دانلود پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access مدیریت تعمیرگاه کامیون


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>

دانلود پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access مدیریت تعمیرگاه کامیون

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access

 دانلود  پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access مدیریت تعمیرگاه کامیون

 پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access  مدیریت تعمیرگاه کامیون دارای  فرم  ، جدول  ، کوئری ، گزارش  مربوط به پایگاه داده می باشد.
 
پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access مدیریت تعمیرگاه کامیون
 
امکانات پروژه
پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access  مدیریت تعمیرگاه کامیون دارای  7 جدول، 4 کوئری ،11 فرم، 3 گزارش  می باشد.


لیست فرم های پایگاه داده
فرم ثبت نام اطلاعات کامیون
فرم ثبت محتویات کامیون
فرم گزارش ارزش قطعات موجود در هر کامیون
فرم محاسبه ارزش قطعات موجود
فرم ثبت کد ترخیص
فرم ورود مشخصات ترخیص کاران
 

لیست جدول های پایگاه داده
جدول کامیون ها
جدول قطعات
جدول محتویات کامیون
جدول ترخیص
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>
HyperLink