برنامه سیستم بنگاه با استفاده از #C و ویندوز اپلیکیشن دارای داکیومنت و مستندات در قالب فایل Word و UML


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>

برنامه سیستم بنگاه با استفاده از #C و ویندوز اپلیکیشن دارای داکیومنت و مستندات در قالب فایل Word و UML

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server

دارای داکیومنت و مستندات در قالب فایل WORD Doc و دارای نمودار های UML و نمودار های DFD و توضیحات و دارای پشتیبانی

فهرست مطالب 

مقدمه 6

مراحل انجام پروژه 7

فصل اول: نمودار ER و پایگاه داده 8

1-1- جداول پایگاه داده 9

1-1-1- نام جدول: tblKharidaran 9

1-1-2- نام جدول:  tblForuShandegan 9

1-1-3- نام جدول:  tblMoamelehType 9

1-1-4- نام جدول:  tblMelks 9

1-1-5- نام جدول:  tblSanadsStatuse 10

1-1-6- نام جدول:  userInfo 10

1-1-7- نام جدول:  tblContracts 10

1-1-8- نام جدول: UserTypes 10

1-1-9- نام جدول: BossMailBox 11

1-1-10- نام جدول: BossAttachMents 11

1-1-11- نام جدول: taffMailbox 11

1-1-12- نام جدول: StaffAttachments 11

1-2- نمودار ER به همراه نمایش ارتباط بین جداول و موجودیتها 12

فصل دوم: نیازمندیهای سیستم 13

2-1- ارائه شرح سيستم نرم افزاربنگاه 14

2-1-1. هدف 14

2-2- وضعيت‌ موجود در سيستم‌ فعلی بنگاه 15

2-2-1. جايگاه‌ ‌ و شرح‌ وظايف‌ 15

2-2-2. نيروي‌ انساني‌ موجود 15

2-2-3. نوع خدمات 15

2-2-4. سيستم‌ كدگذاري‌ سوابق 15

2-2-5. تجهيزات‌ سخت افزاري موجود در بنگاه 16

2-2-6. فرايند دریافت سفارش مشتری 16

2-2-7. فرمهاي‌ فعلی مورد استفاده‌ 16

2-2-8. گزارشات سيستم 16

2-3- كاستيها و محدوديتهاي‌ سيستم‌ اطلاعات‌ بنگاه 17

2-4- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار بنگاه 18

2-4-1. اطلاعات پايه 18

2-4-2. عمليات مربوط به جستجو 18

2-4-3. گزارش‌ها 19

2-4-4. امنيت و حدود دسترسي 20

2-4-5. بازسازی اطلاعات 20

2-5- نمودار SDM سیستم بنگاه 21

2-6- كاربران سيستم نرم افزار بنگاه 22

2-7- ذينفعان نرم افزار 23

فصل سوم: نمودار های DFD 24

1-1- نمودار زمینه ای سیستم بنگاه 25

1-2- نمودار سطح صفر سیستم بنگاه 26

1-3- نمودار سطح یک سیستم بنگاه 27

1-4- نمودار سطح دو سیستم بنگاه (مربوط به عملیات انجام معاملات) 28

1-5- نمودار سطح دو سیستم بنگاه (مربوط به عملیات دریافت پرداختها) 29

فصل چهارم: نمودار Use Case و سناریو 30

4-1- Use case چیست؟ 31

4-2- Actor چیست؟ 32

4-3- دیاگرام use case چیست؟ 32

4-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 32

4-5- شناسائی Actor های سیستم 33

4-6- Actor کاربر 33

4-6-1. Actor مدیر 34

4-6-2. Actor کارمندان 35

4-6-3. Actor مشتریان 35

4-7- شناسائی Use Case ها 36

4-7-1. نمودارهای USE CASE 1 (Sign Up – Sign In) 37

4-7-1.1. سناریوی Sing Up Use Case 38

4-7-1.2. سناریوی Sing In Use Case 39

