پروژه اکسس مدیریت خشکبار


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>

پروژه اکسس مدیریت خشکبار

HyperLink
قیمت: 60000 ریال - شش هزار تومان
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access

تعداد صفحه: 1

پروژه اکسس مدیریت خشکبار

این برنامه برای مدیریت تامین کنندگان موجود اقلام برای یک خشکبار فروشی مفید است که در این دیتابیس نام تامین کنندگان اقلام خوراکی به همراه موجودی روزانه اقلام آنها ثبت و برای خرید و تامین موجودی خشکبار فروشی از آنها استفاده می شود.

دارای 5 جدول table و 4 کوئری و 6 فرم می باشد.

 مدیریت خشکبار فروشی با اکسس


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>
HyperLink