمایش داد 12

درج رکورد در جدول مشتریان 12

نمایش جدول قبل از درج نام مشتریان 12

کوئری درج رکورد در جدول نامهای مشتریان 13

نمایش محتوای جدول مشتریان پش از درج رکورد 13

دستور Select پس از ویرایش نام مشتری 14

ایجاد فاکتو فروش 15

ایجاد Header فاکتور در جدول tbl_factor 15

ایجاد بخش Detail فاکتور در جدول tbl_factor_detail 15

مشاهده جدول tbl_factor و tbl_factor_datail پس از ایجاد یک فاکتور جدید 16

بدست آوردن قیمت کل فاکتور شماره 101 16

نمایش فاکتور و جزئیات فاکتور به صورت کامل 17

مرتب سازی خروجی بر اساس قیمت کل به صورت نزولی با Order By 18

اضافه کردن فیلد جنسیت به جدول مشتریان 18

قبل از اضافه کردن فیلد 18

اجرای دستور برای اضافه کردن فیلد 19

ویرایش فیلدهای جدول مشتریان برای ثبت جنسیت مشتریان 20

پس از ویرایش مشتریان 20

نمایش جنسیت مشتریان به صورت رشته ای با دستور case when 21

تبدیل کوئری فوق به Stored Procedure 21

نحوه فراخوانی و اجرای پروسیجر 22

محل پروسیجر اضافه شده 22

SP یا Stored Procedure پروسیجری که شماره فاکتور را دریافت و جزئیات فاکتور مورد نظر را نمایش می دهد 23

نحوه اجرا 24

لیست مشتریانی که هیچ خریدی نداشته اند 24

فانکشنی که با دریافت کد مشتری میزان خرید مشتری را بر میگرداند 25

نحوه اجرا 25

حذف یک غذا از لیست با شرط اینکه فروشی نداشته باشد 26

نمایش لیست فیلدهای هر جدول در پایگاه داده رستوران 26

ایجاد نمودار پایگاه داده و ارتباط بین جدولها Database Diagram 27

تعریف متغیر در SQL و دریافت کد غذا و نمایش مبلغ غذا 27

ایجاد VIEW برای نمیاش لیست غذاهایی که تاکنون فروشی نداشته اند 28

استفاده از دستور IF در SQL Server (نمایش اینکه آیا یک غذا فروش داشته یا خیر) 29

استفاده از output به همراه insert و delete و update 30

دستور Case When در SQL Server برای نمایش تعداد فروشها 32

استفاده از UNION ALL برای اجتماع گیری 33

مشتریان خانم و آقا که خرید داشته اند 34

دستور INTERSECT 34

اشتراکی ندارند 35

دستور Except 35

 پروژه SQL Server رستوران

 

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620