4-7-2. نمودارهای USE CASE 2 40

4-7-2.1. سناریوی RequestConsideration Use Case 41

4-7-2.2. سناریوی CreatingContract Use Case 42

4-7-2.3. سناریوی Performa Invoice Use Case 43

4-7-3. نمودارهای USE CASE 3 44

7-6-3-1- سناریوی Use Case دریافت/پرداخت وجه 45

7-6-3-2- سناریوی Use Case Order 46

4-7-4. نمودارهای USE CASE 4 47

4-7-5. نمودار کلی Use Case 48

فصل پنجم: نمودار Class 49

5-1- نمودار Class اصلی سیستم فروشگاه 50

5-2- نمودار Class مربوط به کاربر 51

5-3- نمودار Class مربوط به مدیر 51

5-4- نمودار Class مربوط به کلاس کارمند 52

5-5- نمودار Class مربوط به مشتری 52

5-6- نمودار Class مربوط به نوع مشتری 52

5-7- نمودار Class مربوط به معاملات 53

5-8- نمودار Class مربوط به نوع معاملات 53

5-9- نمودار Class مربوط به صندوق پستی مدیر و کارمند 54

فصل ششم: نمودار Sequence 55

6-1- نمودار Sequence (Sign In) 56

6-2- نمودار Sequence (Sign Up) 57

6-3- نمودار Sequence (ارائه صورتحساب) 58

6-4- نمودار Sequence (ارائه گزارش به مدیر) 59

6-5- نمودار Sequence (استخدام کارمند توسط مدیر) 60

6-6- نمودار Sequence (ایجاد قرارداد توسط کارمند) 61

6-7- نمودار Sequence (بررسی درخواستها توسط کارمند) 62

6-8- نمودار Sequence (بررسی صورتحسابها توسط مدیر) 63

6-9- نمودار Sequence (تائید قراردادها توسط مدیر) 64

6-10- نمودار Sequence (بررسی صورتحسابها توسط مدیر) 65

6-11- نمودار Sequence (صندوق پستی کارمند) 66

6-12- نمودار Sequence (صندوق پستی مدیر) 67

فصل هفتم:بررسی زبان برنامه نویسی و علت انتخاب آن 68

اهداف طراحی زبان 70

تاریخچه 70

ویژگی‌ها 71

سیستم یکپارچه شده 72

انواع داده 72

Boxing و EnBoxing 73

ویژگی‌های جدید در C# 2.0 73

کلاسهای partial 73

Genericها 74

کلاس های static 74

یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع 75

Delegateهای ناشناس 75

Delegate covariance and contravariance 75

نوع داده Nullable 76

فصل هشتم: بررسی Source Code 77

فصل دهم:پایگاه داده مورد استفاده 110

پایگاه داده ها یا دادگان چیست؟ 111

تعریف پایگاه داده 111

مدیر سیستم پایگاه داده‌ای 111

مدل رابطه ایی 112

تاریخچه پایگاه داده 113

SQL چيست؟ 114

کدهای SQL جهت تولید جداول پایگاه داده سیستم جاری 115مقدمه

تفاوت برنامه نویسان حرفه ای با برنامه نویسان آماتور در توانایی ایجاد برنامه هایی با رابط کاربر زیبا تر و حجم کمتر و سرعت پردازش بالاتر است.

البته در اين ميان طراحان مساله نيز سهم بسزائي در اين زمينه دارند. چرا كه در صورت وجود نداشتن يك طرح اوليه از نرم افزار نمي توان به سادگي برنامه نويسي نمود. زيرا شناخت كافي از صورت مساله وجود ندارد. به همين سبب ممكن است در مراحل مختلف براي نوشتن برنامه مجبور شويم چندين مرحله به عقب بازكرديم و اين گونه مسائل در پروژه هاي بزرگ كه در آنها پروسه زماني وجود دارد مشكل ساز خواهد بود.

