پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم اسباب بازی فروشی و لوازم آرایشی


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم اسباب بازی فروشی و لوازم آرایشی

HyperLink
قیمت: 145000 ریال - چهارده هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب 

مقدمه 6
مراحل انجام پروژه 7
فصل اول: شرح سيستم 8
1-1هدف از تشکیل   فروشگاه آنلاین اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي 9
1-2 - نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار   فروشگاه آنلاین اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي 11
اطلاعات پايه 11
عمليات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداري كالاهای تولیدی و سوابق آن و كنترل موجودي شركت 11
گزارش‌ها 12
امنيت و حدود دسترسي 13
كاربران سيستم نرم افزار   فروشگاه آنلاین اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي 14
ذينفعان نرم افزار 15
فصل دوم: متغيرها 16
متغيرهاي مورد نياز و مورد استفاده در سيستم نرم افزار   فروشگاه آنلاین اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي   و تعاريف مربوط به آنها 17
اطلاعات و نيازمنديهاي مربوط به ثبت مشتريان (Customers) 17
اطلاعات مربوط به مدارک تحصیلی ACADEMIC 18
اطلاعات مربوط به ثبت نام كارمندان فروشگاه (Employees) 18
اطلاعات اصلي مربوط به شركت درخواست كننده نرم افزار  (Company Information ) 19
اطلاعات مربوط به شرح سفارشات (OrderDetails) 20
اطلاعات مربوط به سفارشات (orders) 21
اطلاعات مربوط به راههاي پرداخت (Payment Methods) 22
اطلاعات مربوط به پرداختها (Payments) 23
اطلاعات مربوط به محصولات (Products) 23
اطلاعات مربوط به روش حمل يا ارسال بار (ShippingMethods) 24
فصل سوم: ERD 25
نمودار ER کلی سیستم   فروشگاه آنلاین اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي   (پیشنهادی) 26
فصل چهارم: Creatures 28
فصل پنجم: Data Flow Diagrams 30
نمودار گردش داده سیستم فروش 31
نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروشگاه اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي 32
نمودار DFD فیزیکی اولیه (سطح صفر) 33
مشخص نمودن محدوده سیستم 34
تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها در نمودار DFD 35
نمودار سطح زمینه ای(DFD) 36
نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD) 37
نمودار DFD سطح 2 مربوط به دریافت و پرداخت سطح 1 38
نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم فروش 39
نمودار DFD منطقی سطح 0 مربوط به سیستم فروش 40
نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت سفارش 41
نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت پرداخت 42
فصل ششم: زبان برنامه نویسی 43
اهداف طراحی زبان 45
تاریخچه 45
ویژگی‌ها 46
سیستم یکپارچه شده 47
انواع داده 47
Boxing و EnBoxing 48
ویژگی‌های جدید در C# 2.0 48
کلاسهای partial 48
Genericها 49
کلاس های static 49
یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع 49
Delegateهای ناشناس 50
Delegate covariance and contravariance 50
نوع داده Nullable 51
فصل هفتم: نمودار Use Case و سناریو 52
7-1- Use case چیست؟ 53
7-2- Actor چیست؟ 54
7-3- دیاگرام use case چیست؟ 54
7-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 54
7-5- شناسائی Actor های سیستم 55
7-5-1- Actor کاربر 55
7-5-2- Actor مدیر واحد فروش 56
7-5-3- Actor کارمندان فروش 57
7-5-4- Actor مشتریان 57
7-6-  شناسائی Use Case ها 58
7-6-1- نمودارهای USE CASE 1 59
7-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 60
7-6-1-2- سناریوی Sing In Use Case 61
7-6-1-3- سناریوی Sing Out Use Case 62
7-6-2- نمودارهای USE CASE 2 63
7-6-2-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 64
7-6-2-2- سناریوی Staff Mailbox Use Case 66
7-6-2-3- سناریوی Possibilities Of Orders Use Case 67
7-6-2-4- سناریوی Registeration of Orders Use Case 68
7-6-2-5- سناریوی Costumer Invoice Use Case 69
نمودارهای USE CASE 3 71
7-6-3-1- سناریوی Use Case پرداخت وجه 72
7-6-3-2- سناریوی Use Case Order 73
نمودارهای USE CASE 4 75
نمودار کلی Use Case 76
فصل هشتم: Class Diagram 78
8-1- نمودار Class اصلی سیستم   فروشگاه آنلاین اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي 79
8-2- نمودار Class مربوط به کاربر 80
8-2- نمودار Class مربوط به مدیر   فروشگاه آنلاین اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي 80
8-3- نمودار Class مربوط به بخشهای   فروشگاه آنلاین اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي 81
8-4- نمودار Class مربوط به کلاس کارمند 81
8-5- نمودار Class مربوط به مشتری 81
8-6- نمودار Class مربوط به سفارشات 82
8-7- نمودار Class مربوط به جزئیات سفارشات 82
8-8- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام 83
8-9- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام 83
فصل نهم: SequEnce Diagram 84
9-1- نمودار توالی SignIn 85
9-2- نمودار توالی Order Register 87
9-3- نمودار توالی Product Group Definition 88
9-4- نمودار توالی Product Definition 89
9-5- نمودار توالی SignIn 90
9-6- نمودار توالی SignOut 91
فصل دهم: Collaboration Diagram 92
10-1- نمودار همکاری SignIn 93
10-2- نمودار همکاری SignUp 94
10-3- نمودار همکاری Products And Products Description 95
10-4- نمودار همکاری Products Groups DeFinition 96
10-5- نمودار همکاری Sign Out 97
فصل یازدهم: StateChart Diagram 98
11-1- نمودار وضعیت SignUp 99
11-2- نمودار وضعیت SignIn 100
11-3- نمودار وضعیت SignOut 101
11-4- نمودار وضعیت Product Definition 102
11-5- نمودار وضعیت Possibility Of Orders 103
فصل دوازدهم:   Component diagram 104
12-1- نمودار Component کلی سیستم 105
12-2- نمودار Component بخش حساب های مشتریان 106
12-3- نمودار Component بخش مدیریت حساب ها 107
فصل سیزدهم:   فرمهای برنامه 108
1- بخش تعریف طبقه های اصلی: 110
2- بخش محصولات هر طبقه: 111
3- مدیریت اعضاء 112
1- مدیریت فروش 113
5- عضویت در سایت 114
6- جستجو در سایت 115
8- تایید نهایی سبد خرید 116
نتیجه گیری 117
پیشنهادات 118
منابع و مواخذ 119

