وب سایت سازمان انتقال خون آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ و داکیومنت و مستندات UML کامل و توضیحات


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>

وب سایت سازمان انتقال خون آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ و داکیومنت و مستندات UML کامل و توضیحات

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی

فهرست مطالب 

چکیده 5

مراحل مختلف طراحی و تحلیل سیستم 5

مقدمه 6

فصل اول: Use Case Diagrams 7

1-1- Use case چیست؟ 8

1-2- Actor چیست؟ 9

1-3- دیاگرام use case چیست؟ 9

1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 9

1-5- شناسائی Actor های سیستم 10

1-5-1- Actor کاربر 10

1-5-2- Actor مدیر سیستم 11

1-5-3- Actor اهدا کننده خون 12

1-6-  شناسائی Use Case ها 14

1-6-1- Sing Up & LogIn & LogOut Use Case 16

1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 17

1-6-1-2- سناریوی LogIn Use Case 18

1-6-1-3- سناریوی LogOut Use Case 19

1-6-2- Presenter Use Case  (اهدا کننده) 20

1-6-2-1- سناریوی  Use Case ارائه اطلاعات شناسنامه ای 21

1-6-2-2- سناریوی  Use Case دریافت برنامه مراجعه بعدی 22

1-6-2-3- سناریوی  Use Case دریافت وجه 23

1-6-3- Boss Use Case  (مدیر) 24

1-6-3-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 25

1-6-3-2- سناریوی Staff Employment Use Case 26

1-6-3-3- سناریوی Use Case تعریف شرح وظائف 27

1-6-3-4- سناریوی Use Case تائید عملیات کاربران 28

1-6-3-4- سناریوی Generate Reports Use Case 29

1-6-4-Staff Use Case  (کارمندان) 30

1-6-4-1- سناریوی Use Case  ثبت عملیات دریافت خون 31

1-6-4-2- سناریوی Use Case  ثبت نتیجه آزمایش سلامت خون 32

1-6-4-3- سناریوی Use Case صندوق پستی کارمند 33

1-6-4-4- سناریوی Use Case عملیات پرداخت وجه خون 34

1-6-4-5- سناریوی Use Case عملیات ارائه گزارش به مدیریت 35

1-6-4-6- سناریوی Use Case عملیات ثبت مشخصات اهدا کننده 36

1-6-4-7- سناریوی Use Case ارائه برنامه زمانی خون دهی بعدی 37

1-6-4-8- سناریوی Use Case جستجو در سوابق 38

1-6-4-9- سناریوی Use Case تعیین و ثبت گروه خونی 39

1-6-5- نمودار کلیUse Case  سیستم 40

فصل دوم: Class Diagrams 41

2-1- نمودار کلاس اصلی سیستم 42

2-2- توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم 43

متد Add() 43

متد Delete() 43

متد Update() 43

متد GetInfo() 44

2-3- جزئیات و نام هر کلاس 44

2-3-1- کلاس کاربر 44

2-3-2- کلاس صندوق پستی 44

2-3-3- کلاس کارمند 45

2-3-4- کلاس ثبت پرداخت وجه خون 45

2-3-5- کلاس ثبت آزمایشات 45

2-3-6- کلاس درخواست اهدای خون 46

2-3-7- کلاس اهداکننده 46

2-3-8- کلاس مدیر 46

2-3-9- کلاس شرح وظائف 46

2-3-9- کلاس گزارشات مدیریتی 47

فصل سوم: Sequence Diagrams 48

3-1- نمودار توالی ورود به سیستم 49

3-2- نمودار توالی خروج از سیستم 50

3-3- نمودار توالی ایجاد کاربر جدید 51

3-4- نمودار توالی درخواست خون دهی 52

3-5- نمودار توالی ثبت جزئیات خون گیری 53

3-6- نمودار توالی ثبت گروه خونی جدید 54

3-7- نمودار توالی ثبت شرح وظائف کارمندان 55

3-8- نمودار توالی صندوق پستی مدیر 56

3-9- نمودار توالی مشاهده گزارشات مدیریتی 57

3-10- نمودار توالی درخواست پرداخت وجه 58

3-11- نمودار توالی پذیرش کارمند جدید 59

فصل چهارم: Collaboration Diagrams 60

4-1- نمودار همکاری ورود به سیستم 61

4-2- نمودار همکاری خروج از سیستم 62

4-3- نمودار همکاری ایجاد کاربر جدید 63

4-4- نمودار همکاری درخواست خون دهی 64

4-5- نمودار همکاری ثبت جزئیات خون گیری 65

4-6- نمودار همکاری ثبت گروه خونی جدید 66

4-7- نمودار همکاری ثبت شرح وظائف کارمندان 67

4-8- نمودار توالی صندوق پستی مدیر 68

4-9- نمودار توالی مشاهده گزارشات مدیریتی 69

4-10- نمودار همکاری درخواست پرداخت وجه 70

