دانلود پروژه حرفه ای پایگاه داده sql server برنامه بیمارستان


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>

دانلود پروژه حرفه ای پایگاه داده sql server برنامه بیمارستان

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

تعداد صفحه: 24

  پروژه پایگاه داده برنامه بیمارستان

پروژه پایگاه داده SQL Server برنامه بیمارستان دارای View یا کوئری و stored procedure یا رویه ذخیره شده و trigger تریگر و فانکشن function و دارای بک آپ و فایلهای MDF و LDF مربوط به پایگاه داده و دارای فایل DOC برای توضیحات و آموزش می باشد. فهرست مطالب به شرح ذیل می باشد:
 
فهرست مطالب
عنوان................................................................... شماره صفحه
 
جدول بیمار 4
ورود اطلاعات نمونه در جدول بیمار 5
جدول پرسنل (پزشکان و سایر پرسنل) 5
ورود اطلاعات نمونه در جدول پرسنل (پزشکان و سایر پرسنل) 7
جدول پذیرش بیمار 7
اطلاعات نمونه در جدول پذیرش بیمار 9
جدول بخشها 9
اطلاعات نمونه در جدول بخشها 10
جدول معاینات و تجویزات 11
اطلاعات نمونه در جدول معاینات و تجویزات 12
نمودار ER منطقی سیستم پذیرش بیمارستان 13
نمودار ER بخش SQL Server 14
Query نمایش نام بیماران دربخش خاص (BimaranHarBakhsh) 15
Query نمایش تعداد بیماران پذیرش شده در هر بخش(TedadeBimaran har bakhsh) 16
Query نمایش بیمارانی که بیشترین مدت بستری را داشته اند (MaxModatBastari) 17
Query نمایش کل بیمارانی که  پذیرش شدند(KoleBimaran) 18
Trigger های پایگاه داده 18
TrNoEventOnSecificTable : عدم حذف و یا تغییر جدول 18
TrNoDeletTable : عدم حذف جدول 19
Function های پایگاه داده 20
UdfTarkhis  : تاریخ ترخیص 20
UdfNamePexeshk : تخصص پزشک 21
Stored Procedure های پایگاه داده 22
SpPaziresheBimar_DeleteRow:حذف 22
SpPaziresheBimar_Insert: درج 23
SpPaziresheBimar_SelectRow: انتخاب 23
SpPaziresheBimar_Update : ویرایش 24
 
 
 فهرست جدول ها
عنوان................................................................. شماره صفحه
جدول 1- جدول دیتادیکشنری بیمار 4
جدول 2- جدول رکورد های بیمار 5
جدول 3- جدول پرسنل بیمارستان 6
جدول 4- جدول رکوردهای پرسنل 7
جدول 5- جدول پذیرش بیمار 8
جدول 6- جدول رکوردهای پذیرش بیمار 9
جدول 7- جدول اطلاعات بخش ها 10
جدول 8- جدول رکوردهای اطلاعات بخش ها 10
جدول 9- جدول معاینات وتجویزات 11
جدول 10- جدول رکوردهای معاینات و تجویزات 12
جدول 11- جدول نمایش نام بیماران دربخش خاص 15
جدول 12- جدول نمایش تعداد بیماران پذیرش شده در هر بخش 16
جدول 13- جدول نمایش بیمارانی که بیشترین مدت بستری را داشته اند 17
جدول 14- جدول نمایش کل بیمارانی که  پذیرش شدند 18
 
پروژه پایگاه داده SQL برنامه بیمارستان
 
پروژه دارای توضیحات می باشد و 24 صفحه است و بخشی از پروژه به شرح ذیل می باشد:
 
Trigger های پایگاه داده
 
TrNoDeletTable : عدم حذف جدول

این تریگر اجازه حذف هیچ یک از جداول پایگاه داده را نمی دهد.
 
کد :
CREATE TRIGGER TrNoDeletTable ON DATABASE

      FOR  DROP_TABLE

AS

BEGIN

   PRINT N'no delete '

   ROLLBACK TRANSACTION

END

GO


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620