برنامه مدیریت فروشگاه لبنیات با استفاده از سی شارپ ویندوز اپلیکیشن دارای داکیومنت و مستندات UML و WORD


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>

برنامه مدیریت فروشگاه لبنیات با استفاده از سی شارپ ویندوز اپلیکیشن دارای داکیومنت و مستندات UML و WORD

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server

دارای داکیومنت و مستندات در قالب فایل WORD Doc و دارای نمودار های UML و نمودار های DFD و توضیحات و دارای پشتیبانی

فهرست مطالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

فصل اول:   مقدمه و هدف پروژه فروشگاه 6

الف- هدف 7

ب) محدوده پروژه 7

مقدمه 8

مشخصات فنی نرم افزار 8

فصل دوم:   توضیحات کلی سیستم 9

الف) توضيحات کلي 10

1-چشم انداز محصول 10

2- محيط عملياتي 10

3- مستندات کاربران 11

4- مفروضات و وابستگي ها 11

5- نيازمندي هاي امنيتي 11

6- ويژگي هاي کيفيت نرم افزار 12

7- مجموعه بازنگريها و اصلاح 12

8-مزایای سیستم 12

9- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار فروش 13

كاربران سيستم نرم افزار فروش 16

ذينفعان نرم افزار 16

نمودار نيازمنديهاي سیستم لبنیاتی 17

نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش لبنیاتی 18

نمودار فیزیکی DFD اولیه (سطح صفر) 19

مشخص نمودن محدوده سیستم 20

تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها 21

نمودار سطح زمینه ای(DFD) 22

نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD) 23

نمودار DFD سطح 2 مربوط به دریافت و پرداخت سطح 1 24

نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم لبنیاتی 25

نمودار DFD منطقی سطح 0 مربوط به سیستم لبنیاتی 26

نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت سفارش 27

نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت پرداخت 28

فصل سوم:   Source Code 29

فصل چهارم:   SQL DataBase 80

4-1- نمودار ER مربوط به ارتباط بین جداول 81

فصل پنجم:   زبان برنامه نویسی C# 82

اهداف طراحی زبان 84

تاریخچه 84

ویژگی‌ها 85

سیستم یکپارچه شده 86

انواع داده 86

Boxing و EnBoxing 87

ویژگی‌های جدید در C# 2.0 87

کلاسهای partial 88

Genericها 88

کلاس های static 88

یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع 89

Delegateهای ناشناس 89

Delegate covariance and contravariance 89

نوع داده Nullable 90

فصل ششم:   اکتورها و Functionary های سیستم 91

Use case چیست؟ 92

Actor چیست؟ 93

دیاگرام use case چیست؟ 93

ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 93

شناسائی Actor های سیستم 94

Actor کاربر 94

Actor مدیر واحد فروش 95

Actor کارمندان فروش 96

Actor مشتریان 96

شناسائی Use Case ها 97

نتیجه گیری 98

پیشنهادات 99

منابع و مواخذ 100فهرست مطالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

فصل اول:   مقدمه و هدف پروژه فروشگاه 6

الف- هدف 7

ب) محدوده پروژه 7

مقدمه 8

مشخصات فنی نرم افزار 8

فصل دوم:   توضیحات کلی سیستم 9

الف) توضيحات کلي 10

1-چشم انداز محصول 10

2- محيط عملياتي 10

3- مستندات کاربران 11

4- مفروضات و وابستگي ها 11

5- نيازمندي هاي امنيتي 11

6- ويژگي هاي کيفيت نرم افزار 12

7- مجموعه بازنگريها و اصلاح 12

8-مزایای سیستم 12

9- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار فروش 13

كاربران سيستم نرم افزار فروش 16

ذينفعان نرم افزار 16

نمودار نيازمنديهاي سیستم لبنیاتی 17

نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش لبنیاتی 18

