پروژه مهندسی نرم افزار uml سینما اینترپرایس آرشیتکت


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار uml سینما اینترپرایس آرشیتکت

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

تعداد صفحه: 51

پروژه مهندسی نرم افزار enterprice architect سیستم فروش بلیط سینما

طراحی و مهندسی نرم افزار سیستم بلیط فروشی سینما 

فهرست مطالب

عنوان . . . . . . . . . . .. . . . . شماره صفحه
چکیده 5
مقدمه 6
هدف سیستم جاری 6
زبان تحلیل سیستم 6
تاریخچة UML 6
UML چیست؟ 7
ویژگیهای UML 8
Use case چیست؟ 10
Actor چیست؟ 10
دیاگرام use case چیست؟ 10
ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 10
شناسائی Actor های سیستم 11
Actor کاربر 11
نمودار UseCase اولیه سیستم سینما فعالیتهای مشتری و کارمند سینما 12
نمودار UseCase فعالیتهای کارمند سینما 13
سناریوی Use Case ایجاد کاربر 14
سناریوی Use Case مربوط به ایجاد بلیط جدید 15
سناریوی Use Case پرداخت وجه 16
نمودار Business UseCase سینما 17
نمودار کلاس 18
واسط 19
بسته 19
دسترسی به اعضای کلاس ها 19
نمودار کلاس Class Diagram سیستم بلیط سینما 20
نمودار توالی Sequence 21
نمودار Sequence توالی زمان نمایش 22
نمودار Activity فعالیت زمان نمایش 23
نمودار Sequence توالی نوع نمایش 24
نمودار Sequence توالی بررسی لیست نمایش ها 25
نمودار Sequence توالی صدور بلیط 26
نمودار Sequence توالی ایجاد تاتر 27
نمودار Sequence توالی ایجاد سکانسهای فیلم 28
نمودار Sequence توالی ایجاد فیلم جدید 29
نمودار Sequence توالی ایجاد کاربر جدید 30
نمودار Sequence توالی ایجاد گزارشهای مدیریتی 31
نمودار Sequence توالی فروش بلیط و پرداخت وجه توسط مشتری 32
نمودار Sequence توالی رزرو بلیط توسط مشتری 33
نمودار Sequence توالی بررسی لیست نمایش ها 34
نمودار فعالیت 35
اهداف و موارد کاربرد نمودار فعلیت Activity Diagram 35
شناسایی هدف یک Work flow 35
تصمیم 36
نمودار Activity فعالیت ایجاد بلیط و جزئیات آن 37
نمودار Activity فعالیت فروش بلیط(سینما/تئاتر) به مشتری 38
نمودار Activity فعالیت رزرو بلیط(سینما/تئاتر) برای مشتری 39
نمودار Activity فعالیت لغو رزرو بلیط(سینما/تئاتر) برای مشتری 40
فرم User Interface ورود به سیستم Login 41
فرم User Interface ایجاد کارمند CreateEmployee 41
فرم User Interface ایجاد بلیط CreateTicket 41
فرم User Interface ایجاد مشتری CreateCustomer 42
فرم User Interface ایجاد سکانسها CreateTicketSecances 42
فرم User Interface ایجاد سکانسها CreateTicketSecances 42
فرم User Interface فروش بلیط TicketSales 43
فرم User Interface رزرو بلیط TicketReserve 43
فرم User Interface لغو رزرو بلیط CancelReserveCreateCostomer 43
نمودار Boundary class سیستم بلیط فروشی سینما 44
نمودار DFD سطح صفر سیستم بلیط فروشی سینما 45
نمودار DFD سطح یک سیستم بلیط فروشی سینما عملیات ایجاد بلیط و فروش بلیط 46
نمودار DFD سطح یک سیستم بلیط فروشی سینما عملیات رزرو بلیط 47
نمودار DFD سطح یک سیستم بلیط فروشی سینما عملیات لغو رزرو بلیط 48
نمودار Component سیستم بلیط فروشی سینما 49
نمودار Deployment سیستم بلیط فروشی سینما 50
منابع 51
کتابها 51
وب سایتها 51


چکیده
با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 
پروژه مهندسی نرم افزار enterprise architect اینترپرایس آرشیتکت بلیط سینما

در سیستم جاری (سیستم نرم افزاری فروش و رزرو بلیط سینما) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620