دانلود پروژه پایگاه داده sql داروخانه


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>

دانلود پروژه پایگاه داده sql داروخانه

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

تعداد صفحه: 20

 این پروژه پایگاه داده برای داروخانه طراحی گردیده است و دارای نمودار ER پایگاه داده و رویه های ذخیره شده و فانکشن و تریگر و چند ویو می باشد و فایل MDF و LDF پایگاه داده موجود است و فایل Backup.bak دیتابیس نیز موجود می باشد.

 

پروژه پایگاه داده داروخانه

 

دیاگرام پایگاه داده..................................................................................................................4

جداول پایگاه داده ..................................................................................................................5

.........................................................................................51.جدول سازمان های بیمه کننده 

        2.جدول دفترچه بیمه.......................................................................................................5

        3.جدول کارمندان داروخانه(صندوق داران_فروشندگان دارو)........................................................6

        4.جدول پزشکان...........................................................................................................6

        5.جدول تخصص پزشکان................................................................................................7

        6.جدول فروش ............................................................................................................7

        7.جدول جزئیات فروش...................................................................................................7

         8.جدول دارو..............................................................................................................8

         9.جدول جزئیات فروش دارو............................................................................................8

     10.جدول شرکت های تامین کننده دارو.................................................................................9


Viewsهای پایگاه داده............................................................................................................10

1.XtblAllSales : میزان فروش روزانه............................................................................10

2.XtblDetailSale1: تعداد فروش دارو ،هزینه فروش دارو روزانه............................................10

3.XtblDetailSale2 :تعداد و قیمت داروی هر بیمار روزانه....................................................11

4.XtblFactorDrugAndBooklet :کل داروهای یک بیمار و کل فروش آنها ...............................12

           5.XtblAllSales: کل فروش از هر نوع بیمه........................................................................12

        6.XtblCompanyDrug:تعداد داروهای یک شرکت...............................................................13

Stored Proceduresهای پایگاه داده...........................................................................................14

1.SpListDrugOfCompany: لیست داروهای یک شرکت ....................................................14

       2.SpListInsuranc: لیست گیری جهت بیمه..................................................................14

             3.SpExpierDrug:نمایش تاریخ انقضای یک دارو.......................................................................15

Trigger پایگاه داده................................................................................................................16

     1.TrNoDeletTabl:هیچ جدولی از پایگاه داده حذف نمی شود.................................................16

   2.NoEventOnSecificTable: جدول های فروش،جزییات فروش،دارو حذف یا ویرایش نمی شوند............17

Functions های پایگاه داده ....................................................................................................17

1.UdfInsurance: کل فروش به بیماران بیمه خاص ...............................................................17

2.dbo.UdfInsuranceAndUser: نام شخص و نوع بیمه آن......................................................17

3.:dbo.UdfInsuranceAndDrug5داروو نوع بیمه آن.............................................................18

4.UdfDateOfBuyDrug:تاریخ خرید دارو............................................................................19

5.:UdfNameBuyerنام آخرین خریدار داروی خاص..........................................................................20


فایل WORD تعداد 20 صفحه دارد . . .

تمامی بخشها به صورت مناسبی توضیح داده شده اند. (مثال زیر)


XtblDetailSale1:

تعداد فروش دارو به همراه هزینه کل فروش همان دارو را به صورت روزانه نمایش می دهد. 

به عنوان مثال:12بسته داروی آسپرین  در تاریخ 23/07/1394 به قیمت 1000011 فروخته شده.

کد :

SELECT     dbo.tblDrugs.DrugName, dbo.tblSales.DateOfSale, dbo.tblSaleDetails.CountDrug, dbo.tblSaleDetails.SalePrice

FROM         dbo.tblSales INNER JOIN

dbo.tblSaleDetails ON dbo.tblSales.SaleRowId = dbo.tblSaleDetails.SaleRowId INNER JOIN

dbo.tblDrugs ON dbo.tblSaleDetails.DrugRowId = dbo.tblDrugs.DrugRowId

 

ضمنا جهت مشاهده نحوه Attach نمودن پایگاه داده می توانید بر روی همین لینک کلیک فرمائید . . .


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620