مقدمه
تفاوت برنامه نویسان حرفه ای با برنامه نویسان آماتور در توانایی ایجاد برنامه هایی با رابط کاربر زیبا تر و حجم کمتر و سرعت پردازش بالاتر است.
البته در اين ميان طراحان مساله نيز سهم بسزائي در اين زمينه دارند. چرا كه در صورت وجود نداشتن يك طرح اوليه از نرم افزار نمي توان به سادگي برنامه نويسي نمود. زيرا شناخت كافي از صورت مساله وجود ندارد. به همين سبب ممكن است در مراحل مختلف براي نوشتن برنامه مجبور شويم چندين مرحله به عقب بازكرديم و اين گونه مسائل در پروژه هاي بزرگ كه در آنها پروسه زماني وجود دارد مشكل ساز خواهد بود.
البته نكته مهمي كه بايد به آن اشاره نمود اين است كه عدم وجود منابع اطلاعاتی مناسب در مورد راه حل مسائل برنامه نویسی همیشه یکی ار دلایل عقب ماندگی صنعت نرم افزار کشور بوده است.
یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که یکی از منابع درآمد ارزی در کشور هند فروش نرم افزار های تولید شده در این کشور به کشورهای دیگر می باشد. 
البته برنامه نويسي مساله مهمي مي باشد. ولي مهمتر از آن طراحي و تحليل سيستمي است كه بايد براي آن برنامه نويسي نمود. بنابراين با توجه به اين مساله ، شناخت روشي كه بتوان با آن به گونه اي سيستماتيك و اصولي يك سيستم را مورد بررسي قرار داد و نيازمنديهاي آن را به طور كامل بدست آورد نكته بسيار مهمي است كه البته به آن توجه زيادي نمي شود.
در اين پروژه و تحقيق سعي بر آن شده كه با يكي از روشهاي طراحي و تجزيه و تحليل سيستمها به نام UML  به طراحي نرم افزار فروشگاه يكي از  فروشگاه های اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي آنلاین به صورت بخش به بخش پرداخته شود. 


