پروژه پایگاه داده sql server باشگاه فوتبال با جبر رابطه ای


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>

پروژه پایگاه داده sql server باشگاه فوتبال با جبر رابطه ای

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

تعداد صفحه: 10

 فهرست مطالب

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
نمودار ER پایگاه داده سیستم باشگاه فوتبال 3
نمودار ER منطقی پایگاه داده 4
کوئریها و جبرهای رابطه ای 5
کوئری 1: جمع مبلغ فروش بلیطها در هر مسابقه 5
عبارت جبر رابطه ای 5
کوئری2: نمایش لیگهای خاتمه یافته. 5
کوئری 3: گلهای زده هر تیم 5
کوئری 4: کد تیمهایی که بیش از 6 گل زده اند. 6
کوئری 5: لیست مسابقات باشگاهی لیگ برتر که هنوز در جریان است. 6
کوئری 6: کد لیگهایی که هنوز مسابقه ای در آنها انجام نشده است. 6
کوئری 7: کد تیم هایی که گل خورده تیم1 از 2 بیشتر و گل زده تیم 1 از 3 کمتر بوده است. 7
کوئری 8: کليه تیمهایی که يک بار برنده شده اند ، يک بار مسابقه داده اند يا هردو را بیابید. 7
کوئری 9: کد لیگهایی که رده بندی شده اند و  بsته شده اند. 7
کوئری 10: کد و نام لیگهای جام رمضان. 7
کوئری 11: کد نتایجی که مساوی شده اند و تاریخ آنها بعد از سال 1395/02/03 بوده. 8
کوئری 12: لیست تیمهایی که در لیگ با کد 1 شرکت کرده اند. 8
کوئری 13: نمایش تعداد تیمهای هر لیگ. 8
کوئری 14: نام تیمهایی که توسط اپراتور admin ثبت شده اند 9
کوئری 15: تعداد بلیطهای ایجاد شده برای هر لیگ باشگاهی 9
کوئری 16: مسابقاتی که در باشگاه تهران اتفاق افتاده اند یا در باشگاه آبادان اتفاق نیفتاده اند. 9
کوئری 17: میانگین گلهای زده هر تیم. 10
کوئری 18: نمایش مسابقات لیگ 5 و در حال بازی که از ساعت 16 به بعد بازی شروع شده. 10
کوئری 19: تعداد بلیطهای فروخته شده از هر گروه بلیط ایجاد شده. 10
کوئری 20: باشگاه هایی که تفاضل گل منفی دارند. 10
 

کوئریها و جبرهای رابطه ای

کوئری 1: جمع مبلغ فروش بلیطها در هر مسابقه

SELECT     dbo.tblTickets.MosabeghID, SUM(dbo.tblSalesTickets.PriceOf) AS SumOfPurchase

FROM         dbo.tblSalesTickets INNER JOIN

                      dbo.tblTickets ON dbo.tblSalesTickets.TiccketID = dbo.tblTickets.TiccketID

GROUP BY dbo.tblTickets.MosabeghID

 

عبارت جبر رابطه ای

MosabeghID Fsum(PriceOf), MosabeghID (tblSalesTickets JOIN tblSalesTickets.TiccketID = tblTickets.TiccketID tblTickets)

 

کوئری2: نمایش لیگهای خاتمه یافته.

SELECT  [LeagID] ,[LeagTitile]

  FROM [tblLeags] WHERE LeagCloseBit =

عبارت  جبر رابطه ای:

LeagID, LeagTitile LeagCloseBit = 1 (tblLeags)) 

پروژه sql جبر رابطه ای سیستم باشگاه و مسابقه فوتبال

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620