پروژه پایگاه داده سیستم فروشگاه و انبار و حقوق دستمزد پرسنل


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>

پروژه پایگاه داده سیستم فروشگاه و انبار و حقوق دستمزد پرسنل

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

تعداد صفحه: 32

 پروژه پایگاه داده sql server فروشگاه بخش فروش و انبار و حقوق و دستمزد

این پروژه دارای تعداد 11 جدول و تعداد 12 ویو یا کوئری و تعداد 3 پروسیجر می باشد.

فهرست مطالب

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . شماره صفحه
1- لطفا پایگاه داده ی این فروشگاه را به گونه ای طراحی نمایید که بتواند 4
a. کلیه کارهای حسابداری مربوط به پرداخت حقوق کارمندان خود 4
b. کارهای انبار گردانی خود را از طریك آن انجام دهد کارهایی از قبیل 5
i. تعداد کالاهای موجود 5
ii. از هر کالایی چه تعداد در انبار جود دارد 5
iii. از هر کالایی چه تعداد فروخته شده است 5
iv. پر فروش ترین کالا 5
عملیات انبار گردانی 5
تعداد کالاهای موجود 7
از هر کالایی چه تعداد در انبار جود دارد 8
از هر کالایی چه تعداد فروخته شده است 8
پر فروش ترین کالا 9
برای عملیات انبار گردانی هم از XtblMojoodi برای دریافت لیسک کاردکس هر کالا استفاده می شود. 9
b. به ازای هر یک از سوالات زیر، دستور SQL معادل با ان را بنویسید: 10
i. چه تعداد پوشاک زنانه از 3 روز پیش تا کنون فروخته شده است و جمع مبلغ فروخته شده، چقدر است. 10
تمامی اطلاعات مربوط به سرویس قابلمه های فروخته شده در بازه ی تاریخی دلخواه کاربر، برگردانده شوند (فرض نمایید که تاریخ از ورودی با فرمت YYYY/MM/DD گرفته می شود اما در پایگاه داده تاریخ به صورت Tue 21-Apr-1998 21:18:27  ذخیره می شود و در خروجی نیز با این فرمت YYYY/MM/DD نمایش داده شود) همچنین به عنوان ورودی از کاربر دریافت شود که می خواهد رکوردها بر اساس تاریخ به صورت صعودی مرتب شوند یا نزولی؟ 11
3 - فرض کنید که مواد غذایی را به 3 دسته تمسیم نماییم (فاسد شده )تاریخ انقضای ان ها گذشته است  (در حال فاسد شدن )1 ماه تا فاسد شدن ان ها گذشته است، (فاسد نشده ( کاربر نیاز دارد که در خروجی مشاهده نماید که چه تعدادی از هر نوع مواد ؼذایی هم اکنون فاسد شده اند، چه تعداد فاسد نشده و چه تعدادی در حال فاسد شدن است )خروجی به صورت زیر( 15
4-  فرض نمایید که نام و نام خانوادگی و نام پدر کارمندان در جدول در یک فیلد ذخیره می شود و با –از هم جدا می شوند (به عنوان مثال علی-گودرزی-رحیم  ، پرس و جویی بنویسید که نام، نام خانوادگی، سمت، جنسیت کارمندان و تعداد کل کارمندانی که شاؼل هستند را 10 تا 10 بازگرداند، خروجی به صورت زیر است اگر نام و نام خانوادگی تکراری در جدول هست، فقط یک بار نمایش داده شود(: 17
5 - فرض نمایید در پایگاه داده، داده ها به صورت گفته شده در 4 ذخیره می شوند، پرس و جویی بنویسید که 3 کلمه ی اول نام را به 3 کلمه ی اخر نام خانوادگی بچسباند (خروجی به صورت زیر باشد ( به عنوان مثال برای محمد رضا باقری و نازنین زهرا سلیمی 19
6-  فرض نمایید در داده های جدول مربوط به کارمندان، کارمندانی وجود دارند که نام انها، از بیش از یک کلمه تشکیل شده است (مانند دمحم رضا)، پرس و جویی بنویسید که نام کارمندان را بهم بچسباند (خروجی به صورت زیر باشد( 20
7-  خروجی پرس و جوی زیر چیست؟ 21
Dual  به چه معناست؟ 21
8-  فرق truncate با delete چیست؟ 21
مقایسه دستورات DELETE و TRUNCATE: 22
تذکر مهم: 22
9-  از جدول وسایل خانه، تمام رکوردهایی که مربوط به مبل هستند را پاک نمایید (SP با عنوان DeleteMobl ذخیره شد) 23
10-  در جدولی که نام کارمندان زیر می شود، نام تمامی کارمندانی که با محمد شروع می شود یا نام ان ها محمد است را با علی جایگزین کنید. 23
11 -  فرق توابع instr ،substr  را بنویسید و از هرکدام یک مثال به همراه خروجی ان ذکر کنید 24
12 - توابع decode و case به چه منظوری به کار می روند و چه تفاوتی دارند؟ 25
13-  فرض نمایید در جدول مربوط به اطالعات کارمندان، نام پدر برخی از کارمندان خالی است، پرس جویی بنویسید که اگر نام پدر خالی بود، نام خود شخص به جای نام پدر ان قرار گیرد در ؼیر اینصورت، نام پدرش در فیلد نام پدر لرا رگیرد: به عنوان مثال اگر جدول کارمندان به صورت زیر باشد: 26
14-  پرس و جویی را بنویسید که نام کارمندانی را برگرداند که میزان حضور ان ها در ماه بیش از 1000 ساعت باشد یا بیش از 500 ساعت اما کمتر از 200 ساعت نباشد (با عنوان Xtbl14 در بخش View ها ذخیره شد) 27
15- ایندکس گذاری به چه معناست و چه کاربردی دارد؟ 27
17 -   پرس و جویی بنویسید که تمامی رکوردهای مربوط 29
2-  پرس جویی بنویسید که اطالعات همه ی کارمندانی که شاغل هستند (چه سمتی دارند و چه سمتی ندارند را نمایش دهد( با عنوان Xtbl17_2 در بخش View ذخیره شد. 29
18-  خروجی پرس و جوی زیر، چیست؟ 31
نمودار ER مربوط به SQL Server 32
 
