برنامه طراحي سيستم مدیریت هتل وزیر سیستم انبارداری وزیرسیستم حسابداری با استفاده از#C وویندوز اپلیکیشن


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>

برنامه طراحي سيستم مدیریت هتل وزیر سیستم انبارداری وزیرسیستم حسابداری با استفاده از#C وویندوز اپلیکیشن

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server

دارای داکیومنت و مستندات در قالب فایل WORD Doc و دارای نمودار های DFD و توضیحات کدها و دارای پشتیبانی


فهرست مطالب

عنوان ........................................................................................................................صفحه

فصل اول 10

معرفی پروژه و بیان ضروریت های پرداختن به آن 11

معرفی پروژه 11

ضرورت پرداختن به این پروژه 12

فصل دوم 13

مهندسی نرم افزار 14

شرح مختصری از ابزار های استفاده شده در طراحی و ساخت پروژه 15

فصل سوم 18

رزروشن 20

روش کسب و کار: 20

دیکشنریِ کسب و کار (Business glossary): 22

سناریو ها 23

سناریو پذیرش: 23

سناریو رزور: 25

سناریو خانه داری: 26

سناریو مدیر هتل: 27

سناریو فرایندهای جانبی )رستوران – لاندری و...) 28

نمودارهای DFD: 29

نمودارDFD زمینه ای هتل 29

نمودار سطح صفر نرم افزار هتل 30

نمودار سطح 1 DFD فیزیکی نرم افزار هتل 31

نمودار سطح 1 DFD فیزیکی نرم افزار هتل 32

نمودار سطح 2 DFD فیزیکی نرم افزار هتل (عملیات کرایه دادن) 33

نمودار سطح 2 DFD فیزیکی نرم افزار هتل (عملیات پردازش پرداخت) 34

نمودار سطح 2 DFD فیزیکی نرم افزار هتل (عملیات انصراف از رزرو اتاق) 35

نمودار سطح 2 DFD فیزیکی نرم افزار هتل (عملیات ایجاد گزارش) 36

نمودار سطح 3 DFD فیزیکی نرم افزار هتل (عملیات ایجاد گزارش وضعیت اتاقها) 37

نمودار سطح 3 DFD فیزیکی نرم افزار هتل (عملیات ایجاد گزارش پرداخت های مشتری) 38

نمودار Context Diagram (همراه با جزئیات) 39

نمودار Context Diagram (کلی) 40

بررسی روند کار در واحدهای هتل 41

5-1- نحوه صدور درخواست کالا از انبار در کلیه واحدها 41

5-2- نحوه تنظیم قراردادهای هتل 43

5-3- روال کار در انبار 46

5-4- روال کار در واحد پذیرش 48

5-5- روال کار در واحد خرید 50

5-6- روال کار در امور مالی و حسابداری 52

موجودیت ها و ویژگی های نرمال شده: 54

موجودیت ها و ویژگی های نرمال شده (ترجمه): 55

نمودار ERD: 57

نمودار ERD (ادامه): 58

انبارداری 59

روش کسب و کار: 59

سناریوها 61

سناریو دریافت سفارش: 61

سناریو تهیه کالا(خرید کالا): 62

نمودار زمینه ای DFD سیستم انبار (Context Diagram) 63

نمودار سطح صفر سيستم انبار 64

نمودار سطح يك DFD سیستم انبار (ناشی از عملیات انبار) 65

نمودار سطح دو DFD سیستم انبار (ناشی از صدور درخواست) 66

نمودار سطح سه DFD سیستم انبار (صدور ناشی از درخواست) 67

نمودار سطح چهار DFD سیستم انبار (ناشی از بررسی صدور) 68

نمودار سطح يك DFD سیستم انبار (ناشی از ورود کالا ) 69

نمودار سطح يك DFD سیستم انبار (ناشی از درخواست خرید ) 70

DFD سطح صفر: 71

DFD سطح یک: 71

DFD سطح یک: 72

موجودیت ها و ویژگی های نرمال شده: 73

موجودیت ها و ویژگی های نرمال شده (ترجمه): 73

نمودار ERD: 75

فرمهاي‌ مورد استفاده‌ در سيستم‌ انبار هتل 76

حسابداری 77

سناریوها 79

سناریو دفتر صندوق: 79

سناریو دفتر پانسیون: 80

سناریو دفتر روزنامه عمومی: 81

سناریو دفتر اتمام اقامت: 82

سناریو دفتر خرید کالا: 83

سناریو دفتر دست مزد: 84

سناریو دفتر کل: 85

DFD سطح صفر منطقی 86

DFD سطح یک منطقی 87

DFD ثبت پرداخت ها 88