نمودار فیزیکی DFD اولیه (سطح صفر) 19

مشخص نمودن محدوده سیستم 20

تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها 21

نمودار سطح زمینه ای(DFD) 22

نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD) 23

نمودار DFD سطح 2 مربوط به دریافت و پرداخت سطح 1 24

نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم لبنیاتی 25

نمودار DFD منطقی سطح 0 مربوط به سیستم لبنیاتی 26

نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت سفارش 27

نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت پرداخت 28

فصل سوم:   Source Code 29

فصل چهارم:   SQL DataBase 80

4-1- نمودار ER مربوط به ارتباط بین جداول 81

فصل پنجم:   زبان برنامه نویسی C# 82

اهداف طراحی زبان 84

تاریخچه 84

ویژگی‌ها 85

سیستم یکپارچه شده 86

انواع داده 86

Boxing و EnBoxing 87

ویژگی‌های جدید در C# 2.0 87

کلاسهای partial 88

Genericها 88

کلاس های static 88

یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع 89

Delegateهای ناشناس 89

Delegate covariance and contravariance 89

نوع داده Nullable 90

فصل ششم:   اکتورها و Functionary های سیستم 91

Use case چیست؟ 92

Actor چیست؟ 93

دیاگرام use case چیست؟ 93

ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 93

شناسائی Actor های سیستم 94

Actor کاربر 94

Actor مدیر واحد فروش 95

Actor کارمندان فروش 96

Actor مشتریان 96

شناسائی Use Case ها 97

نتیجه گیری 98

پیشنهادات 99

منابع و مواخذ 100


فصل اول:   مقدمه و هدف پروژه فروشگاهالف- هدف

هدف از انجام اين پروژه ايجاد سيستمي است که بوسيله آن بتوان بر روي کامپیوتر  (و يا شبکه هاي کامپیوتری)  عمل ثبت فروش و خرید اقلام و خدمات یک لبنیاتی و نگهداری و مشاهده سوابق آن را بصورت خودکار و با کمترین دخالت نیروی انسانی انجام دهد.

اين سيستم مشتمل بر دو قسمت مشتري و سرويس دهنده است که تحول گیرندگان و تحویل دهندگان فقط سيستم مشتري را مي بينند. همچنين اين سيستم قادر به ارائه انواع گزارشات در مورد افراد ، اشياء يا موضوعات مختلف خواهد بود.

در اين نوشته هر جا که احساس شده کلمه اي ابهام برانگيز است از معادل انگليسي آن استفاده شده است.

مخاطبان اين نوشته توسعه دهندگان ، مديران سيستم و مسئوليين فروشگاه هستند. اين نوشته براي مشتریان و کاربران عادي نوشته نشده و لزومي ندارد که اين دسته از کاربران از اين نوشته با خبر شوند.


ب) محدوده پروژه

در حال حاظر توسعه اين پروژه به منظور اهداف تحقيقاتي و پروژه دانشجویی انجام مي گيرد و استفاده تجاري از آن مد نظر نيست ، ولي استفاده از اين پروژه در دنياي واقعي نيز دور از انتظار نمي باشد و ممکن است در آينده نزديک از آن در شرکتهای خدمات نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر واقعي نيز استفاده شود.

در دنياي به سرعت در حال توسعه امروز(که در آن سیستمهای کامپیوتری هر روز نقش بيشتري در زندگي انسانها پيدا مي کند) راه گريزي از نهادهاي الکترونيکي اجتماعي وجود ندارد. شهرهاي اينترنتي، شهروندان اينترنتي و دولت هاي الکترونيک و نهادهاي سياسي مختلف ، همه و همه لزوم ايجاد سيستم هاي کامپیوتری را بيش از پيش مسجل مي کنند.


مقدمه

نرم افزار حاضر که به عنوان پروژه پایان تحصیلات ارائه گردیده است ، حاوی برنامه فروشگاه می باشد ، که متشکل از سیستم خرید و فروش ، چاپ  صورت وضعت قطعات و نرم افزارها و خدمات ارائه شده به مشتری بوده و قابل نصب و استفاده بر روی کلیه کامپیوترهای خانگی و حرفه ای  می باشد.

