پیمایش رکوردها صفحه بعدی

>>>>>باز گشت به لیست سایر پروژه ها <<<<

توضیحات بیشتر: پروژه پایگاه داده sql server باشگاه فوتبال با جبر رابطه ای . . .
توضیحات: پروژه دیتابیس باشگاه مسابقات فوتبال با دیتابیس sql server و جبر رابطه ای
قیمت: 100000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: پروژه پایگاه داده سیستم فروشگاه و انبار و حقوق دستمزد پرسنل . . .
توضیحات: طراحی پایگاه داده سیستم فروشگاه همه منظوره جهت مدیریت اقلام و اجناس و انبارداری و حقوق و دستمزد پرسنل.
قیمت: 120000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: پروژه پایگاه داده sql server سیستم آزمایشگاه طبی . . .
توضیحات: طراحی پروژه پایگاه داده اس کیو ال سرور دیتابیس sql server آزمایشگاه به همراه توضیحات در قالب فایل word دارای کوئری view رویه stored procedure و تریگر
قیمت: 125000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: پروژه پایگاه داده اس کیو ال سرور هتل . . .
توضیحات: پروژه پایگاه داده sql هتل دارای 11 جدول ، 12 کوئری، 3 رویه ، 4 تابع و 2 تریگر می باشد.
قیمت: 115000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: پروژه پایگاه داده اس کیو ال وب سایت موزیک آنلاین . . .
توضیحات: پروژه پایگاه داده sql server وب سایت موزیک آنلاین فایل دیتابیس طراحی شده و یک سری کوئری برای چند سوال طراحی شده
قیمت: 100000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: پروژ پایگاه داده امور مشترکین تلفن همراه . . .
توضیحات: دیتابیس امور مشترکین تلفن همراه موبایل دارای فایل با قالب word و توضیحات و نمودار ERD و ویو view و کوئری و فانکشن تابع function و رویه stored procedure و جدول
قیمت: 100000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: پروژه sql سیستم کنترل کیفیت . . .
توضیحات: پروژه sql server سیستم کنترل کیفی دارای کوئری و استرد پروسیجر دارای فایل mdf و ldf و فایل word و توضیحات
قیمت: 100000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: پروژه پایگاه داده sql server سیستم فروشگاه کفش . . .
توضیحات: دانلود پروژه پایگاه داده SQL Server , پروژه SQL دارای View یا Query و تریگر و فانکشن و استردپروسیجر و بک آپ پایگاه داده و توضیحات در قالب فایل Word Doc می باشد. پروژه پایگاه داده کفاشی.
قیمت: 110000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: پروژه اس کیو ال سیستم چت . . .
توضیحات: پروژه sql برنامه چت برنامه Instant Messaging دارای 8 جدول 3 گوئری یا view و 3 استرد پروسیجر و 8 فانکشن و چد تریگر به همراه یک سری کوری ک در متن فایل word به آنها پاسخ داده شده می باشد.
قیمت: 135000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: پروژه پایگاه داده sql server سیستم آژانس مسافرتی . . .
توضیحات: دانلود پروژه پایگاه داده SQL Server , پروژه SQL دارای View یا Query و تریگر و فانکشن و استردپروسیجر و بک آپ پایگاه داده و توضیحات در قالب فایل Word Doc می باشد. پروژه اس کیو ال سرور آژانس مسافرتی
قیمت: 120000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: پروژه sql پایگاه داده سیستم شرکت بازرگانی واردات و صادرات . . .
توضیحات: پروژه پایگاه داده sql server شرکت واردات و صادرات دارای table و view و stored procedure و function می باشد . . .
قیمت: 100000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: پروژه پایگاه داده sql server سیستم هتل . . .
توضیحات: دانلود پروژه پایگاه داده SQL Server , پروژه SQL دارای View یا Query و تریگر و فانکشن و استردپروسیجر و بک آپ پایگاه داده و توضیحات در قالب فایل Word Doc می باشد. پروژه اس کیو ال سرور پذیرش هتل.
قیمت: 120000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: پروژه sql آژانس مسافرتی با جبر رابطه ای و نمودار er . . .
توضیحات: پروژه پایگاه داده sql server مدیریت اژانس مسافرتی به همراه 20 جبر رابطه ای و کوئری و جدول و نمودار er و . . .
قیمت: 125000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: پروژه پایگاه داده sql server سیستم دانشگاه . . .
توضیحات: دانلود پروژه پایگاه داده SQL Server , پروژه SQL دارای View یا Query و تریگر و فانکشن و استردپروسیجر و بک آپ پایگاه داده و توضیحات در قالب فایل Word Doc می باشد . . .
قیمت: 115000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: پروژه sql پایگاه داده مدیریت مجتمع آپارتمان با جبر رابطه ای . . .
توضیحات: پروژه پایگاه داده sql server مدیریت آپارتمان و مجتمع مسکونی به همراه 20 جبر رابطه ای و کوئری و جدول و نمودار er و . . .
قیمت: 120000 ریال
خرید این محصول

 >>>>>باز گشت به لیست سایر پروژه ها <<<<

پیمایش رکوردها رکوردها صفحه بعدی