پروژه uml مهندسی نرم افزار مدیریت پارکینگ اتوماتیک


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه uml مهندسی نرم افزار مدیریت پارکینگ اتوماتیک

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

تعداد صفحه: 41

 پروژه UML مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستمهای نرم افزاری مدیریت پارکینگ اتوماتیک

دارای فایل WORD و رشنال رز
فهرست مطالب
عنوان . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
نمودار UseCase دسته یک و دو 4
ثبت نام و مشخصات خودرو در وب سایت و رزرو محل پارک 5
نمودار Sequence ثبت نام و مشخصات خودرو در وب سایت و رزرو محل پارک 6
نمودار Collaboration ثبت نام و مشخصات خودرو در وب سایت و رزرو محل پارک 7
نمودار Activity ثبت نام و مشخصات خودرو در وب سایت 8
نمودار Sequence بررسی وجود فضای خالی در پارکینگ 9
نمودار Collaboration بررسی وجود فضای خالی در پارکینگ 10
نمودار Activity بررسی وجود فضای خالی در پارکینگ 11
نمودار Activity رزرو پارکینگ و پرداخت آنلاین وجه 12
عملیات تمدید رزرو 13
نمودار Sequence عملیات تمدید رزرو 14
نمودار Collaboration عملیات تمدید رزرو 15
عملیات لغو رزرو 16
نمودار Sequence عملیات لغو رزرو 17
نمودار Collaboration عملیات لغو رزرو 18
عملیات پرداخت وجه آنلاین 19
نمودار Sequence عملیات پرداخت وجه آنلاین 20
نمودار Collaboration عملیات پرداخت وجه آنلاین 21
عملیات ورود خودرو به پارکینگ 22
نمودار SEQUENCE عملیات ورود خودرو به پارکینگ 23
نمودار Collaboration عملیات ورود خودرو به پارکینگ 24
نمودار Sequence بررسی مجوز رزرو پارکینگ 25
نمودار Collaboration بررسی مجوز رزرو پارکینگ 26
نمودار Activity بررسی مجوز رزرو پارکینگ 27
عملیات خروج خودرو از پارکینگ 28
نمودار Sequence عملیات خروج خودرو از پارکینگ 29
نمودار Collaboration عملیات خروج خودرو از پارکینگ 30
نمودار UseCase دسته سوم 31
عملیات ورود خودرو به پارکینگ 32
نمودار Activity عملیات ورود خودرو به پارکینگ 33
نمودار Activity عملیات ثبت ورود خودرو به پارکینگ 34
عملیات خروج خودرو از پارکینگ 35
نمودار Activity ثبت عملیات خروج خودرو از پارکینگ 36
عملیات تسویه حساب نقدی بدون درگاه اینترنتی 37
نمودار Sequence یا توالی عملیات تسویه حساب نقدی بدون درگاه اینترنتی 38
نمودار Collaboration عملیات تسویه حساب نقدی بدون درگاه اینترنتی 39
نمایش اکتورهای سیستم 40
نمایش نمودار Class 41
 
پروژه uml پارکینگ اتوماتیک
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620