4-11- نمودار همکاری پذیرش کارمند جدید 71

فصل پنجم: State Chart Diagrams 72

5-1- نمودار وضعیت ورود به سیستم 73

5-2- نمودار وضعیت تعریف روند کار 74

5-3- نمودار وضعیت پذیرش کارمند جدید 75

5-4- نمودار وضعیت ایجاد گروه خونی جدید 76

5-5- نمودار وضعیت صدور مجوز خون دهی 77

5-6- نمودار وضعیت درخواست ارائه خون (اهدا یا فروش) 78

5-7- نمودار وضعیت صندوق پستی مدیر 79

فصل ششم: Domain Diagrams 80

6-1- نمودار Domain 81

فصل هفتم: Context Diagram 82

7-1- نمودار متن سیستم سازمان انتقال خون 83

پیشنهادات 84

منابع و مواخذ 85


چکیده

با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 

در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 

در سیستم جاری (سیستم نرم افزاری شعبات سازمان انتقال خون) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 


مراحل مختلف طراحی و تحلیل سیستم

درفصل اول پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.

در فصل دوم به بررسی Class Diagram خواهیم پرداخت.

در فصل سوم به بررسی Sequence Diagram ها (نمودارهای توالی) خواهیم پرداخت.

در فصل چهارم  به بررسی Collaboration Diagrams خواهیم پرداخت.

در فصل پنجم به بررسی نمودارهایStateCharts خواهیم پرداخت.

در فصل ششم به رسم نمودار Domain پرداخته خواهد شد.

در فصل هفتم به رسم نمودار Context Diagram پرداخته شده است.

مقدمه

تفاوت برنامه نویسان حرفه ای با برنامه نویسان آماتور در توانایی ایجاد برنامه هایی با رابط کاربر زیبا تر و حجم کمتر و سرعت پردازش بالاتر است.

البته در اين ميان طراحان مساله نيز سهم بسزائي در اين زمينه دارند. چرا كه در صورت وجود نداشتن يك طرح اوليه از نرم افزار نمي توان به سادگي برنامه نويسي نمود. زيرا شناخت كافي از صورت مساله وجود ندارد. به همين سبب ممكن است در مراحل مختلف براي نوشتن برنامه مجبور شويم چندين مرحله به عقب بازكرديم و اين گونه مسائل در پروژه هاي بزرگ كه در آنها پروسه زماني وجود دارد مشكل ساز خواهد بود.

البته نكته مهمي كه بايد به آن اشاره نمود اين است كه عدم وجود منابع اطلاعاتی مناسب در مورد راه حل مسائل برنامه نویسی همیشه یکی ار دلایل عقب ماندگی صنعت نرم افزار کشور بوده است.

یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که یکی از منابع درآمد ارزی در کشور هند فروش نرم افزار های تولید شده در این کشور به کشورهای دیگر می باشد. 

البته برنامه نويسي مساله مهمي مي باشد. ولي مهمتر از آن طراحي و تحليل سيستمي است كه بايد براي آن برنامه نويسي نمود. بنابراين با توجه به اين مساله ، شناخت روشي كه بتوان با آن به گونه اي سيستماتيك و اصولي يك سيستم را مورد بررسي قرار داد و نيازمنديهاي آن را به طور كامل بدست آورد نكته بسيار مهمي است كه البته به آن توجه زيادي نمي شود.

در اين پروژه و تحقيق سعي بر آن شده كه با يكي از روشهاي طراحي و تجزيه و تحليل سيستمها به نام UML  به طراحي نرم افزار یکی از شعبات سازمان انتقال خون به صورت بخش به بخش پرداخته شود. 


  

 

 برنامه سیستم نرم افزاري  سازمان انتقال خون آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ  

 برنامه سیستم نرم افزاري  سازمان انتقال خون آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش 

مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.
 
برنامه سیستم نرم افزاري  سازمان انتقال خون آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ
 
 
عنوان جداول طراحی شده در سیستم نرم افزاري  سازمان انتقال خون  آنلاین
 
معرفی جدول های پایگاه داده
tblCounter
tblHemoGroups
tblJesiiat
tblKhoonDehi
tblLinks
tblNatijeh
tblUsers
tblUserTypes
 
امکانات سایت
ورود به سیستم
تعریف روند کار
 پذیرش کارمند جدید
ایجاد گروه خونی جدید
 صدور مجوز خون دهی
 درخواست ارائه خون (اهدا یا فروش)
صندوق پستی مدیر
 
 پروژه دارای پشتیبانی می باشد.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620