 می توان از کلیه امکانات برنامه به راحتی استفاده نمود.


مشخصات فنی نرم افزار 

این برنامه با زبان C# 2005 نوشته شده است و دارای پایگاه داده SQL SERVER 2005 می باشد . این برنامه قابل نصب بر روی کلیه ویندوزهای فارسی می باشد.

از قابلیتهای جالب این برنامه این است که می توان آن را به راحتی و بدون تغییر در محیط شبکه نیز مورد استفاده قرار داد.

البته این مساله به این دلیل است که در هنگام طراحی برنامه به این مساله نیز توجه شده است.


فصل دوم:   توضیحات کلی سیستم


الف) توضيحات کلي

1-چشم انداز محصول

اين محصول يک محصول جديد نیست ولی ويرايش يا ويرايش هايي از آن قبلا توليد نشده است. شکل زير نمايي کلي از محصول را نشان مي دهد:

 

2- محيط عملياتي

نرم افزار می تواند در محیط شبکه برای چندین کاربر خدمات دهی نماید و یا اینکه یک کاربر به تنهایی از نرم افزار استفاده نماید. 

نرم افزار به گونه ای طراحی گردیده است که دارای قابلیت گسترش نیز باشد. البته به این مساله در هنگام طراحی سیستم نیز توجه گردیده است. 

محیط استفاده نیز به گونه طراحی شده که به راحتی کاربران بتوانند از برنامه استفاده نمایند و برای ثبت کتب تحویلی و دریافتی نیاز به هیچ تخصصی می باشد.


3- مستندات کاربران

 

نرم افزار شامل راهنمايي است  که کاربر در عرض يک يا دو دقيقه آن را مطالعه کرده و قادر به استفاده از سيستم خواهد بود . نرم افزار شامل مستندات کاملي براي استفاده مديران خواهد بود. براي نگهداري و توسعه سيستم در آينده نيز ، در مورد مستندات طراحي و پياده سازي تصمیم گیری خواهد شد.

 

برنامه  مدیریت فروشگاه  لبنیات با استفاده از  سی شارپ ویندوز اپلیکیشن دارای بخشهای متنوع و دارای چندین فرم دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

برنامه  مدیریت فروشگاه  لبنیات با استفاده از  سی شارپ ویندوز اپلیکیشن
 
عنوان جداول طراحی شده در برنامه  مدیریت فروشگاه  لبنیات 
معرفی جدول های پایگاه داده

Subjects
FactoreKharidID
FactForooshID
FactoreForoosh
FactoreKharid
ChekhaieDariaftani
ChekhaiePardakhTani
SanadNumers
SharheAsnad
dtproperties
PardakhtHaTypes


معرفی رویه های پایگاه داده 
DerivedTables
DrivedTBL
F_ASnad_Dariaftani
F_ASnad2
F_AsnatTotal
FactorKharidIDItems
MemberList1
MizaneForoosh
MizaneKhaid
MizaneMojoodi
NahaiteVazziiateMoshtarian
VazziiateMoshtarian
VIEW1
VIEW2
VIEW3

معرفی رویه های پایگاه داده
sp_ChekhaieDariaftani_DeleteRow
sp_ChekhaieDariaftani_SelectAll
sp_ChekhaieDariaftani_Insert
sp_ChekhaieDariaftani_Update
sp_FactForooshID_DeleteRow
sp_FactForooshID_SelectRow
sp_FactForooshID_Update
sp_FactForooshID_Insert
sp_Goods_Insert
sp_Goods_Update

امکانات برنامه
فرم ثبت گروه محصولات
فرم ثبت چک های پرداختی
فرم ثبت نام اطلاعات محصولات لبنی
فرم ثبت نام مشتریان
فرم ایجاد شماره فاکتور جدید

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620