مراحل انجام پروژه 
پروژه حاضر در پنج مرحله انجام مي شود كه اين پنج مرحله به شرح ذيل مي باشند:
1- شرح سيستم 
1.1. تعريف 
1.2. كاربرد 
1.3. مزايا 
2- آناليز سيستم 
3- تهيه الگوريتم و فلوچارت ( تعريف اينكه بر روي اطلاعات چه كار هايي انجام شود ) 
4- طراحي پايگاه داده 
1-4- پايگاه داده 
2-4- فيلدهاي كليدي 
3-4- شكل رابطه اي 
5- طراحي كاربردي برنامه 
6- تجزیه و تحلیل سیستم نرم فزاری به روش UML

الف) ارائه شرح سيستم نرم افزاري واحد فروش اسباب بازي 
مطالب مربوط به اين مرحله كه شامل تعريف ، كاربرد و مزايا مي باشد در ذيل ارائه گرديده است:

فصل اول: شرح سيستم
مقدمه و تشريح  نيازمنديهاي سيستم نرم افزار   فروشگاه آنلاین اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي   و محل اجراي پروژه

1-1هدف از تشکیل   فروشگاه آنلاین اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي  
     هدف‌ از تشكيل‌ و ايجاد   فروشگاه آنلاین اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي  ، ارائه راه كارهايي مناسب جهت دستيابي به فروش مناسب و معرفي هر چه بهتر محصولات به مشتريان و مراجعان مي باشد.

ـ تجهيزات‌ سخت افزاري موجود در   فروشگاه آنلاین اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي   به شرح ذیل می باشند:
تجهيزات سخت افزاري موجود عبارتند از:
1-  شبكه LAN:              توپولوژي Tree
 2- كامپيوتر:                       تعداد 2 عدد
3- اسكنر:                            يك عدد
4- چاپگر:                         2 عدد (لیزری یک عدد –سوزنی یک عدد)

ـ گزارشات سيستم
به علت اينكه در اين فروشگاه از يك نرم افزار مدون استفاده نمي شود ، معمولا گزارشات سيستم به صورت مدون نيست و معمولا تهيه گزارشات منوط به صرف وقت مفيد زيادي مي باشد. البته گزارشگیریها هم منوط به حضور شخصی است که در جریان سفارش خاصی می باشد که البته این مساله نیز خود ایجاد مشکلاتی را نموده است.