نمودار DFD منطقی ثبت سفارشات: 89

نمودار DFD منطقی ثبت سفارشات: 90

نمودار DFD منطقی ثبت سفارشات – نمودار سطح یک 91

نمودار DFD منطقی ثبت سفارشات – نمودار سطح یک 92

نمودار DFD ثبت سفارشات مشتری – سطح صفر 93

نمودار DFD ثبت سفارشات مشتری – سطح 1 94

نمودار DFD ثبت سفارشات مشتری – سطح 2 95

نمودار DFD ثبت سفارشات مشتری – سطح 3 96

نمودار DFD مدیریت پرداخت ها – سطح صفر 97

نمودار DFD مدیریت پرداخت ها – سطح 1 98

نمودار DFD مدیریت پرداخت ها – سطح 2 99

نمودار DFD 100

موجودیت ها و ویژگی های نرمال شده: 101

موجودیت ها و ویژگی های نرمال شده (ترجمه): 101

نمودار ERD: 102

فصل چهارم 103

صفحه ورود به سیستم 104

صفحه اصلی نرم افزار 106

صفحه اضافه کردن اتاق 113

صفحه ویرایش اتاق 117

صفحه جستجوی اتاق بر اساس شماره اتاق 122

صفحه جستجوی اتاق بر اساس ویژگیهای اتاق 125

صفحه مسافر جدید 128

صفحه ثبت خدمات برای مسافران 135

صفحه پایان اقامت 140

صفحه تعریف کالا و اقلام (زیر سیستم انبارداری) 143

صفحه درج سفارشات خرید (زیر سیستم انبارداری) 149

صفحه ثبت تحویل کالا و اقلام به انبار (زیر سیستم انبارداری) 155

صفحه تحویل کالا به درخواست کننده (زیر سیستم انبارداری) 159

صفحه تعریف واحد جدید (زیر سیستم انبارداری) 162

صفحه تعریف طبقه بندی جدید (زیر سیستم انبارداری) 166

صفحه تعریف واحد کالای جدید (زیر سیستم انبارداری) 170

صفحه تعریف واحد کالای جدید (زیر سیستم انبارداری) 174

صفحه گزارشات سفارشات هر واحد (زیر سیستم انبارداری) 178

صفحه گزارشات اقلام خریداری شده (زیر سیستم انبارداری) 180

صفحه گزارشات اقلام تحویلی (زیر سیستم انبارداری) 182

صفحه گزارشات موجودی انبار (زیر سیستم انبارداری) 184

صفحه ثبت دفاتر ( زیر سیستم حسابداری ) 186

صفحه ثبت چکها ( زیر سیستم حسابداری ) 190

صفحه دفتر روزنامه ( زیر سیستم حسابداری ) 195

صفحه دفتر اتمام اقامت ( زیر سیستم حسابداری ) 200

صفحه پرداخت دستمزد ( زیر سیستم حسابداری ) 205

صفحه ثبت خرید کالا ( زیر سیستم حسابداری ) 209

صفحه دفتر صندوق ( زیر سیستم حسابداری ) 214

صفحه دفتر پانسیون ( زیر سیستم حسابداری ) 219

صفحه گزارش پرداخت دستمزد ( زیر سیستم حسابداری ) 223

صفحه گزارش خرید کالا ( زیر سیستم حسابداری ) 225

صفحه گزارش دفتر صندوق ( زیر سیستم حسابداری ) 227

صفحه گزارش دفتر روزنامه ( زیر سیستم حسابداری ) 229

صفحه گزارش چک ها ( زیر سیستم حسابداری ) 231

صفحه تغییر کلمه عبور 233

فصل پنجم 235

نتیجه گیری 236

منابع: 237

چکیده:

پروژه ی پیش رو در باره ی طراحی و ساخت سیستم نرم افزار جامع مدریت هتل می باشد. که از سه بخش اصلیِ رزروشن، حساب داری و انبار داری تشکیل شده است که این سه بخش هر کدام برای یک واحد مجزا تولید شده اند و برای هر واحد به صورت مستقل کار می کنند.

این سه قسمت عمده با ارتباط با یک دیگر از طریق یک پایگاه داده ی مشترک، قابلیت ایجاد ارتباط سه واحد کاریه رزروشن، انبارداری و حساب داری را امکان پزیر می کنند که با مدیریت این ارتباط از طریق یک نرم افزار دیگر که مربوط به واحد مدریت هتل می باشد. امکان مدریت کل سیستمِ کسب و کاریِ هتل بوجود آمده است.

1. قسمت رزروشن موارد مربوط به پذیرش مسافر، ارئه ی خدمات به مسافر و به طور کلی ارتباط با مشتری و همین طور مدریت اتاق ها و وسائل اتاق را بر عهده دارد. لازم به ذکر است که واحد های رستوران، کافی شاپ و واحد لاندری نیز جزو واحدِ اصلیِ رزروشن می باشند که به عنوان اپراتور های جانبیِ رزروشن عمل می کنند.

2. انبارداری و ظیفه ی تهیه ی مواد و وسایل هتل را دارد که با گرفتن سفارش از واحد های دیگر هتل مثل رزروشن، رستوران، کافی شاپ و...؛ وسایل مورد نیاز هتل را تهیه و تامین می کند. و همچنین وظیفه ی مدیریت وسایل هتل را بر عهده دارد. و به طور کلی اطلاعات مربوط به نوع، مشخصات، تعداد و... کالا و همچنین مکان همه کالا های هتل را به صورت پویا جمع آوری و مدریت می کند.

3. قسمت حساب داری مدریت کلیِ دخل و خرج هتل را بر عهده دارد. حساب داری وضعیت مالی هتل را به طور مداوم ثبت، و گزارشات روزانه، ماهیانه و سالیانه از اعداد و ارقام مربوط به خريد، مصرف و درآمدها را ارائه می کند. همین طور هزینه های مالی مانند حق الزحمه بازرسان و هزینه های خسارات و انبار و سایر هزینه ها؛ و محاسبات درآمدها مثل اجاره اتاق، رستوران و کافیشاپ، لاندری و... را کنترل می کند.

 

 برنامه طراحي سيستم مدیریت هتل و زیر سیستم انبارداری و زیرسیستم حسابداری با استفاده از#C و ویندوز اپلیکیشن 

برنامه طراحي سيستم مدیریت هتل و زیر سیستم انبارداری و زیرسیستم حسابداری با استفاده از#C و ویندوز اپلیکیشن داراي بخشهاي متنوع و داراي چندين فرم داراي بخش مديريتي به همراه پايگاه داده SQL Server و داراي پشتيباني. اين برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روي Server نيز قابل نصب و اجرا مي باشد.


 برنامه طراحي سيستم مدیریت هتل و زیر سیستم انبارداری و زیرسیستم حسابداری با استفاده از#C و ویندوز اپلیکیشن
 
عنوان جداول طراحي شده در سيستم مدیریت هتل و زیر سیستم انبارداری و زیرسیستم حسابداری 
 
معرفي جدول هاي پايگاه داده
ChunkData
ChunkSegmentMapping
ExecutionCache
PersistedStream
Segment
SegmentedChunk
SessionData
SessionLock
SnapshotData
 
معرفي رويه هاي پايگاه داده
GetDBVersion

امکانات برنامه
فرم ورود به سیستم
فرم اصلی نرم افزار
فرم اضافه کردن اتاق
فرم ویرایش اتاق
فرم جستجوی اتاق بر اساس شماره اتاق
فرم جستجوی اتاق بر اساس ویژگیهای اتاق
فرم مسافر جدید
فرم ثبت خدمات برای مسافران
فرم پایان اقامت
فرم تعریف کالا و اقلام (زیر سیستم انبارداری)
فرم درج سفارشات خرید (زیر سیستم انبارداری)
فرم ثبت تحویل کالا و اقلام به انبار (زیر سیستم انبارداری)
فرم تحویل کالا به درخواست کننده (زیر سیستم انبارداری)
فرم تعریف واحد جدید (زیر سیستم انبارداری)
فرم تعریف طبقه بندی جدید (زیر سیستم انبارداری)
فرم تعریف واحد کالای جدید (زیر سیستم انبارداری)
فرم تعریف واحد کالای جدید (زیر سیستم انبارداری)
فرم گزارشات سفارشات هر واحد (زیر سیستم انبارداری)
فرم گزارشات اقلام خریداری شده (زیر سیستم انبارداری)
فرم گزارشات اقلام تحویلی (زیر سیستم انبارداری)
فرم گزارشات موجودی انبار (زیر سیستم انبارداری)
فرم ثبت دفاتر ( زیر سیستم حسابداری )
فرم ثبت چکها ( زیر سیستم حسابداری )
فرم دفتر روزنامه ( زیر سیستم حسابداری )
فرم دفتر اتمام اقامت ( زیر سیستم حسابداری )
فرم پرداخت دستمزد ( زیر سیستم حسابداری )
فرم ثبت خرید کالا ( زیر سیستم حسابداری )
فرم دفتر صندوق ( زیر سیستم حسابداری )
فرم دفتر پانسیون ( زیر سیستم حسابداری )
فرم گزارش پرداخت دستمزد ( زیر سیستم حسابداری )
فرم گزارش خرید کالا ( زیر سیستم حسابداری )
فرم گزارش دفتر صندوق ( زیر سیستم حسابداری )
فرم گزارش دفتر روزنامه ( زیر سیستم حسابداری )
فرم گزارش چک ها ( زیر سیستم حسابداری )
فرم تغییر کلمه عبور

پروژه داراي پشتيباني مي باشد.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620