البته نكته مهمي كه بايد به آن اشاره نمود اين است كه عدم وجود منابع اطلاعاتی مناسب در مورد راه حل مسائل برنامه نویسی همیشه یکی ار دلایل عقب ماندگی صنعت نرم افزار کشور بوده است.

یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که یکی از منابع درآمد ارزی در کشور هند فروش نرم افزار های تولید شده در این کشور به کشورهای دیگر می باشد. 

البته برنامه نويسي مساله مهمي مي باشد. ولي مهمتر از آن طراحي و تحليل سيستمي است كه بايد براي آن برنامه نويسي نمود. بنابراين با توجه به اين مساله ، شناخت روشي كه بتوان با آن به گونه اي سيستماتيك و اصولي يك سيستم را مورد بررسي قرار داد و نيازمنديهاي آن را به طور كامل بدست آورد نكته بسيار مهمي است كه البته به آن توجه زيادي نمي شود.

در اين پروژه و تحقيق سعي بر آن شده كه با يكي از روشهاي طراحي و تجزيه و تحليل سيستمها به نام UML  به طراحي نرم افزار مشاور املاک يكي از بنگاه های معاملات املاک به صورت بخش به بخش پرداخته شود. مراحل انجام پروژه 

پروژه حاضر در پنج مرحله انجام مي شود كه اين پنج مرحله به شرح ذيل مي باشند:

1- شرح سيستم 

1.1. تعريف 

1.2. كاربرد 

1.3. مزايا 

2- آناليز سيستم 

3- تهيه الگوريتم و فلوچارت ( تعريف اينكه بر روي اطلاعات چه كار هايي انجام شود ) 

4- طراحي پايگاه داده 

1-4- پايگاه داده 

2-4- فيلدهاي كليدي 

3-4- شكل رابطه اي 

5- طراحي كاربردي برنامه 

 

6- تجزیه و تحلیل سیستم نرم فزاری به روش UML

برنامه سیستم  بنگاه با استفاده ازسی شارپ و ویندوز اپلیکیشن


برنامه سیستم بنگاه با استفاده از سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین فرم دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی.این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

برنامه سیستم  بنگاه با استفاده ازسی شارپ و ویندوز اپلیکیشن
 
عنوان رویه ها،جداول طراحی شده و ویوها در سیستم بنگاه
sp_tblContracts_DeleteRow
sp_tblContracts_Insert
sp_tblContracts_SelectAll
sp_tblContracts_SelectRow
sp_tblContracts_Update
sp_tblForuShandegan_DeleteRow
sp_tblForuShandegan_Insert
sp_tblForuShandegan_SelectAll
sp_tblForuShandegan_SelectRow
sp_tblForuShandegan_Update
sp_tblKharidaran_DeleteRow
sp_tblKharidaran_Insert
sp_tblKharidaran_SelectAll
sp_tblKharidaran_SelectRow
sp_tblKharidaran_Update
sp_tblMelks_DeleteRow
sp_tblMelks_Insert
sp_tblMelks_SelectAll
sp_tblMelks_SelectRow
sp_tblMelks_Update
sp_tblMoamelehType_DeleteRow
sp_tblMoamelehType_Insert
sp_tblMoamelehType_SelectAll
sp_tblMoamelehType_SelectRow
sp_tblMoamelehType_Update
sp_tblSanadsStatuse_DeleteRow
sp_tblSanadsStatuse_Insert
sp_tblSanadsStatuse_SelectAll
sp_tblSanadsStatuse_SelectRow
sp_tblSanadsStatuse_Update
sp_userInfo_DeleteRow
sp_userInfo_Insert
sp_userInfo_SelectAll
sp_userInfo_SelectRow
sp_userInfo_Update
tblContracts
tblForuShandegan
tblKharidaran
tblMelks
tblMoamelehType
tblSanadsStatuse
userInfo
VIEW1
VIEW2

امکانات برنامه
فرم ورود به سیستم
فرم درج انواع معاملات
فرم ثبت مشخصات ملک جدید
فرم ثبت قرارداد
و ...

پروژه دارای پشتیبانی می باشد.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620