دانلود پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access صدور بیمه نامه


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>

دانلود پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access صدور بیمه نامه

HyperLink
قیمت: 40000 ریال - چهار هزار تومان
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access

  دانلود  پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access صدور بیمه نامه

 پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access صدور بیمه نامه دارای  فرم  ، جدول  ، کوئری ، گزارش و ماکرو مربوط به پایگاه داده می باشد.

  دانلود  پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access صدور بیمه نامه

امکانات پروژه
پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access صدور بیمه نامه دارای   4 جدول، 2 کوئری ،8 فرم و 5 گزارش  می باشد.


لیست فرم های پایگاه داده
فرم صدور بیمه نامه
فرم خریدار 
فرم انواع بیمه
فرم بیمه نامه های صدوری هر مشتری
فرم مشخصات مشتری

لیست جدول های پایگاه داده
جدول مشتریان
جدول  انواع بیمه
جدول بیمه نامه ها

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>
HyperLink