برنامه سیستم اتوماسیون اداری با استفاده از سی شارپ ویندوز اپلیکیشن


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>

برنامه سیستم اتوماسیون اداری با استفاده از سی شارپ ویندوز اپلیکیشن

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server
 برنامه  سیستم اتوماسیون اداری با استفاده از  سی شارپ ویندوز اپلیکیشن دارای بخشهای متنوع و دارای چندین فرم دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.
 برنامه  سیستم اتوماسون اداری با استفاده از  سی شارپ ویندوز اپلیکیشن
 

عنوان جداول طراحی شده  در برنامه سیستم اتوماسیون اداری  
معرفی جدول های پایگاه داده
tblAdminAndikate
tblAndikator
tblLogs
tblMadrak
tblNetPaths
tblUserPermiss
tblUsers
tblUserTypes
 
امکانات برنامه
فرم ثبت اطلاعات پرسنلی کارکنان
فرم ثبت ویرایش مدارک تحصیلی
فرم ویرایش مشخصات کاربری
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>
HyperLink