پروژه مهندسی نرم افزار uml پرداخت چک اینترنتی


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار uml پرداخت چک اینترنتی

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

تعداد صفحه: 16

 فهرست مطالب

موضوع  . . . . . شماره صفحه

نمودار Use case صلی سیستم 3

سناریوی درخواست وصول چک 4

نمودار Sequence درخواست وصول چک 5

نمودار State درخواست وصول چک 6

سناریوی بررسی اولیه چک 7

نمودار Sequence بررسی اولیه چک و امضای دیجیتال 8

نمودار State بررسی اولیه چک و امضای دیجیتال 9

سناریوی وصول چک اینترنتی و روئیت وضعیت حساب 10

نمودار Sequence پرداخت وجه و وصول چک 11

نمودار State وصول چک الکترونیکی 12

نمودار State کلی پرداخت چک 13

نمودار کلاس Class سیستم پرداخت چک 14

کارت CRC مربوط به کلاس بانک 15

کلاس بانک 15

کارت CRC مربوط به کلاس حسابهای بانکی 15

کلاس حسابهای بانکی 15

کارت CRC مربوط به کلاس مشتری 15

کلاس مشتری 15

کارت CRC مربوط به کلاس چکها 15

کلاس چکها 15

کارت CRC مربوط به تراکنشهای ثبت شده 16

کلاس تراکنشها 16


 

 

سناریوی درخواست وصول چک

سناریوی شماره 1

سیستم پرداخت چک اینترنتی

نام: درخواست وصول چک

Actor: مشتری

شرح سناریو: در این سناریو ، کاربر پس از ورود به بانکداری اینترنتی درخواست خود را مبنی بر وصول چک ارائه می دهد.

Assumption: منظور از کاربر در این Use Case همان مشتری است که برای وصول چک به سیستم بانکداری اینترنتی وارد شده است.

Include: چک صادر شده است.

Extended:

(Pre-Condition): چک قبلا صادر شده و آماده وصول می باشد.

مراحل:

Actor

System

1- کاربر درخواست وصول چک را به سیستم (Server بانک) می دهد.

2- سیستم چک را از نظر امنیتی بررسی می نماید. (منظور همان امضای دیجیتال و سایر اطلاعات رمز شده می باشد)

 

 

 

 

Constraints: تاریخ سررسید چک باید کوچکتر یا مساوی تاریخ جاری باشد.

Post-Condition: چک بررسی می شود.

Alternative Flow: در صورتی که چک معتبر نباشد بایستی به درخواست کننده اطلاع داده شود.

Exception: در صورتی که کاربر رمز دیجیتال نداشته باشد چک وصول نخواهد شد.

           

 

 

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620