ـ كاستيها و محدوديتهاي‌ سيستم‌ اطلاعات‌ فروشگاه
در ادامه‌ به‌ نقائص‌ و مشكلاتي‌ كه‌ در حال‌ حاضر نسبت‌ به‌ وجود يك‌ سيستم‌ اطلاعات‌ فروش مطلوب‌ وكارا پيش‌ روي‌ فروشگاه  است‌ مي‌ پردازيم‌:
- شرح‌ وظايف‌ سرپرستان و چگونگي‌ ارتباط‌ آن‌ با ساير واحدها همچون‌ تداركات‌ وحسابداري‌ و انبار كاملا مدون‌ نيست‌.
- منشي واحد آموزشهاي‌ لازم‌ در خصوص‌ فروش‌ ، حسابداري‌ فروش و گزارشدهي‌ فروش راطي‌ نكرده‌ است‌.
- عدم‌ وجود فهرستي كامل و بروز در هر زمان‌ از كالاهاي‌ موجود در انبار.
- انواع‌ كالاهايي‌ كه‌ بايد و يا مي‌توانند و يا به صرفه تر است كه مواد اوليه آنها از خارج وارد شوند مشخص‌ و مدون‌ نيست‌.
- گزارش كارها مدون نيست.
- بين واحد فروش و تداركات و كارگاه هماهنگي زيادي وجود ندارد.
- حداقل‌ موجودي‌ و يا حداكثر موجودي‌ مجاز كالاهاي‌ موجود جهت فروش مشخص‌ نيست و توسط مدير عامل و يا افرادي كه هيچ گونه تخصصي در اين زمينه ندارند مشخص مي گردد و همين مساله در برخي موارد موجب بروز اختلال در كارها گرديده است‌.
- گزارشهاي‌ برنامه‌ ريزي‌ شده‌ جهت‌ ارائه‌ به‌ مسئولان‌ پيش‌ بيني‌نشده‌ است‌.
- برخي از فرمهاي‌ مورد استفاده‌ در سيستم‌ اطلاعات‌ فروش ، كيفيت‌ و كارائي‌ لازم‌ را ندارد.
- جدا نبودن‌ زونكن‌ مربوط‌ به‌ درخواستها 
- عدم‌ قيمت‌ گذاري‌ ثابت كالاها جهت فروش
- عدم ثبت كامل مواد اوليه مورد نياز براي هر پروژه كه اين مساله سبب مي شود كه در صورت گرفتن پروژه هاي مشابه در اين زمينه وقت زيادي جهت محاسبات مواد مصرفي از بين برود.
- عدم‌ اطلاع‌ مسئولين‌ از آمار و اطلاعات‌ به‌ علت‌ عدم‌ وجود سيستم‌ پويا.
- مشخص‌ نبودن‌ كامل تكليف‌ كالاهاي‌ معيوب‌ برگشتي‌.
- ارزش‌ كالاهاي‌ موجود را بجز در مواقع‌ انبار گرداني‌ نمي‌ توان‌ انتظار داشت‌. (هر سال يك بار)
- عدم‌ امكان‌ محاسبه‌ جمع‌ ارزش‌ كالاهاي‌ مصرفي‌ و غير مصرفي‌ كه‌ متعلق‌ به‌ پروژه‌خاصي‌ بوده‌
- اتكاء سيستم‌ به‌ افراد معين‌ بجاي‌ اتكاء به‌ نظامي‌ مشخص‌.
- عدم‌ وجود يك‌ سيستم‌ رديابي‌ و كنترل پويا‌.
- نظارت‌ لازم‌ بر صحت‌ انجام‌ عمليات‌.
- فردي‌ به‌ عنوان‌ حسابرس‌ داخلي‌ و يا حسابرس‌ فروش به صورت دائمي وجود ندارد.
- عدم‌ وجود فضاي‌ مناسب‌ براي‌ برخي تجهيزات و كالاها.1-2 - نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار   فروشگاه آنلاین اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي  
اطلاعات پايه 
1. امكان تعريف قسمتهاي مختلف براي شركتهاي مختلف گروه صنعتي و مشخصات شخصي و شغلي آنها 
2. امكان تعريف انواع واحدهاي شمارش كالا 
3. امكان تعريف انواع طبقات كالا و تخصيص يك كالا به طبقات مختلف 
4. امكان كدگذاري كالاها (امكان تعريف كدكالا در سه سطح گروه ، زيرگروه و سريال كالا) 
5. امكان تعريف كارمندان   فروشگاه آنلاین اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي   و مشخصات شخصي و شغلي آنها 
6. امكان تعريف شركتهاي درخواست كننده كالا 
7. امكان تعريف بخشهای مختلفن   فروشگاه آنلاین اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي   
8. امكان تعريف منابع تهيه كالا در صورتي كه به نحوي شركت قادر به تهيه اجناس مورد درخواست مشتري نباشد.
9. امكان ثبت اطلاعات كالاشامل : نام ، طبقه ، واحد شمارش ، كشور سازنده ، شركت سازنده ، مصرفي ياغيرمصرفي ، حداقل موجودي ، حداكثر موجودي و ... 
10. امكان تعريف سال مالي براي انجام عمليات مختلف و گزارش گيريهاي مختلف
11. امکان استفاده از تاریخ هجری شمسی در این نرم افزار بدون استفاده از فارسی سازها

- سناریوی Possibilities Of Orders Use Case

سناریوی شماره 2-3

سیستم   فروشگاه آنلاین اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي  

نام: امکانسجی سفارشات

(Possibilities)

Actor: کارمند

شرح سناریو: در این سناریو ، کاربر پس ازورود به بخش کاربری خود ، در صورتی که سفارش کاری جدید از مشتری دریافت شده باشد به بررسی و امکانسنجی آن می پردازد.

