پروژه uml مهندسی نرم افزار صنعت و معدن با ویژوال پارادایم


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه uml مهندسی نرم افزار صنعت و معدن با ویژوال پارادایم

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

تعداد صفحه: 58

پروژه ویژوال پارادایم Visual Paradigm پروژه مهندسی نرم افزار سازمان صنعت معدن وتجارت امورمعادن

 فهرست مطالب

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
مقدمه: 4
تعریف سیستم: 4
چارت سازمانی: 4
وظایف امورمعادن وصنایع معدنی(به تفکیک بخش ها): 5
نظارت امورمعدنی: 5
: بهره برداری معادن 6
امور اکتشاف: 8
:امور صنایع معدنی 10
شرح وظایف گروه‌های امورصنایع معدنی: 11
فرایندها: 13
جدول Business Actor وفرایندها: 14
جدول actor worker و business actor وفرایندها: 15
فراینددرخواست ثبت محدوده وصدورپروانه اکتشاف 17
فرایندصدورگواهینامه کشف 18
فرایندصدورپروانه بهره برداری معدن 18
فرایندمعرفی جهت اخذ تسهیلات خریدماشین آلات معدنی 19
فرایندصدورمجوزحمل موادمعدنی 20
مسائل ومشکلات: 21
نمودار مورد کاربرد Use case فعالیتهای کارمند بخش صنایع معدنی 22
نمودار مورد کاربرد Use case فعالیتهای کارمند بخش نظارت بر امور معدنی 23
نمودار مورد کاربرد Use case فعالیتهای کارمند بخش بهره برداری معادن 24
نمودار مورد کاربرد Use case فعالیتهای کارمند بخش اکتشافات 25
نمودار کلاس سیستم صنایع و معادن 26
نمودار Business Domain 27
نمودار ERD سازمان صنایع و معادن 28
نمودار DFD سطح صفر 29
نمودار DFD سطح 1 30
نمودار DFD سطح 2 31
نمودار CRC کلاس کاربر 32
نمودار CRC معدن 33
فرم ورود به سیستم 34
فرم اصلی سیستم صنایع و معادن 34
نمودار فعالیت activity نظارت بر امور معدنی 35
نمودار فعالیت activity جمع آوری اطلاعات معدن 36
نمودار فعالیت activity امور بهره برداری 37
نمودار فعالیت activity ورود به سیستم 38
نمودار ارتباط Communications طرح های بازسازی 38
نمودار ارتباط Communications فعالسازی معادن متروکه 40
نمودار ارتباط Communications تنظیم بازار 41
نمودار ارتباط Communications پیگیری طرح های بازسازی 42
نمودار ارتباط Communications جمع آوری اطلاعات معادن 43
نمودار ارتباط Communications ارزیابی عملکرد سازمانهای استانی 44
نمودار توالی Sequence پیگیری اجرای طرح های بازسازی 45
نمودار توالی Sequence بررسی فعالسازی معادن متروکه 46
نمودار توالی Sequence تنظیمات بازار 47
نمودار توالی Sequence تائید اجرای طرح های بازسازی 48
نمودار توالی Sequence جمع آوری اطلاعات معادن 49
نمودار توالی Sequence ارزیابی عملکرد سازمانهای استانی 50
نمودار وضعیت State Machine ورود به سیستم 51
نمودار وضعیت State Machine تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات 52
نمودار وضعیت State Machine وروداطلاعات معادن 53
نمودار وضعیت State Machine نظارت بر عملکرد فنی 54
نمودار وضعیت State Machine نظارت بر بهره برداری 55
نمودار وضعیت State Machine استانداردهای فنی 56


هدف ازاین پروژه تجزیه وتحلیل بخشی ازسازمان صنعت معدن و تجارت باشد.که ما با رسم نمودارهای مربوطه وطرح مشکلات ونیازمندی های سیستم به تشریح عملکردآن می پردازیم که درادامه خواهیددید.
تعریف سیستم:
امورمعادن بخشی ازاین سازمان می باشدکه ارتباط مستقیم بابهره بردارمعدن داردبه طوری که بهره بردارازابتدای راه اندازی یک معدن برای دریافت پروانه ها,مجوزهاوتسهیلات مربوطه به این بخش مراجعه می کند.
 
پروژه مهندسی نرم افزار uml ویژوال پارادایم صنایع و معادن
 
 

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620