پروژه پایگاه داده اس کیو ال وب سایت موزیک آنلاین


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>

پروژه پایگاه داده اس کیو ال وب سایت موزیک آنلاین

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

تعداد صفحه: 28

 فهرست مطالب

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شماره صفحه
نمودار ER پایگاه داده SQL Server 4
توضیحات جدول های ایجاد شده در پایگاه داده 5
جدول tblMusicMethodes 5
جدول tblMusics 5
جدول tblMusicsDownloads 6
جدول tblMusicsFactors 6
جدول tblMusicsFactorsDetails 7
جدول tblMusicsSigners 7
جدول tblSigners 8
جدول tblCities 8
جدول tblOstanHa 8
جدول tblPayments 9
جدول tblPaymentsGetways 9
جدول tblUsers 10
اسکریپت ایجاد جدولهای پایگاه داده 11
الف) 10 نفر از کاربران ویژه که بیشترین موزیک را آپلود کرده اند از کدام خواننده ها بیشتر موزیک آپلود کرده اند؟ 16
ب) بیشترین آهنگهای خواننده X در چه سبکی است؟ 17
خروجی: 17
ج) کاربران 15 تا 20 سال چه سبک آهنگی بیشتر گوش می دهند؟ 18
خروجی: 18
د) کاربر ویژه ای را بیابید که هم بیشتری آپلود را داشته هم بیشترین خرید از سایت را داشته 19
خروجی: 19
ه) بیشترین فروش آهنگ مربوط به کدام شهر بوده است (با توجه به آدرس تحویل) 20
خروجی: 20
ر) موزیکهای کمتر از دو دقیقه بیشتر بازدید دارند یا یا موزیکهای طولانی؟ 22
خروجی: 22
س) کدام سبک از موسیقی بیشترین فروش را داشته 23
خروجی: 23
ع) آیا کاربری هست که موسیقی با همان مشخصات موسیقیهای فروشی آپلود کرده باشد؟ 24
خروجی: 24
ی) کاربرانی که مرتکب خطای قسمت قبل شده اند را از دیتابیس حذف کنید. همچنین تمامی آهنگهایی که این کاربران آپلود کرده اند نیز حذف شود. 25
حذف موزیکهای آپلود شده خلاف شده: 25
حذف نام های کاربری: 26
 

الف) 10 نفر از کاربران ویژه که بیشترین موزیک را آپلود کرده اند از کدام خواننده ها بیشتر موزیک آپلود کرده اند؟

SELECT  DISTINCT TOP 10 D.SignerID , D.SignerName , d.SignerSName FROM(

SELECT      u.UserID, u.UsersName, COUNT(m.MusicID) AS CountOfSent, s.SignerID, s.SignerName, s.SignerSName

FROM         dbo.tblUsers AS u INNER JOIN

                      dbo.tblMusics AS m ON u.UserID = m.SenderUserID INNER JOIN

                      dbo.tblMusicsSigners AS ms ON m.MusicID = ms.MusicID INNER JOIN

                      dbo.tblSigners AS s ON ms.SignerID = s.SignerID

WHERE     (u.IsSpecialUser = 1)

GROUP BY u.UserID, u.UsersName, s.SignerID, s.SignerName, s.SignerSName

) D

 
پروژه پایگاه داده وب سایت موزیک و موسیقی آنلاین
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620