پروژه پایگاه داده sql server سیستم بنگاه معاملات اتومبیل


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>

پروژه پایگاه داده sql server سیستم بنگاه معاملات اتومبیل

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

 این پروژه پایگاه داده برای یک بنگاه خرید و فروش انواع اتومبیل طراحی گردیده است و دارای نمودار ER پایگاه داده و رویه های ذخیره شده و فانکشن و تریگر و چند ویو می باشد و فایل MDF و LDF پایگاه داده می جود است و فایل Backup.bak دیتابیس نیز موجود می باشد. تمامی توضیحات در قالب فایل WORD موجود است و نحوه ریستور کردن پایگاه داده در فایل در قالب یک سری عکس به صورت کاملا گویا موجود است.

پایگاه داده سیستم بنگاه معاملات خودرو

فهرست مطالب این فایل WORD به شرح ذیل می باشد:

 پایگاه داده فروشگاه خودرو

فهرست مطالب

1-شمای کلی پایگاه داده فروشگاه خودرو 3

1-1جدول Persontbl 4

1-2جدول tblCar 5

1-3جدول tblCarOption 5

1-4جدول tblCarHasOption 6

1-5جدول tblBargain 6

1-6جدولtblSeller 7

1-7جدولtblBuyer 7

2-رویه ها 8

2-1- رویه      SPtblPersonSelectAll 9

2-2- رویه   SPtblPersonSelectRow 10

2-3- رویه SPtblPersonInsert 10

2-4- رویه   SPtblPersonUpdate 12

2-5- رویه  SPtblPersonDeleteRow 13

3-تریگرها 14

4-View 18

4-1- View XtblBargain 18

4-2- View XtblCarOption 19

4-3- View XtblBuyer 20

4-4  View XtblSeller 21

5-توابع 23

5-1 تابع UDF_GetBargainWithName 23

5-2 تابع UDFGetOptionCar 24

5-3 تابع UDFGetBuyerPayBroker 26

5-3 تابع UDFGetSellerPayBroker 27

5-4 توابع تبدیل تاریخ میلادی به خورشیدی و برعکس 28

5-4-1 تابع تبدیل تاریخ میلادی به خورشیدی 28

5-4-2 تابع IsLeapYear 31

5-4-3 تابع NumberOfDayInMonthPersian 32

5-4-4 تابع تبدیل تاریخ خورشیدی به میلادی 33

5-4-5 تابع   NumberOfDaysInMonthGregorian 36

5-5 تابع UDFGetListOfBuyer 37

مراحل Restore  کردن پایگاه داده از روی فایل Backup 38


فایل WORD تعداد 42 صفحه دارد . . .

تمامی بخشها به صورت مناسبی توضیح داده شده اند. (مثال زیر)

تریگرها

در این پایگاه داده تعدادی تریگر قرار دارد که در ادامه توضیح خواهیم داد.در شکل زیر مسیر ذخیره یک تریگر روی جدول را مشاهده   می کنید. (شکل در فایل Word موجود است)

1-می خواهیم تریگری بنویسیم که اجازه ندهد رکوردی از جدول حذف شود.برای مثال تریگر زیر مانع حذف رکوردهای جدول tblBargain می شود.

ALTER TRIGGER [dbo].[TrDeleteFromtblBargain] ON [dbo].[tblBargain]

  INSTEAD OF DELETE

  AS

  BEGIN

    PRINT 'You can not delete'

 

  END

ضمنا جهت مشاهده نحوه Attach نمودن پایگاه داده می توانید بر روی همین لینک کلیک فرمائید . . .


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620