پروژه اکسس انتخاب واحد و ثبت مرخصی و غیبت


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>

پروژه اکسس انتخاب واحد و ثبت مرخصی و غیبت

HyperLink
قیمت: 100000 ریال - ده هزار تومان
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access
پروژه اکسس انتخاب واحد به همراه قابلیتهای 
ثبت دوره ها 
ثبت غیبتها 
ثبت مرخصیهای دانشجو 
تعریف درس
تعریف استاد
حضور و غیاب و ثبت تاخیر
ثبت مرخصی و اعزام به بیمارستان
ثبت نمرات
گزارش نمرات
گزارش های چند فیلتری
دارای بیش از 25 جدول Table و بیش از 25 کوئری و بیش از 25 فرم و بیش از 12 گزارش Report و 3 ماژول
کاملا قابل ویرایش
 
سیستم انتخاب واحد و ثبت مرخصی و غیبت با اکسس
 
 
 
 نمونه گزارشات سیستم انتخاب واحد و ثبت مرخصی و غیبت با اکسس
 
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>
HyperLink