مهندسی نرم افزار بیمارستان یو ام ال با رشنال رز


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

مهندسی نرم افزار بیمارستان یو ام ال با رشنال رز

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

تعداد صفحه: 81

فهرست مطالب
عنوان                            صفحه
فصل اول : چشم انداز پروژه (VISION) 7
1-1- مقدمه 8
1-2- VISION چیست 8
1-3- موضوع پروژه 8
1-4- اهداف پروژه 8
1-5- انجام پروژه چه سودی دارد 9
1-6- ذینفعان پروژه 9
فصل دوم : سند SDP 12
2-1- بررسی سند SDP پروژه بیمارستان 13
2-1-1- هزینه خرید تجهیزات سخت افزاری 13
2-1-2- هزینه خرید تجهیزات نرم افزاری 14
2-2- هزینه مربوط به نیروی انسانی 15
2-3- شرح هزینه ها به همراه نمودار مقایسه ای هزینه های طرح 16
3-4- نمودار گانت مربوط به زمانبندی پروژه 17
فصل سوم: مدیریت ریسکها 18
3-1- منشاء ریسکهای پروژه 19
3-3- جدول ریسکهای پروژه (به صورت کامل) 20
3-4- نمودار ریسکهای پروژه (به صورت کامل) 22
3-5- جدول ارائه راهکار برای برخورد با ریسکها 23
4-6- جدول ریسکهای با تاثیر پذیری بالا (ریسکهای قابل مدیریت) 26
4-7- نمودار ریسکهای با تاثیر پذیری بالا (ریسکهای قابل مدیریت) 27
فصل چهارم : نمودار USECASE DIAGRAM و سناریوی یوزکیسها 28
نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای USE CASE ها 29
سناریوی  USE CASEثبت اطلاعات بیمار 30
نمودار PACKAGE 31
نمودار USECASE شماره 1 32
نمودار USECASE شماره 2 33
نمودار USECASE شماره 3 34
نمودار USECASE شماره 4 35
اکتورهای سیستم پذیرش بیمارستان ACTOR 36
فصل پنجم : USECASE SPECIFICATION 37
سناریوی  USE CASEثبت بخش بیمار 38
سناریوی  USE CASEثبت انواع بیماری 39
سناریوی  USE CASEثبت پرونده بیمار 40
سناریوی  USE CASEویزیت بیمار 41
سناریوی  USE CASEثبت دارو 42
سناریوی  USE CASE فرم ترخیص بیمار 43
سناریوی  USE CASEوضعیت حساب بیمار 44
سناریوی  USE CASEوضعیت درمان بیمار 45
فصل ششم: نمودار ACTIVITY 46
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ثبت اطلاعات بیمار 47
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ثبت بخش بیمار 48
نمودار فعالیت (Activity Diagram) ثبت انواع بیماری 49
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ثبت پرونده بیمار 50
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ویزیت بیمار 51
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ثبت دارو 52
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) فرم ترخیص بیمار 53
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) وضعیت حساب بیمار 54
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) وضعیت درمان بیمار 55
فصل هفم : نمودار CLASS سیستم بیمارستان 56
مقدمه 57
نمودار اصلی CLASS سیستم 58
توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم 59
جزئیات و نام هر کلاس 60
1-کلاس کاربر 60
2-کلاس مسئول پذیرش 60
3- کلاس مسئول مالی 61
4- کلاس کارشناس ترخیص 61
5- کلاس پزشک 61
6- کلاس پرستار 61
7- کلاس اطلاعات بیمار 62
8- کلاس ویزیت بیمار 62
9- کلاس وضعیت حساب 63
10- کلاس فرم ترخیص 63
11- کلاس درمان 64
12- کلاس بیماری 64
13- کلاس دارو 65
14- کلاس بخش 65
15- کلاس پرونده 66
فصل هشتم: نمودار SEQUENCE 67
نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) ثبت اطلاعات بیمار 68
نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) ثبت بخش بیمار 69
نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) ثبت انواع بیماری 70
نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) ثبت پرونده بیمار 71
نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) ویزیت بیمار 72
نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) ثبت دارو 73
نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) فرم ترخیص بیمار 74
نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) وضعیت حساب بیمار 75
نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) وضعیت درمان بیمار 76
فصل نهم : بررسی ابزارهای احتمالی 77
نحوه انتخاب ابزار احتمالی برای تحلیل سیستم بیمارستان 78
توجه به معماری در تعیین ابزار احتمالی پروژه سیستم بیمارستان 78
اپلیکیشنی که با آن حجم زیادی از کارتان انجام می شود 78
یک ابزار READ-IT-LATER 79
استفاده از کلاینت ایمیل و OUTLOOK EXPRESS 79
برنامه های خانواده واژه پرداز WORD ابزاری برای یادداشت برداشتن 79
ایجاد یک فهرست وظایف با استفاده از برنامه های TASK LIST CREATOR 80
استفاده از یک تایمر برای زمانبندی کارها با عنوان POMODORO 80
یک برنامه OFFICE SUITE برای مدیریت مستندات نوشتاری 80
یک ابزار برای مدیریت پروژه مانند پریماورا یا مایکروسافت پراجکت 81

در این نوشتار ، به بررسی و تحلیل سیستماتیک یکی از نرم افزارهای جامع با عنوان سیستم بیمارستان پرداخته شده است. هدف از تحلیل این سیستم نرم افزاری ، یافتن راه حلهای مناسب برای پیاده سازی و شناخت کامل سیستم می باشد. یافتن راه حل مناسب نیاز به بررسی و تسلط کامل به سیستم دارد. برای بررسی بایستی از یکی از روشهای تحلیل مناسب استفاده نمود.
برای این منظور :
در فصل اول به بررسی ویژن پرداخته ایم
در فصل دوم به بررسی سند SDP پرداخته ایم
در فصل سوم به بررسی رسیکهای پروژه پرداخته ایم
در فصل چهارم به بررسی نمودار Usecase پرداخته ایم
در فصل پنجم به بررسی usecase specification پرداخته ایم.
در فصل ششم به بررسی نمودار Avtivity پرداخته ایم.
در فصل هفتم به بررسی نمودار کلاس پرداخته ایم.
در فصل هشتم به بررسی نمودار Sequence پرداخته ایم.
در فصل نهم به بررسی ابزار احتمالی پرداخته ایم.

 مهندسی نرم افزار بیمارستان uml

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620