پروژه پایگاه داده sql سیستم فروشگاه
عنوان:  طراحی پایگاه داده سیستم فروشگاه همه منظوره جهت مدیریت اقلام و اجناس و انبارداری و حقوق و دستمزد پرسنل
فروشگاهی را در نظر میگیریم که دارای کالاها و اقلام زیر است: 

موجودیتها و صفات خاصه
  پوشاک: زنانه، پوشاک مردانه، پوشاک بچه گانه
 وسایل اشپزخانه :سرویس لابلمه، سرویس بشماب و پارچ و لیوان، زودپز، ارام پز
 وسایل خانه :مبل، میز ناهارخوری، پرده، سرویس خواب
 مواد غذایی :گوشت، مرغ، لبنیات، ماست 
خصوصیات پوشاک ها :جنسیت، سایز، لیمت، رنگ، تاریخ فروش، تعداد 
خصوصیات مواد غذایی :نوع مواد غذایی (گوشت، حبوبات، لبنیات، خشکبار و خشک (منظور چایی، برنج)) تاریخ تولید، تاریخ انمضا، لیمت، تعداد 
خصوصیات وسایل خانه :تاریخ تولید، نوع (سرویس لابلمه، زود پز، ارام پز، سرویس بشماب)، لیمت، تعداد  
وسایل خانه :رنگ، نوع (مبل، میز ناهار، خوردی)، تاریخ تولید، تعداد، قیمت  

همچنین دارای کارمندهای زیر است: (موجودیت ها)
1 ) مسئول صندوق 2 ) مسئول چیدن قفسه ها 4) مسئول انبار 
خصوصیات کارمندان :سن، شغل، تاریخ استخدام، میزان زمان حضور در ماه، میزان حموق به ازای هر ساعت، نام، نام خانوادگی،   (شاغل هست 1 ،) (شاغل نیست 0)جنسیت، نام پدر، وضعیت اشتغال

انتظارات و عملکرد موضوع پروژه: 
پایگاه داده ی این فروشگاه را به گونه ای طراحی می نماییم که بتواند کلیه کارهای حسابداری مربوط به پرداخت حقوق کارمندان خود و کارهای انبار گردانی خود را از طریك آن انجام دهد (کارهایی از قبیل تعداد کالاهای موجود، از هر کالایی چه تعداد در انبار وجود دارد، از هر کالایی چه تعداد فروخته شده است، پر فروش ترین کالا و .......) 
foreign و primary key با توجه به پایگاه داده ی که طراحی می شود.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620