برنامه سیستم تشخیص بیماری با استفاده از #C و ویندوز اپلیکیشن دارای داکیومنت و مستندات WORD


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>

برنامه سیستم تشخیص بیماری با استفاده از #C و ویندوز اپلیکیشن دارای داکیومنت و مستندات WORD

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server

دارای داکیومنت و مستندات در قالب فایل WORD Doc و دارای نمودار های UML و فایل رشنال رز و نمودار های DFD و توضیحات و دارای پشتیبانیفهرست مطالب

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

فرم ورود به سیستم 4

فرم اصلی سیستم تشخیص بیماری 5

فرم ثبت بیماریهای جدید 7

فرم ثبت داروها 9

فرم ثبت نوع دارو 11

فرم تشخیص بیماری 13

فرم تعویض کلمه عبور 14

فرم ثبت کاربر جدید 16

آموزش نحوه استفاده از فرمهای سیستم تشخیص بیماری 18فرم ورود به سیستم 

 

namespace BimaryDetect

{

    public partial class frmLogin : Form // ارث بری از کلاس اصلی فرم

    {

        public frmLogin()

        {

            InitializeComponent(); // متد ایجاد اشیاء بر روی فرم

        }


        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) // رخداد زمان کلیک// متد بررسی نام کاربری و کلمه عبور

        {

            if (textBox1.Text == "" || textBox2.Text == "")

            {

                MessageBox.Show("مقادیر فیلدها نمی توانند خالی باشند");

            }

            else

            {// nv hdk foa hc xvdr ndjh fds khl ;hvfvd , ;gli uf,v fvvsd ld a,kn

                FirstClass dbCheck = new FirstClass(); // ایجاد شئ از کلاس که این کلاس عملیات اجرایی روی پایگاه داده را انجام می دهد.

                DataTable dtChek = new DataTable();


                dtChek = dbCheck.dbOut("SELECT     TOP 100 PERCENT UserName, Password FROM userInfo WHERE     (Password = '" + textBox2.Text.Trim() + "' AND UserName = '" + textBox1.Text.Trim() + "') ORDER BY UserName"); // بر اساس این کوئری اطلاعات کاربری از دیتابیس خوانده می شود

                if (dtChek.Rows.Count <= 0)//اگر رکوردی با مشخصات وارد شده واکشی نشده باشد

                {

                    MessageBox.Show("نام کاربری و کلمه عبور اشتباه وارد شده اند");

                }

                else

                {// اگر اطلاعات وارد شده صحیح باشند

                    GlobalClass.GlobalVar = textBox1.Text.Trim();

                    textBox1.Text = "";

                    textBox2.Text = "";

                    dtChek.Clear();

                    

                    this.Visible = false;

                    frmMDI frm = new frmMDI();

                    frm.Show(); // نمایش آبجکت مورد نظر

                }

            }

 

        }

 

برنامه سیستم تشخیص بیماری با استفاده ازسی شارپ و ویندوز اپلیکیشن

برنامه سیستم تشخیص بیماری با استفاده از سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین فرم دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی.این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

برنامه سیستم تشخیص بیماری با استفاده ازسی شارپ و ویندوز اپلیکیشن
 
عنوان رویه ها،جداول طراحی شده  در سیستم تشخیص بیماری
Bimary
DarooHa
DarooTypes
ProjLogs
sp_ProjLogs_Insert
sp_userInfo_DeleteRow
sp_userInfo_Insert
sp_userInfo_Update
userInfo

امکانات برنامه
فرم ورود به سیستم
فرم اصلی سیستم تشخیص بیماری
فرم ثبت بیماریهای جدید
فرم ثبت داروها
فرم ثبت نوع دارو
فرم تشخیص بیماری
فرم تعویض کلمه عبور
فرم ثبت کاربر جدید
آموزش نحوه استفاده از فرمهای سیستم تشخیص بیماری

پروژه دارای پشتیبانی می باشد.

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620