پروژه sql سیستم کنترل کیفیت


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>

پروژه sql سیستم کنترل کیفیت

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

تعداد صفحه: 10

 فهرست مطالب

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
نمودار پایگاه داده Database Diagram 3
دیتا دیکشنری جدولهای پایگاه داده 4
کوئری برای نمایش تستهای کنترل کیفی به همراه جزئیات کامل (XtblAllQCTestsWitDetail) 5
کوئری برای انجام عمل درج نام شرکت جدید در جدول tblCompany 6
کوئری برای انجام عمل ویرایش نام شرکت در جدول tblCompany 6
اسکریپت SQL 6
کوئری که عنوان تستهایی که نتیجه آنها مشخص شده را نمایش می دهند (XtblEndedTests) 7
نتیجه اجرا 7
کوئری برای نمایش تعداد تستهای انجام شده توسط هر شرکت (XtblTotalTestByPerCompany) 7
خروجی 7
تریگر برای جلوگیری از عمل حذف در جدول 8
استرد پروسیجر های نوشته شده برای جدول tblTestTitlesDetailUpdate 8
رویه Stored procedure انتخاب کلیه رکوردها 8
رویه Stored procedure انتخاب یک رکورد با شرط خاص 8
رویه Stored procedure درج رکورد جدید 9
رویه Stored procedure برای ویرایش رکورد 9
رویه Stored procedure برای حذف رکورد 10
 

پروژه sql server سیستم کنترل کیفی

دیتا دیکشنری جدولهای پایگاه داده

نام جدول

نام فیلد

نوع

خالی

حداکثر طول

tblGoods

GoodsID

bigint

NO

NULL

tblGoods

GoodsName

nvarchar

NO

100

tblGoods

GoodsUnitsID

smallint

NO

NULL

tblCompany

CoID

smallint

NO

NULL

tblCompany

CoName

nvarchar

NO

100

tblCompanyUnits

CoUnitID

smallint

NO

NULL

tblCompanyUnits

CoID

smallint

NO

NULL

tblCompanyUnits

CoUnitsName

nvarchar

NO

100

tblPersonnels

PersonnelsID

bigint

NO

NULL

tblPersonnels

CoUnitID

smallint

NO

NULL

tblPersonnels

PersName

nvarchar

NO

100

tblPersonnels

PErsSname

nvarchar

NO

100

tblPersonnels

PersMobilePhone

nvarchar

YES

100

tblPersonnels

PersNationalCode

char

NO

10

tblTestTitles

TestTitleID

bigint

NO

NULL

tblTestTitles

TEstTitleDescription

nvarchar

NO

250

tblQCHistory

QCID

bigint

NO

NULL

tblQCHistory

QCRequesterUnitID

smallint

NO

NULL

tblQCHistory

QCTitleID

bigint

NO

NULL

tblQCHistory

RequestDate

datetime

NO

NULL

tblQCHistory

EndDate

datetime

YES

NULL

tblQCHistory

QCResponsibleID

bigint

NO

NULL

tblQCHistory

QCCusts

decimal

YES

NULL

tblQCHistory

GoodsID

bigint

NO

NULL

tblQCHistoryDetail

QCHDID

bigint

NO

NULL

tblQCHistoryDetail

QCID

bigint

NO

NULL

tblQCHistoryDetail

TestTitleDetailID

bigint

NO

NULL

tblQCHistoryDetail

TestAdvantageVlue

decimal

NO

NULL

tblTestTitlesDetail

TestDetailID

bigint

NO

NULL

tblTestTitlesDetail

TestTitleID

bigint

NO

NULL

tblTestTitlesDetail

TestdetailDescription

nvarchar

NO

250

tblTestTitlesDetail

AcceptedValuesStart

decimal

NO

NULL

tblTestTitlesDetail

AcceptedValuesEnd

decimal

NO

NULL

tblGoodsUnits

GoodsUnitsID

smallint

NO

NULL

tblGoodsUnits

GoodsUnitDescription

nvarchar

NO

100

 

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620