دانلود پروژه حرفه ای پایگاه داده sql server برنامه داروخانه


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>

دانلود پروژه حرفه ای پایگاه داده sql server برنامه داروخانه

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

تعداد صفحه: 29

 پروژه پایگاه داده SQL Server برنامه داروخانه دارای View یا کوئری و stored procedure یا رویه ذخیره شده و trigger تریگر و فانکشن function و دارای بک آپ و فایلهای MDF و LDF مربوط به پایگاه داده و دارای فایل DOC برای توضیحات و آموزش می باشد. فهرست مطالب به شرح ذیل می باشد:

پروژه پایگاه داده SQL Server برنامه داروخانه

جداول سیستم داروخانه 6
جدول Drugs 6
شرح موجودیتهای جدول 7
اطلاعات متنی برای درج در جدول 7
جدول Stafs 8
شرح موجودیتهای جدول 8
اطلاعات متنی برای درج در جدول 9
جدول NoskhehDescription 9
شرح موجودیتهای جدول 9
اطلاعات متنی برای درج در جدول 11
جدول Noskheh 12
شرح موجودیتهای جدول 12
اطلاعات متنی برای درج در جدول 13
نمودار ER جدول داروخانه 14
نمودار SQL سیستم داروخانه 15
Query نمایش میزان فروش دارو توسط هر یک از پرسنل (MizaneForosh) 16
) MaxForosh)  نمایش داروهایی که بیشترین فروش را داشته اند Query 16
(DaroForoshNadashte)  نمایش داروهایی که اصلا فروش نداشته اندQuery 17
(MaxDaroTekrar)  نمایش داروهایی که بیشترین تکرار را در نسخه ها داشته اندQuery 18
Viewها 19
ویو MizaneForosh 19
ویو MaxDaroTekrar 20
رویه ها 21
رویه SPInsertToDrug 21
رویه SPSearchStafs 22
توابع 22
تابع UDFGetDocterNameList 23
تابع UDFGetDragList 23
تابع UDFGetSelledDragList 24
تابع UDFDoctorList 25
تریگر 26
تریگر TrNotDeleteStafs 26
تریگر  NoEventOnSecificTable 27


پروژه دارای توضیحات می باشد و 29 صفحه است و بخشی از پروژه به شرح ذیل می باشد:
Trigger های پایگاه داده
 
TrNoDeletTable : عدم حذف جدول

این تریگر اجازه حذف هیچ یک از جداول پایگاه داده را نمی دهد.
 
کد :
CREATE TRIGGER TrNoDeletTable ON DATABASE
      FOR  DROP_TABLE

AS

BEGIN

   PRINT N'no delete '

   ROLLBACK TRANSACTION

END
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620