Assumption: منظور از کاربر در این Use Case همان کارمندان   فروشگاه آنلاین اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي   هستند که قبلا ثبت نام نموده اند و ثبت نام آنها تکمیل و تائید شده است.

Include: کامندان   فروشگاه آنلاین اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي  

Extendedصفحه اصلی نرم افزار

(Pre-Condition): پس از ورود کاربر به سیستم ، در صورتی که درستور کاری مبنی بر کار بروی سفارشات جدید ارجاع شده باشد باشد به کاربر نمایش داده می شود.

مراحل:

Actor

System

1- کاربر  بر روی کلید مشاهده سفارشات جدید کلیک می نماید.

2- سیستم صفحه مربوط به سفارشات جدید ثبت شده را نمایش می دهد.

 

3- سیستم در صورت وجود ، سفارشات رسیده جدید را نمایش می دهد.

4- کاربر سفارشات مورد نظر را امکانسنجی می نماید.

 

5- کاربر نتیجه را به مدیر فروشگا ه ارجاع می دهد.

6- سیستم پیغامی بر ارسال ارجاع نمایش می دهد.

7- کاربر پس از تائید مدیر   فروشگاه آنلاین اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي   نتیجه را به مشتری ارجاع می دهد.

 

Post-Condition: پس از تائید قیمت توسط مدیر   فروشگاه آنلاین اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي   ، قیمت نهایی با دسترسی کارمند قابل تغییر نخواهد بود.

Alternative Flow: درصورتی که سفارش کار به هر دلیلی تائید نشد ، مراتب باید به مشتری گزارش شود و منابع تهیه قطعات برای سفارشات در اختیار مشتری قرار گیرد.

           

 

 

7-6-2-4- سناریوی Registeration of Orders Use Case

سناریوی شماره 2-4

سیستم   فروشگاه آنلاین اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي  

نام: ثبت سفارشات

(Order Registeration)

Actor: کارمند

شرح سناریو: در این سناریو ، کاربر پس ازورود به بخش کاربری خود ، در صورتی که سفارش کاری جدید از مشتری دریافت شده باشد آن را در سیستم ثبت نموده و جهت دریافت دستور کار ، آ ن را به مدیر   فروشگاه آنلاین اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي   ارجاء می دهد.

Assumption: منظور از کاربر در این Use Case همان کارمندان   فروشگاه آنلاین اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي   هستند که قبلا ثبت نام نموده اند و ثبت نام آنها تکمیل و تائید شده است.

Include: کامندان   فروشگاه آنلاین اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي  

Extendedصفحه اصلی نرم افزار

(Pre-Condition): کاربر جهت ورود اطلاعات سفارشات جدید وارد سیستم شده و پس از ثبت ، آنها را به اطلاع مدیر   فروشگاه آنلاین اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي   می رساند.

مراحل:

Actor

System

1- کاربر  بر روی ثبت سفارشات جدید کلیک می نماید.

2- سیستم صفحه مربوط به ثبت سفارشات جدید  را نمایش می دهد.

3- کاربر اطلاعات مربوط به سفارشات جدید را وارد می نماید.

 

4- کاربر بر روی کلید ثبت کلیک می نماید.

5- سیستم پیغامی مبنی بر ثبت اطلاعات نمایش می دهد.

 

6- سیستم جهت اطلاع مدیر   فروشگاه آنلاین اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي   ، تمامی سفارشات ثبت شده جدید را به مدیر ارجاع می دهد.

 

7- سیستم پیغامی بر ارسال ارجاع اطلاعات به مدیر   فروشگاه آنلاین اسباب بازی فروشی و لوازم آرايشي و مواد غذايي   نمایش می دهد.

 

 

Constraints: کارمند نمی تواند بدون تائید مدیر ، سفارشات جدید را ارجاع داده یا پیگیری نماید. هر کارمند فقط می تواند سفارشات ارجاع داده شده به خود را مورد بررسی قرار دهد.

Post-Condition:

Alternative Flow: سفارشات رسیده مربوط به فعالیت شرکت نمی باشد بایستی به نحوی به ارسال کننده درخواست سفارش اطلاع داده شود.


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink