برنامه سیستم حسابداری با استفاده از #C و ویندوز اپلیکیشن


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>

برنامه سیستم حسابداری با استفاده از #C و ویندوز اپلیکیشن

HyperLink
قیمت: 60000 ریال - شش هزار تومان
گروه: پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server

  برنامه سیستم حسابداری با استفاده ازسی شارپ و ویندوز اپلیکیشن


برنامه سیستم حسابداری با استفاده از سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین فرم دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی.این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

برنامه سیستم حسابداری با استفاده ازسی شارپ و ویندوز اپلیکیشن
 
عنوان رویه ها،جداول طراحی شده و ویوها در برنامه سیستم حسابداری
sp_alterdiagram
sp_creatediagram
sp_dropdiagram
sp_helpdiagramdefinition
sp_helpdiagrams
sp_renamediagram
sp_upgraddiagrams
sysdiagrams
tblBookNumbers
tblCashBook
tblChecks
tblInhebitantEndBook
tblMerchanDiseBuyBook
tblPensionBook
tblSalary
tblTotalDayBook
tblUsers
xtblBookHa

امکانات برنامه
فرم دفتر صندوق
فرم ثبت دفاتر
فرم ثبت چک ها
و ...

پروژه دارای پشتیبانی می باشد.

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>
HyperLink