دانلود پروژه حرفه ای پایگاه داده اکسس Access سیستم ثبت نمرات


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>

دانلود پروژه حرفه ای پایگاه داده اکسس Access سیستم ثبت نمرات

HyperLink
قیمت: 65000 ریال - شش هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access

دارای داکیومنت و مستندات در قالب فایل WORD DOC می باشد. . .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

توضیحات مربوط به فرم ها 3

فرم اصلی 3

فرم  ورود/ویرایش اطلاعات 3

فرم ثبت رشته های تحصیلی 4

فرم ثبت درس ها 4

فرم ثبت نام دانشجویان 5

فرم انتخاب واحد دانشجویان 5

فرم مشاهده معدل ترم 6

فرم ثبت تخفیف ها 7

نمودار فیزیکی سیستم ثبت نمرات 10

نمودار منطقی سیستم ثبت نمرات 11

 

 

پروژه  حرفه ای Access سیستم ثبت نمرات

پروژه حرفه ای پایگاه داده Access برنامه سیستم ثبت نمرات دارای Table 8وQueries 7 وForms 16 وReports 8 وMacro 3 می باشد.

 

پروژه سیستم ثبت نمرات

لیست فرم های پایگاه داده

فرم ورود / ویرایش اطلاعات

فرم انتخاب واحد

فرم ورود رشته های تحصیلی

 

و ...

پروژه دارای پشتیبانی می باشد.

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>
HyperLink