پشتیبانی: 09131253620
ارتباط با ما
تلگرام: 09131253620

HyperLink
مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>
پروژه اکسس پشتیبانی و مدیریت و ثبت سوابق سرویس سرویسکاران و مشتریان
قیمت: 75000 ریال - هفت هزار و پانصد تومان گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access
تعداد صفحه: 8

با این برنامه مشتریان و سرویسکاران خود را مدیریت کنید . . . برای مدیریت سرویسهای انجام شده برای گارانتی مشتریان فروشگاه هایی که در زمینه فروش و خدمات پس از فروش وسایل خانگی مانند یخچال فریزر لباسشویی و . . . دارند از این برنامه استفاده می شود.

برنامه مدیریت سرویسکاران با اکسس

با این برنامه می توانید سرویسکاران خود را ردیابی و مدیریت کنید. سوابق سرویسهیا انجام شده توسط هر یک از سرویسکاران برای هر مشتری ثبت و نگداری می شود. مبالغ دریافتی توسط هر یک از سرویسکاران در برنامه قابل ثبت می باشد . . .

گزارش سرویسهای هر سرویسکار به تفکیک مشتری

فرم ثبت اطلاعات سرویس انجام شده توسط سرویسکار

برنامه قابل ویرایش می باشد و هیچ قفلی ندارد . .. 


تگها: access projects   ms access   برنامه درخواست خدمات مشتری   برنامه رد یابی سرویسکاران   برنامه سرویسکار و مشتری   برنامه مدیریت سرویسکاران   برنامه مدیریت مشتریان با اکسس   پروژه اکسس   دانلود پروژه اکسس   سرویس سرویسکاران   سوابق سرویس مشتری   مشتری و سرویسکار   
مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>
HyperLink