پروژه اکسس مدیریت تولید لباس


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>

پروژه اکسس مدیریت تولید لباس

HyperLink
قیمت: 40000 ریال - چهار هزار تومان
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access

برنامه اکسس مدیریت خط تولید

دارای 4 جدول یا Table و 3 کوئری و تعداد 7 فرم FORM و 3 گزارش یا Report می باشد.

با استفاده از این برنامه ساده می توانید خط تولید لباس را مدیریت کنید و تعداد لباس تولیدی در خط تولید بر اساس شخص و بر اساس تاریخ به صورت کلی را مشاهده و مدیریت نمایید.

 خط تولید لباس با اکسس


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>
HyperLink