پروژه اس کیو ال سیستم چت


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>

پروژه اس کیو ال سیستم چت

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

تعداد صفحه: 46

پروژه sql  برنامه چت برنامه Instant Messaging دارای 8 جدول 3 گوئری یا view و تعداد 15 مورد کوئری پاسخ داده شده و 3 استرد پروسیجر و 8 فانکشن و چد تریگر به همراه یک سری توضیحات در متن فایل word به آنها پاسخ داده شده می باشد. پروژه دارای فایل word توضیحات و نمودار ER و فایلها پایگاه داده sql server می باشد.

 فهرست مطالب

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
سوال 1 - نمودار ER با استفاده از برنامه Data Modeler 4
نمودار ER با استفاده از برنامه SQL Server 5
تنظیم قالب ورودی شماره تلفنهای کشورها در SQL Server با استفاده از فانکشن و تریگر 6
تابع بررسی قالب ورودی شماره تلفن کشور استرالیا 6
تابع بررسی قالب ورودی شماره تلفن کشور کانادا 7
تابع بررسی قالب ورودی شماره تلفن کشور مصر 8
تابع بررسی قالب ورودی شماره تلفن کشور فرانسه 8
تابع بررسی قالب ورودی شماره تلفن کشور ایران 9
بررسی فانکشن اصلی شماره تلفنها 10
تریگر مورد استفاده برای بررسی شاره تلفنها در هنگام درج 11
کد مربوط به تریگر بررسی قالب شماره تلفنها 11
بررسی عملکرد تریگر بررسی قالب شماره تلفنها با یک مثال 12
اعمال محدودیت حداکثر 100 عضو در هر گروه توسط تریگر 12
سوال 2  - کوئری که تمام مخاطبان یک فرد را بر اساس حروف الفبا نمایش دهد. 13
سوال 3- کوئری که تمام مخاطبان یک فرد را که با یک حرف مشخص شروع می شوند را نمایش دهد. 14
سوال 4 - کوئری بنویسید که تمام گروه های یک فرد را لیست کند. 15
سوال 5- کوئری بنویسید که تمام گروه های یک فرد را که با یک حرف خاص شروع می شوند را لیست کند. 15
سوال 6- کوئری بنویسید که تمام اعضای یک گروه با یک اسم مشخص را برای یک کاربر لیست کند. 16
سوال 7 - کوئری بنویسید که یک کاربر بتواند برای یکی از مخاطبانش پیامهایی را در قالب Text ارسال کند. 17
نمایش نحوه عملکرد 17
سوال 8 - کوئری بنویسید که یک کاربر بتواند برای یکی از گروه هایی که در آن عضو است پیامهای را در قالب Text ارسال کند. 19
سوال 9 - کوئری بنویسید که یک کاربر پیامهایی را که در یک روز گذشته با یک مخاطب با نام کاربری مشخص تبادل کرده را  لیست کند و فرستنده پیام هم مشخص باشد. 20
سوال 10 - کوئری بنویسید که پیامهای رد و بدل شده در یک گروه برای یک کاربر در یک روز گذشته را به همراه فرستنده های آن لیست کند. 22
سوال 11 - کوئری بنویسید که یک فرد بتواند یک گروه را از گروه هایی که در آن عضو است را حذف کند. 23
سوال 12 - کوئری بنویسید که یک فرد بتواند مخاطبی از لیست مخاطبان خود را حذف کند. 24
سوال 13 - کوئری بنویسید که یک admin بتواند فرد دیگری را به عنوان admin در گروه مشخص کند. 25
سوال 14 - کوئری بنویسید که هر یک از اعضای گروه بتواند فرد دیگری را به گروه اضافه کنند. 26
سوال 15 - کوئری بنویسید که یک admin بتواند یک کاربر را از گروه حذف کند. 28
سوال 16 - کوئری بنویسید که یک فرد بتواند مخاطبی را در حالت block قرار دهد. فردی که برای یک مخاطب Block شده نباید بتواند برای آن مخاطب پیام ارسال کند. 29
تغییر کد سوال 7 بر اساس سوال 16 بررسی کاربر Block شده (اسکریپت SQL با عنوان Question07_WithBlockedUser.sql در فولدر SQLScripts ذخیره گردید) 29
سوال 17 - کوئری بنویسید که فیلتری بر روی مخاطبان هر کاربر بر اساس کشور انجام دهد. 30
کوئری 17-1 -  لیست کاربرانی که اعضای ایرانی دارند 30
کوئری 17-2-  لیست کاربرانی که اعضای آنها حداقل یک پیام ارسال کرده است و اهل کشوری که با حرف A خاتمه پیدا کرده باشد نباشند. 30
کدهای کامل ایجاد جدولهای پایگاه داده به همراه اشیاء دیگر 31
 
برنامه سیستم چت با sql server
 

سوال 3- کوئری که تمام مخاطبان یک فرد را که با یک حرف مشخص شروع می شوند را نمایش دهد.

DECLARE @IUserName NVARCHAR(50)

DECLARE @StartWith NCHAR(1)

SET @IUserName = N'ali'

SET @StartWith = N's'

 

SELECT     TOP (100) PERCENT tblMembers.IUserName AS MemnrUserName, tblMembers.IUserPhone AS MemberPhone FROM         dbo.tblUsers AS Usr INNER JOIN                       dbo.tblGroups AS Gp ON Usr.IUserID = Gp.GroupCreatorID INNER JOIN

                      dbo.tblGroupMembers AS Mgp ON Gp.GroupID = Mgp.GroupID INNER JOIN dbo.tblUsers AS tblMembers ON Mgp.UserID = tblMembers.IUserID WHERE     (Usr.IUserName = @IUserName)

GROUP BY tblMembers.IUserName, tblMembers.IUserPhone

HAVING      (tblMembers.IUserName <> @IUserName) AND (tblMembers.IUserName LIKE @StartWith + '%') ORDER BY MemnrUserName

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620