سیستم ثبت فروش و موجودی ساده با اکسس


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>

سیستم ثبت فروش و موجودی ساده با اکسس

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access

تعداد صفحه: 17

پروژه اکسس ثبت فروش فروشگاه ساده دارای 3 جدول 2 کوئری 5 فرم و دو ریپورت و یک ماژول می باشد.
فهرست مطالب
اجرای برنامه 3
جدول tblForoosh 4
جدول tblKarmand 5
جدول tblMahsoolat 6
کوئری میزان فروش هر محصول  Query101 7
کوئری مانده موجودی Query102 8
فرم اصلی برنامه 9
فرم ثبت فروش 10
فرم ثبت اطلاعات کارمندان 11
فرم ثبت اطلاعات محصولات 12
فرم گزارش گیری بر اساس نام محصول با ماکرو 13
خروجی REPORT گزارش بر حسب محصول به تفکیک 13
خروجی REPORT گزارش فروش و مانده موجودی همه اقلام 14
ماکرو 15
ماژول برای نمایش ساعت جاری سیستم 16
محل نمایش ساعت 17
 پروژه ثبت فروش و موجودی انبار فروشگاه ساده با اکسس

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>
HyperLink